A A A
2017-04-24
Nabór wniosków dla mieszkańców, którzy chcą wymienić swoje stare piece

Gmina ogłasza zaplanowany w dniach 8 maja do 12 maja 2017 roku nabór wniosków na wymianę pieców węglowych w ramach projektu „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś” dofinansowanego z MRPO na lata 2014-2020. Właściciele budynków mieszkalnych mogą otrzymać nawet do 8 tys. z na zmianę sposobu ogrzewania (w tym wymianę starego kotła węglowego na ekologiczny) oraz do 6 tys. zł na wymianę instalacji.

Zobacz więcej »
2017-04-27
Gminne Obchody Dnia Strażaka

Wójt Gminy Wielka Wieś oraz Zarząd Oddziały Gminnego ZOSP zapraszają na Gminne Obchody Dnia Strażaka

Zobacz więcej »
2017-04-28
Tydzień Bibliotek 2017

W dniach 8-15 maja 2017 r. odbędzie się kolejna  edycja ogólnopolskiej akcji - Tydzień Bibliotek. Głównym celem tej akcji jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek brzmi: „Biblioteka. Oczywiście!”  W związku z powyższym biblioteka przygotowała różne działania, zarówno dla zamkniętych grup, jak i otwarte spotkania dla społeczności lokalnej.  Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem i do uczestnictwa w spotkaniach otwartych.

Zobacz więcej »
2017-04-24
Ogłoszenie ws. Budowy Północnej Obwodnicy Krakowa

Sweco Engineering Sp. z o.o. , ul Wielicka 30, 30-552 Kraków, działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, informuje, że w ramach opracowywanej Koncepcji Programowej zamierza przeprowadzić prezentacje publiczne rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia pn.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY KRAKOWA W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S52 ODCINEK WĘZEŁ MODLNICZKA – WĘZEŁ KRAKÓW MISTRZEJOWICE

Zobacz więcej »
2017-04-24
Dowody osobiste

Wójt Gminy Wielka Wieś przypomina o upływie terminu ważności dowodów osobistych, które były wymieniane w 2007roku z powodu wymiany ustawowej z książeczkowych dowodów osobistych i po wprowadzeniu ulic w miejscowościach: Modlnica, Modlniczka, Wielka Wieś i Tomaszowice. 

Zobacz więcej »
2017-04-24
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 46 i 47

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm, lokalnie do 40 cm.

Zobacz więcej »
2017-04-24
Szczepienie lisów 2017

Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej

Zobacz więcej »
2017-04-24
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 43: burze z gradem

Prognozuje się miejscami wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

Zobacz więcej »
2017-04-24
Nabór do służby przygotowawczej

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w  Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych. Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany  stosunek do służby wojskowej  (bez odbytej służby wojskowej).

Zobacz więcej »
2017-04-24
Dotacje na pozarolniczą działalność gospodarczą

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Zobacz więcej »
2017-04-24
Informacja z XXV Sesji Rady Gminy

20 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Na wstępie Pani Aneta Solarz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, w formie prezentacji multimedialnej, przedstawiła zgromadzonym roczne sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem rocznym z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. Jedną z zaaprobowanych przez radnych form działalności GOPS w Wielkiej Wsi w 2016 roku był Gminny Program Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów, który w związku z podjętą uchwałą będzie kontynuowany w latach 2017-2018.

Zobacz więcej »
2017-04-24
XXV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 20 kwietnia 2017 r. /czwartek/  o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2017-04-24
Posiedzenia komisji Rady Gminy 2017 rok

Informacje o posiedzeniach komisji Rady Gminy w 2017 roku

Zobacz więcej »
2017-04-24
Odwołany dyżur Przewodniczącego Rady

Informujemy, iż z przyczyn osobistych w dniu dzisiejszym tj. 10.04.2017 r. (poniedziałek) dyżur Przewodniczącego Rady Gminy zostaje odwołany.

Zobacz więcej »
2017-04-24
Informacja z XXIV Sesji Rady Gminy

23 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyła się Nadzwyczajna XXIV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Zobacz więcej »
2017-04-24
Przebudowa dawnej szkoły w Czajowicach

Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz podpisał umowę z firmą Usługi Remontowo Budowlane Dawiec Józef, z siedzibą w Pcimiu na przebudowę budynku dawnej szkoły w Czajowicach.

Trzyoddziałowe przedszkole  publiczne ma powstać do połowy czerwca 2018 r. za łączną kwotę brutto: 2.670.000,00 zł

Zobacz więcej »
2017-04-24
Budowa budynku wielofunkcyjnego w Modlnicy

Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz podpisał umowę z firmą BUDOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na budynek wielofunkcyjny w Modlnicy. Inwestycja ma zostać zrealizowana w terminie do 15.06.2018r. za kwotę brutto: 2.573.644,67 zł. 

Zobacz więcej »
2017-04-24
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Giebułtów (ul. Wł. Hermana i ul. Judyty)

W zakresie zadania przewidziano budowę kanalizacji grawitacyjnej fi 200, 160 mm, rurociągi ciśnieniowe PE fi 225, 63 mm. Po wykonaniu prac nastąpi odtworzenie nawierzchni drogowych. Łącznie długość kanalizacji wyniesie w przybliżeniu 1,1 km.

Zobacz więcej »
2017-04-24
Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych i małej architektury do miejscowości Wierzchowie, Osiedle Murowania

Zamówienie realizowane było przez Zakład Stolarski Waldemar Nowak, z siedzibą Zębowo za kwotę 25 301,10 zł brutto.

Zobacz więcej »
2017-04-24
Remont elewacji budynku GOPS w miejscowości Szyce

Wykonawca: Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowo - Produkcyjne Andrzej Jakubowski z siedzibą w Piekarach. Koszt: 136.885,27 zł  brutto

Zobacz więcej »

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w naszej gminie, wpisz swój adres e-mail.
2017-04-08