Some description       Deutsch English Francis Strona główna Mapa serwisu Kontakt Spanish Russian
linia

Zapisz

Zapisz

 
podmenu
OświataSportBezpieczeństwoKulturaZdrowieEkologiaInfrastruktura
skrotero-gminiemo-gminiem1048DMO Gminie / Aktualne inwestycjeaktualne-inwestycjemaktualne-inwestycjem1276DM...
Dodaj i podziel się
11 kwietnia 2014

Aktualne inwestycje prowadzone na terenie Gminy

 • 8 listopada 2016
  Przebudowa dawnej szkoły w Czajowicach

  Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz podpisał umowę z firmą Usługi Remontowo Budowlane Dawiec Józef, z siedzibą w Pcimiu na przebudowę budynku dawnej szkoły w Czajowicach.

  Trzyoddziałowe przedszkole  publiczne ma powstać do połowy czerwca 2018 r. za łączną kwotę brutto: 2.670.000,00 zł

  zobacz więcej >>>
 • 25 października 2016
  Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Modlnicy 19012017 4.JPG Budowa budynku wielofunkcyjnego w Modlnicy

  Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz podpisał umowę z firmą BUDOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na budynek wielofunkcyjny w Modlnicy. Inwestycja ma zostać zrealizowana w terminie do 15.06.2018r. za kwotę brutto: 2.573.644,67 zł. 

  zobacz więcej >>>
 • 9 listopada 2016
  0002.jpg Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Giebułtów (ul. Wł. Hermana i ul. Judyty)

  W zakresie zadania przewidziano budowę kanalizacji grawitacyjnej fi 200, 160 mm, rurociągi ciśnieniowe PE fi 225, 63 mm. Po wykonaniu prac nastąpi odtworzenie nawierzchni drogowych. Łącznie długość kanalizacji wyniesie w przybliżeniu 1,1 km.

  zobacz więcej >>>
 • 25 października 2016
  Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych i małej architektury do miejscowości Wierzchowie, Osiedle Murowania

  Zamówienie realizowane było przez Zakład Stolarski Waldemar Nowak, z siedzibą Zębowo za kwotę 25 301,10 zł brutto.

  zobacz więcej >>>
 • 22 czerwca 2016
  Remont elewacji budynku GOPS w miejscowości Szyce

  Wykonawca: Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowo - Produkcyjne Andrzej Jakubowski z siedzibą w Piekarach. Koszt: 136.885,27 zł  brutto

  zobacz więcej >>>
 • 28 lipca 2016
  Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej

  Całkowity koszt: ok. 39 000 zł brutto. Siłownie plenerowe realizowane w ramach funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości. Zadanie ma na celu poprawić komfort życia mieszkańców, udostępnić im dodatkową możliwość aktywności fizycznej oraz integracji społecznej.

  zobacz więcej >>>
 • 27 lipca 2016
  Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i małej architektury do miejscowości Modlnica

  Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Stolarski Waldemar Nowak z siedzibą w Zębowie za kwotę ok. 14 tys. zł brutto, montaż urządzeń nastąpił 21 lipca br.  

  zobacz więcej >>>
 • 22 czerwca 2016
  Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wielka Wieś w 2016 r.

  Zadanie realizowane przez konsorcjum Firm: PRODiM Oskar Niezabitowski, z siedzibą w Krakowie, Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD Wiesław Nowakowski z siedzibą w Piotrkowicach Małych. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 30.09.2016r. za kwotę: 1.640.814,61 zł brutto.

  zobacz więcej >>>
 • 27 czerwca 2016
  Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Czajowice

  Zadanie realizuje firma: ZBIGNIEW KURZEJA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TRANS-KOP. Termin realizacji: do końca czerwca 2016 r. Koszt: 32 797,00 zł, część materiału została zakupiona w ubiegłym roku w ramach funduszu sołeckiego. 

  zobacz więcej >>>
 • 12 lipca 2016
  Boisko w Tomaszowicach

  Lokalizacja: ul. Topolowa, projekt przewiduje wykonanie trawiastego boiska piłkarskiego oraz kortu do tenisa.
  Inwestycja realizowana etapami - aktualnie, po wyrównaniu terenu, zasiewie trawy i montażu bramek, przygotowujemy się do wykonania ogrodzenia.

  zobacz więcej >>>
 • 4 września 2014
  Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bębło

  Budynek będzie  dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, ma spełniać potrzeby społeczności lokalnej miejscowości Bębło i w związku z tym  łączy w sobie trzy funkcje: pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej; zaplecze sanitarne i sportowe dla drużyn sportowych korzystających z przyległego boiska; salę wielofunkcyjną dla zebrań wiejskich, posiedzeń Rady Gminy, dla zespołu ludowego, zebrań Koła  Gospodyń Wiejskich oraz mniejszą salę dla młodzieży.

  zobacz więcej >>>
 • 8 stycznia 2013
  Budowa Centrum Administracyjnego Gminy Wielka Wieś

  Inwestycja zlokalizowana na działkach 97/17, 97/18 i 97/20 w miejscowości Szyce, obejmuje budowę Centrum Administracyjnego Gminy Wielka Wieś wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach jw. składającego się z budynku „A” Urzędu Gminy, Rady Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Straży Gminnej, Gminnego Zakładu Komunalnego i Biblioteki Gminnej oraz budynku „B” usługowo handlowo-biurowego. Budynki będą połączone ze sobą przewiązką. 

  zobacz więcej >>>
 • 25 kwietnia 2016
  Budowa sieci wodociągowej PE 110

  Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: wykonanie rurociągu wodociągowego PEHD SDR 11 RC DN 110 o długości 178,0 m  w rejonie ul. Dębowej w Białym Kościele, wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej PCV 110 mm na działce nr 353 oraz  wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej na działce nr 29/2.

  zobacz więcej >>>
 • 6 sierpnia 2015
  Budowa chodnika, poszerzenia jezdni i remont zjazdów, ul. Podwikle w miejscowości Giebułtów

  Zadanie zrealizuje Firma Produkcyjno - Handlowo -Transportowa TRANSFIG Wiesław Figa z siedzibą w Przegini Duchowne.

  zobacz więcej >>>
 • 4 sierpnia 2015
  Będkowice Akacjowa szlak zakończony_2015 09 23_0018.jpg Utwardzenie terenu istniejącego szlaku turystycznego w Będkowicach

  Przewidziany do utwardzenia szlak turystyczny jest przedłużeniem ul. Akacjowej biegnącej od drogi powiatowej w kierunku zachodnim. Początkowy odcinek znajduje się w obszarze niewielkiego jaru o stromych skarpach.

  zobacz więcej >>>
 • 26 lutego 2015
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, etap III w miejscowości Bębło

  Inwestycja realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Generalny wykonawca: Firma „DROGOP-2” Sp. z o.o.

  zobacz więcej >>>
 • 2 kwietnia 2015
  Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Giebułtowie

  Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Giebułtów. Do oczyszczalni doprowadzane będą ścieki z uporządkowanych i rozbudowanych zlewni Gminy.  Docelowa przepustowość oczyszczalni (przepływ średni dobowy) wynosi około 9990 RLM Qdśr = 1100 m3/d.

  zobacz więcej >>>
 • 6 sierpnia 2015
  Remont nawierzchni na istniejących drogach gminnych na terenie Gminy Wielka Wieś

  Inwestycję realizuje firma PRODiM Oskar Niezabitowski z siedzibą w Krakowie za łączną kwotę brutto złotych: 975.298,75 zł w terminie do 30.09.2015 r.

  zobacz więcej >>>
 • 1 kwietnia 2015
  Zbiorniki wody pitnej w Modlnicy - ul. Św. Wojciecha

  Budowa dwóch zbiorników wodociągowych, komory hydroforowej i zasuw, zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 637/2, 79/2 w miejscowości Modlnica Gmina Wielka Wieś.

  zobacz więcej >>>
 • 6 maja 2015
  Wymiana rurociągu wodociągowego azbestowo – cementowego w ul. Słonecznej i ul. Stromej w Wielkiej Wsi

  Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: Wymianę istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur azbeztowo cementowych Ø 100mm na rurociąg polietylenowy PE Ø110mm z zastosowaniem rur PE 100 HD SDR 11, klasy PN 10 atestowanych dla wody pitnej wraz z uzbrojeniem.

  zobacz więcej >>>
 • 8 stycznia 2015
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi etap II w m. Czajowice

  W przedostatnim dniu starego roku podpisano umowę na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi etap II w m. Czajowice". Umowa, opiewająca na kwotę 5.466 666,12 zł brutto zobowiązuje wykonawcę - firmę ROSA z Szyc, do wybudowania ponad 7 km grawitacyjno-ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej do końca lipca 2015 roku.

  zobacz więcej >>>
 • 25 lutego 2015
  giebultow.jpg Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ul. Orlich Gniazd w miejscowości Giebułtów

  Zadanie obejmuje montaż 20 kompletów przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym. Zadanie realizuje Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. z siedzibą w Wielkiej Wsi.

  zobacz więcej >>>
 • 4 listopada 2014
  świetlica Pozytywka_2014 12 31_0006.JPG Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Białym Kościele

  Projekt adaptacji obejmuje wykonanie niżej wymienionego zakresu robót: wyburzenie ścian wewnętrznych działowych zgodnie z wytycznymi, częściowe wyburzenie otworów w ścianach nośnych (przesunięcie otworu w osi),
  podmurowania i zamurowania niektórych istniejących otworów drzwiowych, w tym całkowite wydzielenie świetlicy od gimnazjum...

  zobacz więcej >>>
 • 4 września 2014
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzchowiu

  Do końca roku Firma Budowlana  Rosa, wyłoniona w publicznym przetargu, za kwotę  3 922 897 46 zł ma wybudować sieć kanalizacyjną w tej miejscowości. To zadanie umożliwi nam budowę sieci kanalizacyjnej w kolejnych miejscowościach tj. Bęble, Czajowicach oraz Będkowicach.

  zobacz więcej >>>
 • 17 czerwca 2014
  Wykonanie przebudowy drogi publicznej gminnej w Białym Kościele

  Wykonanie przebudowy drogi publicznej gminnej K 601459 (ul. Królowej Jadwigi) zlokalizowanej na dz. nr 688/1 relacji Prądnik – Za Morze i drogi publicznej gminnej K601461 (ul. Św. Floriana) zlokalizowanej na dz. nr 675/1 relacji Skotnica –Iwiny wraz remontem nawierzchni, chodnika i wykonaniem kanalizacji opadowej na długości 1060 mb w miejscowości Biały Kościół wraz z robotami towarzyszącymi.

  zobacz więcej >>>
 • 10 września 2014
  Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierzchowie

  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze, umocnienie skarp wlotu/wylotu przepustu, umocnienie ścian czołowych przepustu, wykonanie schodków betonowych (zejście do potoku) obłożonych kamieniem z balustradą, montaż nowych barierek stalowych zabezpieczających na moście, obłożenie kamieniem i podniesienie istniejącego kręgu studni oraz wykonanie zadaszenia z drewna, wykonanie ogrodzenia studni, wykonanie belek żelbetowych pod barierki stalowe, wykonanie drogi dojazdowej do studni.

  zobacz więcej >>>
 • 24 września 2013
  Budowa pętli autobusowej w Będkowicach

  Zadanie polegać będzie na wykonaniu nasypu drogowego, na którym zlokalizowana będzie pętla autobusowa o długości 188,12 m i nawierzchni bitumicznej; składająca się z peronu i wiaty przystankowej. Zjazd na pętle odbywać się będzie z drogi powiatowej nr DP2130K.

  zobacz więcej >>>
 • 17 czerwca 2014
  Budowa sieci kanalizacji w m. Giebułtów – etap III

  Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę: kanałów ciśnieniowo – grawitacyjnych warz z uzbrojeniem tj. studniami rewizyjno – kontrolnymi, tłocznią ścieków oraz przekraczaniem dróg gminnych asfaltowych i gruntowych w formie przewiertu bezrozkopowego oraz wykopu otwartego.

  zobacz więcej >>>
 • 2 kwietnia 2014
  2014-06 - Boisko w Modlniczce-stan na 27.06.2014_04.JPG Budowa boiska sportowego w Modlniczce

  Boisko do piłki nożnej o wymiarach 50x30m w nawierzchni z trawy sztucznej wraz z wyposażeniem: powierzchnia boiska wraz z pasami bocznymi wynosi 1.904 m2
  zobacz więcej >>>
 • 22 lipca 2014
  2014-07 - stan na 21-07-2014.JPG Budowa chodnika ul. Słowiańskiej w Modlniczce

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszego o szacunkowej długości: 156,84mb na drodze ul. Słowiańska w Modlniczce gm. Wielka Wieś wraz z robotami towarzyszącymi

  zobacz więcej >>>
 • 22 lipca 2014
  2014-07 - Wymiana wodociągu w ulicy Orlich Gniazd w Giebultowie_02.jpg Wymiana wodociągu w ulicy Orlich Gniazd w Giebultowie

  Długość wymienianej sieci wodociągowej to 230 mb. Znaczna część robót była wykonywana metodą przewiertu sterowanego. Wykonano również 21 przepięć przyłączy do budynków mieszkalnych znajdujących się przy ulicy Orlich Gniazd.

  zobacz więcej >>>
 • 17 czerwca 2014
  2014-06 - Ogrodzenie boiska w Modlnicy_04.JPG Ogrodzenie boiska w Modlnicy

  Zadanie wykonywane jest w trybie wsparcia w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dokończenia remontu ogrodzenia boiska w Modlnicy. Wykonawcą prac jest LKS Błękitni Modlnica za kwotę 30.000 zł.

  zobacz więcej >>>
 • 10 czerwca 2014
  Remont dróg będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś w roku 2014

  Zadanie realizuje w okresie od maja do końca sierpnia 2014 r. Firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, za łączną kwotę 1.282.173,02 zł brutto. Jest do zadanie bardzo oczekiwane przez mieszkańców, ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych.

  zobacz więcej >>>
 • 6 czerwca 2014
  Budowa sceny plenerowej w Prądniku Korzkiewskim

  Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej, przeznaczona do użytku wewnętrznego Gminy, organizacji zebrań związanych z działalnością Gminy oraz do organizacji okazjonalnych imprez okolicznościowych.

  zobacz więcej >>>
 • 31 marca 2014
  Zagospodarowanie terenu w okolicy stawu w miejscowości Modlnica

  Zadanie zrealizuje Spółka DOM  PROJECT Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach za kwotę 525.000,00 zł , w terminie do 30.06.2014 roku. Zadanie ma na celu poprawę walorów turystycznych miejscowości oraz zapewnienie dodatkowego miejsca do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. 

  zobacz więcej >>>
 • 4 kwietnia 2014
  Rozbudowa oraz budowa oświetlenia ulicznego

  Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wielka Wieś. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w zakresie ustalonym w dokumentacji technicznej.

  zobacz więcej >>>
 • 20 listopada 2013
  Ogrodzenie boiska sportowego w Modlnicy

  Zadanie realizauje klub LKS „Błękitni” Modlnica w ramach dotacji na zadanie inwestycyjne w wysokości 35 000,00 zł.

  zobacz więcej >>>
 • 28 października 2013
  Projekt budowlano-wykonawczy i budowa połączenia istniejącego wodociągu w m. Giebułtów z istniejącym wodociągiem w m. Szyce, gmina Wielka Wieś

  zobacz więcej >>>
 • 24 września 2013
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Prądnik Korzkiewski, Giebułtów

  Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR Sp. z o.o. z siedzibą w Kopalinach za kwotę 1.549.482,05 zł brutto w terminie do 06.12.2013 r.

  zobacz więcej >>>
 • 24 września 2013
  Remont dróg będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś

  Zadanie realizuje Firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie za kwotę brutto złotych: 729.964,54 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy : 15.10.2013 roku.

  zobacz więcej >>>
 • 11 września 2012
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Białym Kościele i Prądniku Korzkiewskim

  Konsorcjum Firm: Firma Budowlana ROSA i AG System Sp. z o.o z Krakowa podpisało z Gminą umowę na wykonanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w Gminie Wielka Wieś - w miejscowości Biały Kościół i Prądnik Korzkiewski”.

  zobacz więcej >>>
 • 9 maja 2013
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Giebułtów

  Zadanie będzie realizowane przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Wielkiej Wsi w terminie 13.05.2013 do 31.07.2013 r. za łączną kwotę 165 000,00 zł brutto.  

  zobacz więcej >>>
 • 31 maja 2013
  Budowa obiektów małej architektury (placu zabaw) w miejscowości Wielka Wieś

  Inwestycja zakłada wykonanie placu zabaw oraz chodnika do placu zabaw w ramach programu rządowego  „Radosna Szkoła”  na terenie Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo- Handlowe „ARCHiBUD” z siedzibą w Olkuszu za kwotę 112.655,66 zł brutto w terminie do 15.07.2013 r.

  zobacz więcej >>>
 • 10 maja 2013
  Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 94 w Bęble, Białym Kościele i Wierzchowiu

  Kolejną ważną inwestycją odbywająca się na DK 94 to jej modernizacja na odcinku gimnazjum w Białym Kościele-Zajazd Krystynka). Pierwotnie miało zostać wykonane jedynie wzmocnienie nawierzchni wraz z jej przebudową. Niemniej jednak Wójt po otrzymaniu tej informacji, podjął starania aby w ramach inwestycji można było zrobić zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa.

  zobacz więcej >>>
 • 22 maja 2013
  Rozbudowa oraz budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wielka Wieś

  Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wielka Wieś . Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w zakresie ustalonym w dokumentacji technicznej. 

  zobacz więcej >>>
 • 21 maja 2014
  REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY WIELKA WIEŚ W ROKU 2013 NA SZACUNKOWEJ POWIERZCHNI 1150 m ²

  Remont nawierzchni bitumicznych na drogach wskazanych przez Zamawiającego na szacunkowej powierzchni 1150 m2 w tym:

  - emulsją asfaltową szybkorozpadową i gresami za pomocą w pełni zautomatyzowanego remontera drogowego przy średniej głębokości ubytków 5 cm na szacunkowej powierzchni 1000 m2

  - asfaltem lanym z obcięciem krawędzi przy średniej głębokości ubytków 5 cm na szacunkowej powierzchni 150m²

  zobacz więcej >>>
 • 20 marca 2013
  Budowa połączenia istniejącego wodociągu w m. Tomaszowice z istniejącym wodociągiem w m. Wielka Wieś

  Zakres rzeczowy obejmuje:

  -Sieć wodociągowa DN 110x10,0 PE 100 SDR 11 PN16 L= 1033,90m
  - komora zasuw – 1 szt.
  - hydranty przeciwpożarowe – 2 kpl
  - zasuwy żeliwne kołnierzowe – 4 kpl
  - wymiana istniejącego wodociągu PE63 mm w m. Tomaszowice na wodociąg PE90mm, L-150,0m

  zobacz więcej >>>
 • 11 września 2012
  Remont parteru budynku komunalnego w Szycach

  Firma Usługi Remontowo – Budowlane Dawiec Józef z Pcimia, w terminie do 31.03.2013 r., w ramach umowy ma wykonać remont parteru budynku komunalnego w miejscowości Szyce Gmina Wielka Wieś

  zobacz więcej >>>
 • 18 marca 2013
  Budowa zbiorników wody pitnej i hydroforni w miejscowości Giebułtów

  Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu dwóch żelbetowych podziemnych zbiorników na wodę pitną połączonych budynkiem hydroforni.

  zobacz więcej >>>
 • 17 grudnia 2012
  Adaptacja akustyczna sali gimnastycznej przy gimnazjum w Białym Kościele

  Zadanie obejmuje wykonanie adaptacji akustycznej Sali gimnastycznej umożliwiającej poprawne akustyczne warunki funkcjonowania obiektu a mianowicie:
  - dobrą słyszalność i zrozumiałość mowy oraz muzyki i wszelkich zjawisk dźwiękowych, a także obniżenie poziomu hałasu generowanego przez widzów podczas imprez masowych i występów artystycznych.
  - dobrą słyszalność i zrozumiałość mowy speakera oraz osób prowadzących – sędziów i trenerów oraz obniżenie poziomu hałasu generowanego przez ćwiczących i widzów podczas zawodów i ćwiczeń sportowych.

  zobacz więcej >>>
 • 9 listopada 2012
  Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będkowice

  Zakres umowy obejmuje przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej DN 110, 90, 63 o łącznej długości 1740,0m wraz z przebudową przyłączy wodociągowych DN40 o długości 315,0 m. Obejmuje także budowę sięgacza do cmentarza wraz z zdrojem ulicznym.

  zobacz więcej >>>
 • 31 maja 2013
  Budowa boiska sportowego w nawierzchni z trawy sztucznej w miejscowości Modlniczka

  Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa boiska ze sztuczną trawą w miejscowości Modlniczka. Zadanie realizuje Firma NOVA SPORT Sp. z o.o., ze  Szczecina  za kwotę 829.020,00 brutto. Ze względu na trudny teren termin zakończenia prac ulegnie opóźnieniu.

  zobacz więcej >>>
 • 9 listopada 2012
  Budowa wodociągu łączącego ujęcie wody w miejscowości Wierzchowie ze zbiornikiem wyrównawczym w miejscowości Bębło” oraz „Zasilanie i instalacje elektryczne ujęcia wody w miejscowości Wierzchowie

  Zakres umowy obejmuje budowę sieci wodociągowej DN 160 na długości 1846,0m na odcinku studnia głębinowa w Wierzchowiu – zbiornik pośredni wody pitnej w Bęble oraz zasilanie wewnętrzne instalacji elektrycznych i sterowania dla studni głębinowej na ujęciu wody w Wierzchowiu.

  zobacz więcej >>>
 • 25 października 2012
  Budowa budynku technicznego w Prądniku Korzkiewskim oraz wyposażenie zbiornika w Białym Kościele

  Zakres prac obejmuje budowę:
  - stacji uzdatniania wody - chlorownia oraz sterowni
  - zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody zimnej, technologicznej oraz wewnętrznej instalacji wody ciepłej
  - instalacji do dezynfekcji wody oraz do wytwarzania podchlorynu sodu metodą elektrolizy
  - instalacji mechaniczno- grawitacyjnej wentylacji
  - wewnętrznej instalacji elektrycznej, zabezpieczającej, sterującej oraz oświetlenie zewnętrzne obiektu

  zobacz więcej >>>
 • 17 października 2012
  Odwodnienie drogi krajowej 94 w miejscowości Szyce

  Od kilku tygodni w miejscowości Szyce trwają prace związane z odwodnieniem DK 94. Temat ten pojawiał się od wielu lat i był bolączką zarówno Gminy jak i mieszkańców, których bezpośrednio dotykał gdyż coraz większe ilości wód z drogi krajowej zamiast być odpowiednio odprowadzone, rozlewały się na pola i podwórka mieszkańców Szyc.

  zobacz więcej >>>
 • 19 października 2012
  Wykonanie wiat turystycznych na działce nr 256 w miejscowości Będkowice, Gmina Wielka Wieś

  Wykonanie wiat turystycznych na działce nr 256 w miejscowości Będkowice, Gmina Wielka Wieś

  1.1. Zakres rzeczowy obejmuje :
  A. Wykonanie 2 szt. wiat turystycznych o konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego impregnowanego i malowanego lakierobejcą, uprzednio poddanemu heblowaniu i stępieniu krawędzi.
  - belki nośne pionowe i poziome oraz zastrzały główne 14x14
  - krokwy 12x6
  - konstrukcja dachu wybita deską boazeryjną gr 19mm, z deską czołową gr. 25 mm, wysokości 12 cm
  - dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze brązowym
  - stół - szer. 75 cm, dł 360 cm z bali gr 4 cm na wysokości 82 cm
  - ławki - szer 32 cm, dł 360 cm z bali gr. 4 cm na wysokości 52 cm

  zobacz więcej >>>
 • 9 listopada 2012
  Inwestycje w zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego w 2012 r.

  Inwestycję realizowała Firma – Zakład elektroinstalacyjny Marek Pietrzyk w formule Zaprojektuj i wybuduj.

  zobacz więcej >>>
 • 27 sierpnia 2012
  Utwardzenie terenu istniejącego szlaku turystycznego tzw. Kwietniowe Doły w Gminie Wielka Wieś – II odcinek

  Zakresem utwardzenia objęty jest drugi odcinek istniejącego szlaku turystycznego długości około 130 mb

  zobacz więcej >>>
 • 19 września 2012
  Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Giebułtów- etap II, na odcinku: rzeka Prądnik (działka nr 47/26) - studnia rozprężna SR - studnia kanalizacyjna S36

  Firma Budowlana ROSA realizuje inwestycję pod nazwą Budowa kanalizacji w miejscowości Giebułtów, etap II – ( na odcinku: rzeka Prądnik (działka nr 47/26) - studnia rozprężna Sr – studnia kanalizacyjna S36).

  zobacz więcej >>>
 • 11 września 2012
  Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Będkowicach

  GIPS-BUD s.c. Stanisław Piwowar, Tomasz Piwowar, ul. Wyżynna 16a, 30-617 Kraków w ramach umowy ma wykonać przebudowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Będkowice

  zobacz więcej >>>
 • 29 sierpnia 2012
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2132K z elementami odwodnienia w Giebułtowie

  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2132K z elementami odwodnienia na odcinku od km 0+690,00 do km 1+653,00 w miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka Wieś – Etap II.

  zobacz więcej >>>
 • 28 sierpnia 2012
  Remont nawierzchni na istniejących drogach gminnych

  Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu - zobowiązał się wykonać inwestycje za 898.775,35 złotych brutto do 14 września 2012 r.

  zobacz więcej >>>
 • 28 sierpnia 2012
  Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Wielkiej Wsi

  W zakres budowy wchodzi wykonanie robót: roboty przygotowawcze i roboty ziemne roboty odwadniające wykonanie boiska wielofunkcyjnego w nawierzchni poliuretanowej wyposażenie boiska w zestawy do koszykówki, piłki ręcznej i do siatkówki wykonanie instalacji budowlanych w zakresie zabudowy piłko chwytów (ogrodzenie płyty boiska)

  zobacz więcej >>>
 • 16 sierpnia 2012
  Przebudowa i rozbudowa strychu nieużytkowego na sale dydaktyczne i zajęciowe w budynku Szkoły Podstawowej w Bęble

  Wykonawca - Jerzy Kowal Zakład Remontowo- Budowlany ze Słomnik – zobowiązał się zrealizować inwestycję za 617.999,38 zł do końca października 2012 r.

  zobacz więcej >>>
 • 28 sierpnia 2012
  Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Białym Kościele

  Wykonawca - Usługi Remontowo-Budowlane Dawiec Józef z Pcimia - zobowiązał sie wykonać inwestycje za 394.408,57 zł brutto do końca października 2012r.

  zobacz więcej >>>
 • 28 sierpnia 2012
  Renowacja boiska sportowego w Giebułtowie

  W ramach zadania “Renowacja boiska sportowego w Giebułtowie” przewiduje się wykonanie następujących robót: Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie robót ziemnych związanych z poszerzeniem boiska sportowego, wykonanie przyłącza wody do nawadniania boiska, ukształtowanie terenu w zakresie prawidłowych spadków dopuszczalnych dla boisk sportowych, rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej, posianie trawy i jej pielęgnacja w okresie wegetacyjnym

  zobacz więcej >>>
 • 11 września 2012
  Wykonanie otworu poszukiwawczego (studziennego) w celu ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich na potrzeby mieszkańców południowej części gminy w Szycach

  Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce. W ramach umowy ma wykonać otwór poszukiwawczy (studzienny) w celu ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich na potrzeby mieszkańców południowej części gminy w miejscowości Szyce, Gmina Wielka Wieś.

  zobacz więcej >>>
 • 10 sierpnia 2012
  Budowa i doposażenie placów zabaw - Modlniczka, Modlnica, Wierzchowie

  W ramach zadania powstały dwa nowe place zabaw w Modlniczce oraz Wierzchowiu oraz doposażony został plac zabaw w Modlnicy

  zobacz więcej >>>
 • 15 sierpnia 2012
  Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czajowicach

  Wykonawca - Przedsiębiorstwo Wielobranżoww „PROGRAM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa z Gdańska - zobowiązał sie wykonać inwestycję za 211.934,49 zł do 20 czerwca 2012 r.

  zobacz więcej >>>
 • 30 sierpnia 2011
  Budowa drogi dojazdowej do Centrum Logistycznego wraz z przebudową ul. Willowej w Modlniczce

  Wykonawca - SPEC-BRUK, Sp. z o. o z Libiąża – zobowiązał się wykonać inwestycję za 6.463.210,64 zł brutto.

  zobacz więcej >>>
 • 30 sierpnia 2011
  Budowa placów zabaw w Białym Kościele i w Wielkiej Wsi

  Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa działania: przygotowanie i ogrodzenie terenu oraz zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych i wyposażenia placów zabaw

  zobacz więcej >>>
 • 2 września 2009
  Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie sołectwa Wielka Wieś

  Inwestycja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielka Wieś oraz części miejscowości Biały Kościół i Szyce. Zaplanowano także połączenie tzw. „spinką” gminnej sieci kanalizacyjnej z siecią krakowską. Sieć zaprojektowano w systemie grawitacyjno-tłocznym, z zastosowaniem pompowni sieciowych oraz w systemie ciśnieniowym, odprowadzającym ścieki za pomocą indywidualnych pompowni przydomowych.

  zobacz więcej >>>
 • 26 sierpnia 2011
  Wykonanie trybuny sportowej przy boisku sportowym w Giebułtowie

  Przedmiotem inwestycji jest wykonanie trybuny stacjonarnej wraz z podbudową przy boisku sportowym w Giebułtowie wraz z chodnikiem, ogrodzeniem i murami oporowymi w Giebułtowie na dz. nr 47/27.

  zobacz więcej >>>
 • 29 sierpnia 2011
  Modernizacja budynku remizy OSP w Czajowicach

  Zakres rzeczowy obejmuje: roboty elewacyjne, wykonanie ogrodzenia z siatki, wykonanie przesuwnej, stalowej ocynkowanej bramy wjazdowej o wym. 5,3 x 1,6 m wraz z słupkami przybramowymi, zagospodarowanie terenu

  zobacz więcej >>>
 • 30 sierpnia 2011
  Remont nawierzchni na istniejących drogach gminnych na terenie Gminy

  Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o.– zobowiązał się wykonać inwestycję za 699.016,81 zł brutto.

  zobacz więcej >>>
 • 29 sierpnia 2011
  Wykonanie ciągu pieszego jednostronnego z remontem nawierzchni i z kanalizacją opadową ul. Szkolnej w Wielkiej Wsi

  Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie chodnika wraz z kanalizacją opadową na ul. Szkolnej w Wielkiej Wsi od km 00+170 do km 00+ 525 oraz remont nawierzchni na długości 525 m.

  zobacz więcej >>>
 • 26 sierpnia 2011
  Budowa wodociągu w Czajowicach

  Przedmiotem inwestycji jest wykonanie 1356 mb sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 mm z Prądnika Korzkiewskiego do Czajowic za 252.150 zł. Budowa wodociągu ma zabezpieczyć w wodę mieszkańców Czajowic oraz odciążyć wodociąg w Bęble.

  zobacz więcej >>>
 • 6 kwietnia 2011
  Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku komunalnego w Giebułtowie

  Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego budynku w miejscowości Giebułtów na działce szkolnej, na której stoi budynek szkoły wiejskiej oraz budynek gospodarczy.

  zobacz więcej >>>
 • 6 kwietnia 2011
  Budowa budynku gimnazjum w Modlnicy

  Wykonawca - renomowana firma BUDSTAL-2 S.A. z siedzibą w Krakowie - zobowiązał się wykonać inwestycję za kwotę 6.522.257,71 zł brutto do 31 lipca 2011 r.

  zobacz więcej >>>
 • 6 kwietnia 2011
  Budowa drogi krajowej nr 94 od węzła Radzikowskiego do węzła Modlnica

  Budowa tego odcinka drogi krajowej to ważna inwestycja, która ułatwi komunikację krakowianom i mieszkańcom podkrakowskich gmin m.in. Wielkiej Wsi i Zabierzowa. Inwestycja składać się będzie z czterech części: budowy 2,5-kilometrowego odcinka drogi, budowy nowego węzła w Modlnicy, rozbudowy istniejącego już węzła Radzikowskiego i gruntownej przebudowy fragmentu drogi Kraków-Olkusz

  zobacz więcej >>>
 • 6 kwietnia 2011
  Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym Modlniczce

  Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie od podstaw w pełnym zakresie wykończeniowym budynku o funkcji szatniowo- sanitarnej wraz z trybunami zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem na terenie boiska sportowego w miejscowości Modlniczka.

  zobacz więcej >>>
 • 6 kwietnia 2011
  Utwardzenie terenu istniejącego szlaku turystycznego tzw. Kwietniowe Doły - I odcinek

  Zakresem utwardzenia objęty jest pierwszy odcinek istniejącego szlaku turystycznego długości około 477 m, na powierzchni 716 m2. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane de-ka-bud z Krakowa - wykona inwestycję za 91.766,75 zł. do końca czerwca 2011r.

  zobacz więcej >>>
 • 7 kwietnia 2011
  Wykonanie ciągów pieszych wraz remontem nawierzchni i budową kanalizacji opadowej przy drogach powiatowych Nr 2130K w miejscowościach Bębło, Będkowice i Nr 2132K w miejscowości Giebułtów

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągów pieszych wraz remontem nawierzchni i budową kanalizacji opadowej przy drogach powiatowych Nr 2130K w miejscowościach Bębło, Będkowice i Nr 2132K w miejscowości Giebułtów

  zobacz więcej >>>
 • 7 kwietnia 2011
  Wykonanie placu przy OSP w Tomaszowicach

  Wykonawca - Firma Brukarsko – Drogowa PAGRO P.H.U. Spółka z o. o. z Krakowa - wykona inwestycje za 62 697,81 zł.

  zobacz więcej >>>
 • 7 kwietnia 2011
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Modlnicy - Przysiółek Folwark

  Inwestycja obejmuje: - sieć kanalizacyjna ciśnieniowa - kolektor główny ciśnieniowy oraz sięgacze zakończone indywidualnymi pompowniami; - dostawa i montaż pompowni przydomowych wraz z pełnym zasilaniem elektrycznym i sterowaniem pracą pomp; - uzbrojenie sieci; - rozbiórka i naprawa nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową; - przewierty pod drogami

  zobacz więcej >>>
 • 8 października 2010
  Wykonanie ciągu pieszego jednostronnego z remontem nawierzchni wraz z kanalizacją opadową ulicy Jurajskiej w Modlnicy

  W ramach przedsięwzięcia przewidziano do wykonania: przebudowę jezdni ulicy – jezdnia dwukierunkowa o szerokości od 3,20m do 4,00m; budowę chodnika przy jezdni szerokości 1,50m; przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych; przebudowę systemu odwodnienia drogi poprzez profilowanie istniejących rowów, umocnienie istniejących rowów elementami prefabrykowanymi, fragmentaryczne ułożenie na istniejących rowach rur pod chodnikiem wraz z dobudową wpustów ściekowych; zagospodarowanie zielenią terenu objętego opracowaniem (obsianie trawą).

  zobacz więcej >>>
 • 14 października 2010
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Modlniczka

  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: roboty ziemne, przygotowawcze, ułożenie kostki brukowej przed szkołą, wykonanie ogrodzenia szkoły, zagospodarowanie tzw. trójkąta - alejki, ławeczki, montaż lamp solarnych 6 szt. wraz z położeniem rur pod późniejszy kabel do monitoringu wizyjnego, wykonanie ogrodzenia stawu

  zobacz więcej >>>
 • 20 października 2010
  Montaż monitoringu przy użyciu kamer telewizji dozorowanej na terenach i obiektach użyteczności publicznej

  Zakres rzeczowy obejmuje: roboty przygotowawcze, dostawa i montaż instalacji oraz urządzeń monitoringu, uruchomienie monitoringu.

  zobacz więcej >>>
 • 30 września 2010
  Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy strażackiej w miejscowości Bębło

  Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Zagospodarowanie terenu: roboty rozbiórkowe; wywożenie gruzu z terenu rozbiórki; roboty ziemne. 2. Utwardzenie terenu kostką brukową grubości 8 cm /droga dojazdowa, miejsca postojowe/. 3. Roboty uzupełniające: plantowanie skarp; obsianie skarp; dostawa i montaż tablicy informacyjnej

  zobacz więcej >>>
 • 14 września 2010
  Budowa budynku 3-oddziałowego przedszkola samorządowego w Wielkiej Wsi

  Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku 3-oddziałowego przedszkola samorządowego wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną w Wielkiej Wsi

  zobacz więcej >>>
 • 20 października 2010
  Rozbudowa oraz budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wielka Wieś w roku 2010

  Wykonawca - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Robót Elektro - Energetycznych Ogólnobudowlanych i Geodezyjnych z Krakowa - zobowiązał sie wykonać w/w prace za 44.497,29 zł brutto.

  zobacz więcej >>>
 • 10 sierpnia 2010
  Budowa placu zabaw w Modlnicy

  Przy ulicy Lipowej w Modlnicy powstanie “Kraina prehistorycznych jaszczurów” - stylizowany plac zabaw, alejki spacerowe i ławeczki, a także miejsca parkingowe

  zobacz więcej >>>
 • 13 lipca 2010
  Budowa sieci wodociągowej na odcinku: studnia głębinowa w Prądniku Korzkiewskim - zbiornik pośredni w Białym Kościele

  Przedmiotem robót budowlanych jest budowa sieci wodociągowej wraz z pośrednim zbiornikiem wody - lokalizowanym na działce nr 629/3 w Białym Kościele, oraz budynkiem technicznym usytuowanym na działce nr 124/1 w Prądniku Korzkiewskim.

  zobacz więcej >>>
 • 1 września 2010
  Budowa windy przy istniejącym budynku komunalnym w Szycach

  Przedmiotem inwestycji jest budowa urządzenia technicznego - dźwig (winda) przy istniejącym budynku komunalnym w Szycach nr 35 na działkach o nr 97/17, 97/18 w miejscowości Szyce

  zobacz więcej >>>
 • 2 marca 2009
  Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Modlniczce

  W ramach umowy wykonawca wykona wejścia, klatkę schodową, poddasze , kominy, stolarkę, ślusarkę, więźbę, pokrycie, podłoża, posadzki, tynki, flizy, posadzki, elewację, platformę schodową i windę kuchenną, rurociągi co, grzejniki, kanalizację wewnętrzną i sanitarną, instalację wody, system wentylacyjny, instalację elektryczną

  zobacz więcej >>>
 • 25 sierpnia 2010
  Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 w Wielkiej Wsi

  Gmina Wielka Wieś otrzymała dotację w wysokości ponad 1,8 mln zł. na realizację zadania „Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 w Wielkiej Wsi wraz z remontem nawierzchni i kanalizacją opadową” na długości 3,8 tys. mb. Gmina ze swoich środków budżetowych będzie musiała dofinansować przedsięwzięcie w wysokości ponad 1,8 mln złotych.

  zobacz więcej >>>
 • 13 kwietnia 2010
  Wykonanie chodnika wraz z kanalizacją opadową na ulicy Willowej w Modlniczce

  W ramach przedsięwzięcia Wykonawca wykona 680 mb ciągu pieszego jednostronnego wraz z kanalizacją opadową na ulicy Willowej w Modlniczce za kwotę przeszło 600 tyś. złotych do marca 2010.

  zobacz więcej >>>
 • 12 kwietnia 2010
  Wykonanie ciągu pieszego jednostronnego wraz z remontem nawierzchni w Tomaszowicach

  W wyniku przedsięwzięcia powstanie chodnik, odwodnienie drogi oraz wyremontowana będzie nawierzchnia drogi gminnej w miejscowości Tomaszowice na odcinku około 800mb – do granicy Tomaszowic

  zobacz więcej >>>
 • 2 listopada 2009
  Budawa placu zabaw w Bęble

  W ramach przedsięwzięcia wykanawca - Firma Garden z Tarnowa - zobowiązał się dostarczyć i zamontować zestaw rekreacyjny dla dzieci wykonany z drewna o wysokiej wytrzymałości oraz dokonać nasadzeń zieleni.

  zobacz więcej >>>
 • 15 września 2009
  Budowa placów zabaw w Tomaszowicach i Będkowicach

  W wyniku ustaleń umowy z firmą Garden z Tarnowa w Tomaszowicach i Będkowicach powstają kolejne miejsca przygotowane pod rekreację. W ramach przeprowadzonych robót Place zabaw z elementami rekreacyjnymi i sportowymi, takimi jak huśtawki, piaskownice, karuzele, kosze itp. Koszty inwestycji wraz z ogrodzeniem terenów będzie wynosił niemal 124 tysiące zł.

  zobacz więcej >>>
 • 28 sierpnia 2009
  Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne w Białym Kościele

  W ramach przedsięwzięcia powstanie boisko wielofunkcyjne w nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 44 x 27 m, w tym: do piłki ręcznej o wym. 2000 x 4000 cm (plus pas ochronny wokół boiska co daje wymiary 2200 x 4400 cm), 2 x do koszykówki o wym. 1500 x 2500 cm (plus pas ochronny wokół boiska co daje wymiary 1700 x 2700 cm) oraz boisko do siatkówki o wym. 900 x 1800 cm

  zobacz więcej >>>
 • 23 lipca 2009
  Przebudowa boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Bęble

  Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót: roboty przygotowawcze i roboty ziemne; roboty odwadniające; wykonanie chodników; zabudowa piłkochwytów; powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30x17 m zawierające w sobie: boisko do koszykówki i boisko do siatkówki

  zobacz więcej >>>
 • 2 marca 2009
  Budowa chodników wraz z remontem nawierzchni asfaltowej 2009

  W roku 2009 Gmina Wielka Wieś kontynuuje budowę chodników wraz z remontem nawierzchni asfaltowej - przeznaczy na to ponad 10 mln zł. Za tą kwotę powstaną chodniki w miejscowościach: Modlnicy, Tomaszowicach, Modlniczce, Wierzchowiu i Czajowicach.

  zobacz więcej >>>
 • 2 marca 2009
  Budowa budynku komunalnego dla potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Giebułtowa

  Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa budynku komunalnego dla potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Giebułtowa wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączem wody, kanalizacji, instalacjami elektrycznymi, wjazdem na działkę.
  Wykonawca - Firma Usługi Remontowo-Budowlane Dawiec Józef z Pcimia zobowiązał się wykonać prace za 638.847,23 zł do końca maja 2010r.

  zobacz więcej >>>
 • 1 lipca 2009
  Remont elewacji, przebudowa schodów i modernizacja pomieszczeń szatniowych w ZSP Modlnica

  Zakres przedsięwzięcia: przebudowa schodów i modernizacji pomieszczeń szatniowych i remont elewacji. Wykonawca - Budownictwo Ogólne Stanisław Marmol, Maria Marmol z Nowego Sącza - zobowiazał się wykonać zadanie za 117.158,59 zł brutto.

  zobacz więcej >>>
 • 20 maja 2009
  Oczyszczenie stawu w Czajowicach oraz ułożenie rur PCV - remont istniejącego rowu stanowiącego odpływ ze stawu

  W ramach przedsięwzięcia wykonawca - firma Wielobranżowy Zakład Produkcyjno-Usługowy Krzysztof Tomala z Mikluszowic dokona: karczowania samosiejek na skarpach stawu, wyprofilowania skarp stawu wraz z odwozem ziemi, oczyszczenia tafli wody na stawie oraz dna stawu, orurowania odpływu wody ze stawu.

  zobacz więcej >>>
 • 12 sierpnia 2009
  Rozbiórka stalowego zbiornika wieżowego na wodę w Wielkiej Wsi

  Przedmiotem przedsięwzięcia jest likwidacja zbiornika wieżowego poprzez odłączenie zbiornika wieżowego od sieci wodociągowej, rozbiórka zbiornika wieżowego wraz z fundamentem i wywóz z placu budowy, likwidacja przyłącza sieci elektrycznej napowietrznej oraz uporządkowanie terenu po robotach demontażowych

  zobacz więcej >>>
 • 18 lipca 2009
  Montaż trybun sportowych przy boisku sportowym w Modlnicy

  W ramach przedsięwzięcia wykonawca - Jonex Sport Krzysztof Olszewski z Mławy - wykona i zamonuje trybunę sportową z krzesłami plastikowymi dla 150 osób przy boisku sportowym w Modlnicy za 51.000 zł netto.

  zobacz więcej >>>
 • 13 lipca 2009
  Utwardzenie kostką brukową terenu przy budynku komunalnym tzw. LKS Modlnica w Modlnicy

  W ramach przedsięwzięcia wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlano- Inżynieryjne PROTE Michał Kowalski ze Spytkowic - wyłoży kostką brukową plac przy szatniach oraz dojście na trybunę za kwotę 80.642,74 zł brutto.

  zobacz więcej >>>
 • 6 lipca 2009
  Montaż wykładziny NORMA wraz z przygotowaniem podłoża w sali w budynku komunalnym w Bęble

  Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i udostępnienie społeczności lokalnej sali budynku komunalnego w Bęble. Wykonawca - firma „Innowacja i Technika” Krawczyk i Spółka z Krakowa wykona przedsięwzięcie za 18.081,50 zł.

  zobacz więcej >>>
 • 2 marca 2009
  Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Modlnicy

  Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i udostępnienie społeczności lokalnej zdegradowanego trawiastego boiska szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do piłki nożnej, ogrodzenia boiska ogrodzeniem o wysokości 4m oraz wykonanie chodników z kostki brukowej z trzech stron boiska

  zobacz więcej >>>
 • 2 marca 2009
  Przebudowa pokrycia dachowego Gimnazjum w Białym Kościele

  Zakres robót, poza wymianą pokrycia o powierzchni ponad 1100 m2, obejmuje także robotu towarzyszące (m.in. wymianę rynien, zabezpieczenie kominów). Firma ANNBUD z Rożnowa podjęła się wykonania zadania za kwotę 249 963,54 zł do dnia 15.08.2009r.

  zobacz więcej >>>
 • 2 marca 2009
  Monitoring i zdalne sterowanie obiektów wodociągowych oraz przepompowni ścieków

  System pozwala na ciągły nadzór nad urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi, powiadamianie (m.in. za pośrednictwem wiadomości sms) odpowiedzialnych za nie osób o ewentualnych usterkach czy nieprawidłowościach w działaniu, a także na zdalne sterowanie pracą wszystkich urządzeń wchodzących w skład ciągle rozbudowywanej sieci.

  zobacz więcej >>>
 • 14 czerwca 2009
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Modlnicy i Tomaszowicach

  Budowa kanalizacji w Modlnicy i Tomaszowicach ETAP II - etap budowy tej kanalizacji jest kontynuacją etapu I-go. Okres realizacji projektu 26.11.2007 - 31.07.2009r. Długość kanałów przewidzianych do wykonania to 23,70 km. Całkowity koszt całości projektu wyniósł 6 411 024,24 zł

  zobacz więcej >>>
 • 2 marca 2009
  Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu przy szkole w Wielkiej Wsi

  W wyniku przetargu wyłoniona została firma „GACEK s.c. S. Majewski i A. Majewska” z Zelkowa. Zakres rzeczowy umowy obejmuje: roboty ziemne, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej, demontaż-montaż siatki i słupków ogrodzeniowych, przestawienie bramki, wywóz ziemi. Roboty są w trakcie realizacji. Koszt robót to 54,9 tys. zł.

  zobacz więcej >>>
 • 2 marca 2009
  Wykonanie drogi dojazdowej do parkingu przy szkole w Wielkiej Wsi

  W wyniku przetargu wyłoniona została firma „GACEK s.c. S. Majewski i A. Majewska” z Zelkowa. Zakres rzeczowy umowy obejmuje: roboty ziemne, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej, demontaż-montaż siatki i słupków ogrodzeniowych, przestawienie bramki, wywóz ziemi. Roboty są w trakcie realizacji. Koszt robót to 54,9 tys. zł.

  zobacz więcej >>>
 • 14 października 2008
  Odwodnienie Szkoly Podstawowej w Beble

  W ramach umowy wykonano izolację pionową ścian piwnic Szkoły Podstawowej w Bęble. Wykonawcą jest firma PBM BIS za kwotę 53 000 zł.

  zobacz więcej >>>
 • 14 października 2008
  Budowa placów zabaw w Szycach i Giebułtowie - Trojadyn

  W wyniku ustaleń umowy z firmą Inter-Flora z Wrocławia w miejscowościach naszej gminy powstają kolejne miejsca przygotowane pod rekreację. W ramach przeprowadzonych robót w Szycach i Giebułtowie - Trojadyn powstają nawierzchnie boisk wraz z elementami rekreacyjnymi i sportowymi, takimi jak huśtawki, piaskownice, karuzele, kosze itp. Koszty inwestycji wraz z ogrodzeniem terenów będzie wynosił niemal 80 tysiące zł.

  zobacz więcej >>>
 • 14 października 2008
  Wykonanie parkingu z kostki brukowej przez budynkiem komunalnym w Szycach

  W wyniku przetargu wyłoniona została firma SAMBUD Usługi ogólnobudowlane z Węglówka gmina Wiśniowa. Roboty polegają na wykonaniu kostki brukowej. Koszt robót to 58,7 tys. zł.

  zobacz więcej >>>
 • 14 października 2008
  Wymiana pokrycia dachu budynku komunalnego Remizy OSP w Będkowicach

  Roboty wykonuje Zakład Remontowo-Budowlany Czesław Brzózka z Krzeszowic. Zakres rzeczowy umowy obejmuje: zdjęcie starego poszycia, pokrycie dachu wraz z wieżyczką blachą trapezową wraz z obróbką blacharską, montaż rynien i rur spustowych z podłączeniem do studzienek opadowych, zakup, montaż wyłazu dachowego i docieplenie kominów. Koszt robót to 52 tys. zł.

  zobacz więcej >>>
 • 14 października 2008
  Wyburzenie budynków gospodarczych przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele

  W wyniku ustaleń umowy z Zakładem Remontowo-Budowlanym J. Kowal ze Słomnik przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele zostaną wyburzone budynki gospodarcze. Zakres umowy przewiduje m.in. rozbiórkę baraków wraz z fundamentami, wywóz gruzu, plantowanie terenu oraz zasianie trawy. Koszt wyniesie niemal 30 tysiące zł.

  zobacz więcej >>>
 • 14 października 2008
  Roboty wykończeniowe w kondygnacji dachowej Szkoły Podstawowej w Modlniczce wraz z dociepleniem i robotami zewnętrznymi

  Prace polegają na wykończeniu i zagospodarowaniu pomieszczeń kondygnacji dachowej oraz wykonaniu remontu elewacji wraz z jej dociepleniem. W wyniku tych działań udostępniona zostanie dodatkowa sala lekcyjna, świetlica dla dzieci oraz pokój nauczycielski

  zobacz więcej >>>
 • 14 października 2008
  Wykonanie zagospodarowania centrum wsi Modlniczka - czyszczenie stawu i regulacja Wedonki

  Zakres rzeczowy umowy obejmuje oczyszczenie potoku z namułu, koszenie skarp i nasypów ścinanie poboczy i wywiezienie namułu, montaż płyt ażurowych. Dodatkowo przy doprowadzaniu wody do stawu wykonanie wykopów liniowych demontaż rurociągu i obsypka rurociągu. Roboty są w trakcie realizacji.

  zobacz więcej >>>
 • 14 października 2008
  Roboty ziemne związane z wykonaniem płyty boiska sportowego w Bęble

  W wyniku przetargu wyłoniona została firma wykonawcza robót ziemnych, której zadaniem jest wykonać ukształtowanie terenu płyty boiska do piłki nożnej. W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykonawca napotkał w wykopie utwory skaliste co w konsekwencji miało znaczny wpływ na terminowość realizowanych robót. Koszt wykonania robót 103.360,22 zł.

  zobacz więcej >>>
 • 14 października 2008
  Modernizacja kotłowni oraz instalacji co. w Szkole Podstawowej w Będkowicach

  Małosprawne i zużyte technicznie kotły opalane węglem oraz instalacja centralnego ogrzewania zostały zdemontowane. Pomieszczenie kotłowni oraz składu opału zostaną poddane gruntownemu remontowi. W tak wyremontowanym pomieszczeniu zostaną zamontowane wysokosprawne kotły które będą pracować odrębnie z podziałem na I-szą i II-gą kondygnację szkoły.

  zobacz więcej >>>
 • 14 października 2008
  Wykonanie otworu studziennego w celu ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich w Prądniku Korzkiewskim

  Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową otwór poszukiwawczy w celu ujęcia wody jurajskiej został wykonany w miejscu wskazanym w dokumentacji geologicznej. W wyniku analizy fizyko-chemicznej pobranych próbek stwierdzono bardzo dobrą jakość nawierconej wody. Wydajność ujęcia jest zgodna z założeniem projektu dokumentacji geologicznej - ok. 40m3/h.

  zobacz więcej >>>
 • 14 października 2008
  Roboty wykończeniowe w kondygnacji dachowej SP w Modlnicy

  Zakończyły się prace nad wykończeniem poddasza przełączki miedzy szkołą a salą gimnastyczną w Modlnicy. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu była firma GIPS-BUD S.C. z Krakowa, która za 105 tys. zł. zobowiązała się do końca lipca 2008r. zrobić m. in. instalację elektryczną, wod-kan, c.o., tynki wewnętrzne, flizy, scianki systemowe, sufity podwieszane, itp. W wyniku robót powstały 4 pomieszczenia administracyjne wraz z sanitariatami.

  zobacz więcej >>>
 • 14 października 2008
  Remont dróg będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś

  Korzystając z dobrych warunków pogodowych, wyłonione w drodze przetargu firmy drogowe kontynuują prace przy remontach dróg będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś. Pierwsza z firm, olkuskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych zobowiązane jest umową do zakończenia prac na początku sierpnia, a ogólnopolska Eurovia Polska S.A. ma zakończyć prowadzone przez siebie remonty do połowy października 2008 r.
  Łącznie wyremontowanych zostanie na terenie całej Gminy niemal 15 km dróg gminnych. Prace obejmą ponad 40 odcinków, we wszystkich 12 sołectwach Gminy Wielka Wieś.
  Remonty na poszczególnych odcinkach obejmują, w zależności od potrzeb, korytowanie, wyrównanie istniejącej podbudowy lub frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej, położenie warstwy ścieralnej oraz oczyszczenie poboczy i ich utwardzenie. Jedynie 3 km z wyremontowanych w tym roku odcinków pozostanie drogami tłuczniowymi - pozostałe zyskają trwałą nawierzchnię asfaltową.
  Równolegle prowadzone są prace przy ścinaniu poboczy i czyszczeniu rowów przydrożnych, aby zapewnić jak najlepsze odwodnienie dróg i poprawić dzięki temu bezpieczeństwo, a także zapewnić dłuższą trwałość wykonywanych i istniejących nawierzchni.
  Łączny koszt tegorocznych remontów nawierzchni dróg gminnych wynosi 4 242 tys. zł.

  zobacz więcej >>>
 • 14 października 2008
  Wykonanie zagospodarowania centrum wsi Czajowice - czyszczenie stawu

  W wyniku przetargu wyłoniona została firma „MAŁOPOLKOM” s.c. Ryszard Kwiek, Ireneusz Ferdynus USŁUGI KOMUNALNO-ZIELENIARSKIE z Krakowa. Zakres rzeczowy umowy obejmuje ręczne ścinanie i karczowanie stawu, oczyszczenie stawu z roślin i namułu wykonanie kiszki faszynowej. Koszt robót to 25,5 tys. zł.

  zobacz więcej >>>
 • 14 października 2008
  Przebudowa poddasza budynku komunalnego w Szycach na cele użytkowe - Świetlica Sołecka

  Przebudowa poddasza została podzielona na trzy części. W wyniku przetargów na przebudowę został wyłoniony Zakład Remontowo-Budowlany Jerzy Kowal ze Słomnik.
  1. Etap I zrealizowany został w 2007 roku i polegał na wymianie pokrycia dachu.
  2. Etap II polegał na wykonaniu ocieplenia połaci dachowych, robotach wyburzeniowych i murarskich, wykonaniu ścianek działowych z płyt GK, wykonanie posadzek, roboty murarskie, montaż stolarki drzwiowej, wykonanie inst. elektr. Koszt robót to 135,7 tys. zł.
  3. Prace przy adaptacji budynku komunalnego w Szycach. Zakres robót to wykonanie drzwi wewnętrznych, wylewka cementowa, panele podłogowe, ocieplenie ściany szczytowej wykonanie ścian z płyt GK i płytami OSB wykonanie schodów wyłazowych na dach. Roboty są w trakcie realizacji. Koszt wykonania 21,7 tys. zł.

  zobacz więcej >>>
 • 14 października 2008
  Utwardzenie drogi w Prądniku Korzkiewskim

  Droga dz. nr 266/1 w Prądniku Korzkiewskim została utwardzona tłuczniem kamiennym na długości około 800 mb. Prace wykonywała Firma Usługowo-Handlowa „NOWAK” Ryszard Nowak. Koszt wykonanych robót to 50 tys. zł.

  zobacz więcej >>>
 • 14 października 2008
  Ocieplenie ścian budynku LKS Błękitni Modlnica

  W wyniku przetargu wyłoniony został Zakład Budowlano-Instalacyjny Bulanda Piotr z Łącka. Koszt wykonania ocieplenia wyniósł 66,6 tys. zł.

  zobacz więcej >>>
 • 14 października 2008
  Ścinanie poboczy dróg gminnych wraz z udrożnieniem rowów przydrożnych w roku 2008 na terenie Gminy Wielka Wieś

  Równolegle z remontami dróg prowadzone są prace przy ścinaniu poboczy i czyszczeniu rowów przydrożnych, aby zapewnić jak najlepsze odwodnienie dróg i poprawić dzięki temu bezpieczeństwo, a także zapewnić dłuższą trwałość wykonywanych i istniejących nawierzchni. Łączny koszt tegorocznych remontów nawierzchni dróg gminnych wraz ze ścinaniem poboczy wynosi 4 242 tys. zł. Prace obejmą ponad 40 odcinków, we wszystkich 12 sołectwach Gminy Wielka Wieś.

  zobacz więcej >>>
 • 14 października 2008
  Budynek komunalny tzw Remiza OSP w Tomaszowicach - roboty wykończeniowe

  W wyniku przetargu został wyłoniony Zakład Remontowo-Budowlany Jerzy Kowal ze Słomnik. Zakres robót polegał na Wykonaniu robót posadzkarskich, tynkarskich, wykonanie ocieplenia ścian wieżyczki budynku, wykonanie stropów podwieszanych z płyt GK, ocieplenie strychu, wykonanie stolarki drzwiowej, balustrady i schodów, wykonanie instalacji wod-kan. Koszt wykonania robót wyniósł 91,3 tys. zł.

  zobacz więcej >>>
 • 14 października 2008
  Budowa sieci kanalizacyjnej w Modlniczce

  Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami we wsi Modlniczka - etap II, Gmina Wielka Wieś

  zobacz więcej >>>
 • 2 marca 2009
  Budowa chodników

  W Gminie Wielka Wieś trwa oczekiwana od dawna przez mieszkańców budowa chodników. Od połowy czerwca trwają prace na dwóch odcinkach – liczącym 1786 metrów odcinku biegnącym przez Giebułtów i 1231 m odcinku ulic Szkolnej i Wesołej, łączącej Wielką Wieś, Szyce i Prądnik Korzkiewski. Wykonawcą chodnikach przy tych dwóch drogach jest ogólnopolska firma Eurovia, która ma zakończyć prace do początku listopada br. Wartość tych robót została ustalona na kwotę 4 500 938,19 zł.

  zobacz więcej >>>

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +

Aktualności

Wyszukiwarka ulic

Nazewnictwo ulic

 

Zapisz

Zapisz

Kontakt


Gmina Wielka Wieś

Plac Wspólnoty 1
32-085 Szyce

tel. 12 419 17 01-04

fax 12 419 17 05

 

e-mail: ug@wielka-wies.pl

 

Pracujemy w godzinach:

Poniedziałek: 7.30 - 17.30

Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

 

Numer konta:

Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś

18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

 

NIP Gminy: 513-00-66-230

Zapisz

Zapisz

Wyszukaj wg tagów:

© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

Zapisz

Zapisz