A A A

Oświata

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola samorządowe: w Modlnicy, Modlniczce oraz Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele. Przy szkołach podstawowych istnieje również 5 oddziałów przedszkolnych klas 0.


W gminie działa 6 szkół podstawowych, w których wydzielonych zostało 35 oddziałów i które dysponują 50 pomieszczeniami. Przy szkołach znajdują się boiska sportowe. W sale gimnastyczne wyposażone są Szkoły Podstawowe w Bęble oraz Wielkiej Wsi, a także Gimnazjum w Białym Kościele oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy.


Oprócz szkół podstawowych na terenie gminy znajdują się dwa gimnazja mające swoją siedzibę w Białym Kościele i Modlnicy.


W ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie znajdują się: Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Hotelarskie, Technikum Agrobiznesu, Technikum Eksploatacji Portów i Terminali, Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa, Liceum Ogólnokształcące, Kursy Kwalifikacyjne, Technik Informatyk, Technik Eksploatacji Portów i Terminali, Technik Turystyki Wiejskiej, Florysta.


Na terenie gminy funkcjonuje również Szkoła Podstawowa w Czajowicach z oddziałami 0-3 prowadzona przez Stowarzyszenie „Środowisko i My”.

2017-04-24