Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Odnawialne Źródła Energii

Uczestnictwo w projekcie na dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii

Gminy Wielka Wieś, Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca i Igołomia-Wawrzeńczyce już od kilku miesięcy przygotowują projekt, którego celem jest budowa odnawialnych źródeł energii u mieszkańców tych Gmin. Projekt ten jest coraz większy, a zainteresowanie mieszkańców budową instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła czy kotłów na biomasę (pellet drzewny) nie maleje. Aktualnie zaangażowanych w projekt jest ponad 600 mieszkańców.


W ostatnim czasie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił regulamin naboru wniosków do którego aplikować zamierzają nasze Gminy w ramach jednego Projektu Partnerskiego. Określone przez Urząd Marszałkowski zasady będą premiowały jak największe projekty dlatego zachęcamy już dziś wszystkich mieszkańców Gmin do podejmowania szybkich decyzji i udział w Projekcie.


Szczegółowe informacje na temat Projektu będzie można poznać:  • w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Szyce, Plac Wspólnoty 1, w Referacie Promocji i Rozwoju Gminy pod numerem telefonu: 12 419 17 01 wew. 111.

  • z prezentacji zamieszczonej na stronie poniżej tej informacji

Infolinia projektowa: 579-075-113


Gmina Wielka Wieś rozpoczęła przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.


Gmina będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu. Partnerem projektu będzie firma doradcza DoEkoGroup Sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie spotkań informacyjno-promocyjnych, przygotowanie dokumentacji do wniosku oraz inspekcje techniczne budynków.


Poziom dofinansowania wyniesie minimum 60% (minus podatek VAT). W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8%. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych, bądź gruncie, VAT wynosi 23%.


W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet - deklaracji udziału w projekcie. Ankiety są dostępne również w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Wielka Wieś - Referat Promocji i Rozwoju. Ankietę można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy lub u sołtysów lub wysłać jej skan/zdjęcie na adres oze@wielka-wies.pl


Szczegóły projektu:
Wszyscy mieszkańcy zainteresowani udziałem w tym projekcie, zobligowani będą do złożenia deklaracji udziału w projekcie oraz poniesienia kosztów niezbędnej szczegółowej inspekcji technicznej budynku (szczegóły poniżej). Inspekcja ta ma za zadanie wykazać m.in. jakiej mocy urządzenia można zamontować na danym budynku. Po uzyskaniu dofinansowania przez Gminę, deklarujący swój udział mieszkańcy zostaną zobligowani do wniesienia wkładu własnego do projektu w wysokości 40% kosztów urządzeń netto oraz całej kwoty podatku VAT przypadającego na konkretną instalację. Dofinansowanie zewnętrzne wyniesie 60% kwoty netto urządzeń, co pozwoli na zwrot inwestycji po około 5 latach (szacunkowy czas w przypadku montażu ogniw fotowoltaicznych).


Zbieranie deklaracji od zainteresowanych mieszkańców realizowane jest do końca stycznia 2017 r.  W marcu 2017 r., po podpisaniu odpowiednich umów, do domów tych mieszkańców udadzą się inspektorzy, którzy będą analizować rachunki, architekturę budynku, wyposażenie kotłowni oraz konfrontować oczekiwania mieszkańców z możliwościami technicznymi domu i nieruchomości. Z każdej pojedynczej inspekcji powstanie raport, którego kopię otrzyma zainteresowany mieszkaniec oraz który będzie stanowił podstawę do sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego - niezbędnego elementu dokumentacji do wniosku.


Mieszkaniec, który wypełni ankietę udziału w projekcie i podpisze umowę powinien uiścić opłatę za wykonanie inspekcji terenowej technicznych możliwości budowy źródła OZE, pozwalającej określić rodzaj i moc instalacji OZE.


Wysokość wpłaty zależeć będzie od ilości przeprowadzonych inspekcji dla poszczególnych źródeł OZE (instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła) - można zlecić 1, 2 lub 3 analizy:
1. instalacja solarna – 246,00 zł brutto
2. instalacja fotowoltaiczna – 270,60 zł brutto
3. pompa ciepła – 307,50 zł brutto
4. kotły na pellet – 258,30 zł brutto
Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego: tel. 579 075 113 lub mailowo: biuro@doekogroup.pl


Ankiety uczestnictwa w projekcie oraz umowy na analizę technicznych możliwości budowy źródła OZE można składać do 30 stycznia 2017 r.


Jeśli ktoś z mieszkańców gminy nie zdążył złożyć ankiety w tym terminie, a jest zainteresowany udziałem w projekcie, to nadal może zgłosić swój udział, lecz zgłoszenie trafia na listę rezerwową, z której wnioski będą rozpatrywane w miarę zwalniania się miejsc w projekcie.


Zgodnie z przyjętym harmonogramem naborów, konkurs na dofinansowanie tego typu projektów ogłoszony zostanie w III kwartale 2017 roku. Oznacza to, iż decyzja o dofinansowaniu (bądź nie) projektu podjęta zostanie na początku 2018 roku. Dopiero wtedy będzie można dokonać wyboru wykonawcy i montażu urządzeń po dokonaniu wpłat mieszkańców.


Zwracamy Państwa uwagę, że ewentualne dofinansowanie projektu zależy od wyniku konkursu - istnieje możliwość nie przyznania środków na nasz projekt. W tej sytuacji środki, które zainwestuje Gmina w przygotowanie dokumentacji oraz Państwo w inspekcje budynków nie będą podlegały zwrotowi.


Beneficjentem głównym projektu będzie jednostka samorządu terytorialnego - Gmina Wielka Wieś - a mieszkaniec będzie beneficjentem docelowym, zatem mieszkańców nie obejmie dodatkowy podatek od dotacji.


Spotkania informacyjne ws. dofinansowania do odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych

Wójt Gminy informuje, że gmina Wielka Wieś rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.


Poziom dofinansowania wynosi minimum 60% minus podatek VAT. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8%. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie - VAT wynosi 23%.W dniach 17-19 stycznia odbędą się pierwsze spotkania informacyjne dla mieszkańców ws. realizowanego projektu, podczas których eksperci z dziedziny Odnawialnych Źródeł Energii przedstawią więcej szczegółów na temat samych instalacji, możliwości uzyskania dofinansowania oraz zasad uczestnictwa w Projekcie.


Harmonogram spotkań informacyjnych:  • 17.01 – 18:30 Bębło, ul. Sportowa 14, sala w nowym budynku komunalnym;

  • 17.01 – 18:30 Biały Kościół, ul. Krakowska 172, hala sportowa przy gimnazjum;

  • 18.01 – 18:30 Giebułtów, ul. Orlich Gniazd 30, sala w budynku komunalnym;

  • 18.01 – 18:30 Wielka Wieś, ul. Szkolna 5, sala gimnastyczna w szkole podstawowej;

  • 19.01 – 18:30 Modlnica, ul. Sportowa 2, sala gimnastyczna w szkole podstawowej;

  • 19.01 – 18:30 Szyce, pl. Wspólnoty 1, sala konferencyjna w Urzędzie Gminy.


Serdecznie zapraszamy!


2017-01-12