Some description       Deutsch English Francis Strona główna Mapa serwisu Kontakt Spanish Russian
linia

Zapisz

Zapisz

 
podmenu
OświataSportBezpieczeństwoKulturaZdrowieEkologiaInfrastruktura
skroterdla-mieszkancowmdla-mieszkancowm2477DMDla mieszkańców / Gospodarka odpadami komunalnymigospodarka-odpadami-komunalnymimgospodarka-odpadami-komunalnymim2498DM...
Dodaj i podziel się
14 kwietnia 2014

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Szanowni Państwo

Informujemy, że mamy za sobą kolejny przetarg na zadanie "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wielka Wieś".

Łączna kwota, którą musimy zapłacić, aby system funkcjonował przez kolejne trzy lata, to 4 278 000,00 zł (na tę kwotę składają się, m.in.: koszty opłat za wywóz odpadów zmieszanych i odpadów segregowanych, wywóz odpadów wielkogabarytowych, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK, koszty obsługi systemu).

Zadanie, realizować będzie konsorcjum firm, którego liderem jest firma SUEZ Małopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Umowa, została zawarta na okres trzech lat, tj. od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. Istotną zmianą jest fakt, iż w miesiącach kwiecień-wrzesień, zbiórka odpadów segregowanych, będzie odbywać się co dwa tygodnie, co jest odpowiedzią na liczne wnioski mieszkańców oraz stanowiło jedno z kryterium przetargowych.

Najważniejsza zmiana będzie dotyczyła stawki za odbiór odpadów komunalnych.

Od stycznia 2017 roku, wprowadzona zostanie jednolita stawka dla wszystkich mieszkańców, w wysokości 9,00 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane i 20,00 zł miesięcznie od osoby za odpady niesegregowane, bez względu na ilość osób zamieszkałych. Z tym, że zgodnie z zaproponowaną przez Wójta Gminy i przyjętą przez Radę Gminy uchwałą, trzecie i kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej (o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny), całkowicie będzie zwolnione z opłaty. Informacje, dot. Karty Dużej Rodziny, można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Do dokonania zwolnienia, niezbędne będzie złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie której naliczona zostanie opłata w nowej wysokości, uwzględniająca przysługujące zwolnienie. Do deklaracji, należy dołączyć kserokopie Kart Dużej Rodziny, wszystkich członków rodziny wielodzietnej.  

Deklaracja do pobrania

Jednocześnie przekazujemy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Jego założenia uwzględniają doświadczenia zdobyte przez ostatnie dwa lata funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami oraz Państwa sugestie.

Informujemy, iż w wyniku ww. zmian, właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji chyba, że będą korzystać ze w/w zwolnienia, a opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu, które otrzymacie Państwo z Urzędu Gminy.

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych 1 stycznia 2017 - 31 grudnia 2017 r.

Właściciele nieruchomości otrzymali indywidualny numer rachunku bankowego wraz z informacją o wysokości opłat i terminarzem płatności. Gmina nie  wystawia faktur z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż nie ma w tym przypadku do czynienia z czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT.  Opłatę należy wpłacać bez wezwania, do 20-go każdego miesiąca, według harmonogramu zawartego w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczonej na podstawie złożonej przez Państwa do Gminy deklaracji.

Udogodnieniem dla mieszkańców jest również wprowadzona Uchwałą nr XXIX/312/2013 z 28.05.2013 r. możliwość płacenia u inkasenta tj. inkaso, jako dodatkowy sposób poboru opłaty
 • wykaz punktów inkaso, gdzie będzie można dokonywać opłat za śmieci gotówką

 

l.p.

Miejscowość

inkasent

lokalizacja

data

godziny

1.

Bębło

Krystyna Janecka

dom/ul. Krakowska 140

19-20*
każdego miesiąca

1700-2000

2.

Będkowice

Wiktor Gąska

remiza OSP pl. Rynek 9

19-20*
każdego miesiąca

1800-2000

3.

Biały Kościół

Andrzej Szumny

dom/
ul. Królowej Jadwigi 2

19-20*
każdego miesiąca

1700-2000

4.

Czajowice

Andrzej Kowalik

budynek komunalny
(remiza OSP)
ul. Kasztanowa 2

19-20*
każdego miesiąca

1800-2000

5.

Giebułtów

Lilianna Wilk

budynek wielofunkcyjny
ul. Orlich Gniazd 30

19-20*
każdego miesiąca

1700-2000

6.

Modlnica

Wojciech Mazur

Szkoła Podstawowa w Modlnicy

19-20*
każdego miesiąca

1400-1700

7.

Modlniczka

Józef Górska

budynek wielofunkcyjny
(przedszkole, remiza OSP)
ul. Św. Faustyny 5

19-20*
każdego miesiąca

1800-2000

8.

Prądnik Korzkiewski

Elżbieta Woźniczka

dom/ul. Ojcowska 74

19-20*
każdego miesiąca

1700-2000

9.

Szyce

Joanna Jasińska

dom/Szyce 129

19-20*
każdego miesiąca

1800-2000

10.

Tomaszowice

Ryszard Tekiela

budynek komunalny
(remiza OSP)
ul. Krakowska 85

19-20*
każdego miesiąca

1800-2000

11.

Wielka Wieś

Mateusz Indyka

dom/ul. Stroma 1

19-20*
każdego miesiąca

1700-2000

12.

Wierzchowie

Jadwiga Kowalska

dom/ul. Spacerowa 4
19-20*
każdego miesiąca

1800-2000

* - w przypadkach gdy termin zbierania opłaty śmieciowej pokrywa się z dniami świątecznymi, bądź z niedzielami, termin możliwej zapłaty przesuwa się na dzień roboczy następujący po tej dacie.


W razie pytań bądź wątpliwości można kontaktować się z Urzędem Gminy – Referat Podatków i Opłat tel. (12) 419-17-01…04 wew. 131,181 lub na adres e-mail odpady@wielka-wies.pl

 • 29 kwietnia 2014
  Kontakt

  Gmina Wielka Wieś; Referat Podatków i Opłat

  zobacz więcej >>>
 • 29 kwietnia 2014
  Do pobrania

  Wzory dokumentów do pobrania

  zobacz więcej >>>
 • 29 kwietnia 2014
  Pytania i odpowiedzi

  Najczęściej zadawane pytania przez mieszkańców

  zobacz więcej >>>
 • 29 kwietnia 2014
  Podstawy prawne

  Podstawy prawne nowego systemu odbioru odpadów

  zobacz więcej >>>
 • 29 kwietnia 2014
  Segregacja śmieci

  Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk

  zobacz więcej >>>
 • 9 września 2015
  Znaki ekologiczne

  zobacz więcej >>>
 • 14 stycznia 2016
  Poziomy recyklingu

  Poziomy wymagane do osiągnięcia przez Gminę

  zobacz więcej >>>
 • 14 stycznia 2016
  Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

  Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Wielka Wieś

  zobacz więcej >>>
 • 29 kwietnia 2014
  Wykaz odpadów komunalnych

  To odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

  zobacz więcej >>>
 • 29 kwietnia 2014
  Spalanie śmieci

  Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska

  zobacz więcej >>>
 • 14 stycznia 2016
  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można odwozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

  zobacz więcej >>>
 • 29 kwietnia 2014
  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

  PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Wielka Wieś, ul. Krakowska 24 (na terenie GS-u). Otwarty jest w każdą sobotę w godz. 9 – 14. Prowadzony jest przez firmę firmę: SUEZ Małopolska Sp. z o.o., z siedzibą: 30-731 Kraków, ul. Kosiarzy 5A.

  zobacz więcej >>>
 • 29 kwietnia 2014
  Zapobieganie powstawaniu odpadów

  Warto się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a my zaoszczędzimy na opłatach.

  zobacz więcej >>>
 • 29 kwietnia 2014
  Rejestr Działalności Regulowanej

  Rejestr Działalności Regulowanej Urzędu Gminy Wielka Wieś

  zobacz więcej >>>
 • 29 kwietnia 2014
  Polskie realia i obowiązki wobec Unii Europejskiej

  Do 2015 roku odzysk odpadów w Polsce musi wynieść 60%, zaś poziom recyklingu minimum 55%.

  zobacz więcej >>>
 • 29 kwietnia 2014
  Jak działa system gminny?

  28.12.2012 r. Rada Gminy podjęła uchwały w których ustaliła stawki i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia.

  zobacz więcej >>>
 • 29 kwietnia 2014
  Skąd takie zmiany?

  1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

  zobacz więcej >>>

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +

Aktualności

Wyszukiwarka ulic

Nazewnictwo ulic

 

Zapisz

Zapisz

Kontakt


Gmina Wielka Wieś

Plac Wspólnoty 1
32-085 Szyce

tel. 12 419 17 01-04

fax 12 419 17 05

 

e-mail: ug@wielka-wies.pl

 

Pracujemy w godzinach:

Poniedziałek: 7.30 - 17.30

Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

 

Numer konta:

Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś

18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

 

NIP Gminy: 513-00-66-230

Zapisz

Zapisz

Wyszukaj wg tagów:

© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

Zapisz

Zapisz