Some description       Deutsch English Francis Strona główna Mapa serwisu Kontakt Spanish Russian
linia

Zapisz

Zapisz

 
podmenu
OświataSportBezpieczeństwoKulturaZdrowieEkologiaInfrastruktura
skrotero-gminiemo-gminiem1048DMO Gminie / Historiahistoriamhistoriam1273DM...
Dodaj i podziel się
11 kwietnia 2014

Historia gminy Wielka Wieś

zaryshistorycznychatka.jpgStanowiska archeologiczne znajdujące się w Bęble (znaleziska w schronisku skalnym w Żytniej Skale i na stanowisku otwartym), w Będkowicach (wczesnośredniowieczne grodzisko na skałce Sokolica nad Doliną Będkowską; kopiec prehistoryczny), w Wierzchowiu (znaleziska w Jaskini Wierzchowskiej Górnej) świadczą o tym, że teren dzisiejszej gminy Wielka Wieś to obszar zasiedlany już od najdawniejszych czasów. Odnotowano tu bowiem liczne ślady osadnictwa wielokulturowego zaczynające się od epoki paleolitu.
W Giebułtowie  archeolodzy odkryli trzy stanowiska badawcze:
- osadę neolityczną datowaną na piąte tysiące p. n. e. (1)
- tak zwany „grób książęcy” którego pochodzenie określono na II wiek n. e.  (2)
- cmentarzysko szkieletowe datowane na przełom wieku XI/XII  (3)
- znaleziska przedmiotów brązowych  dokonane przez mieszkańców
   Giebułtowa w latach 30 XX wieku. (4)
Te znaleziska i chrześcijański charakter pochówków    na cmentarzysku szkieletowym (patrz przypis 3) pozwoliły określić lokalizację    kościoła ufundowanego przez księcia Władysława Hermana w roku 1086. (5)
  Kościół ten spłonął podczas walk jakie w naszych stronach prowadził król czeski Wacław II z Władysławem Łokietkiem.  (6)
Ze zbudowanego w latach 1326–1328 (7) drugiego kościoła drewnianego pozostała do dziś krypta z grobami Giebułtowskich i Oraczowskich  znajdująca się w podziemiach obecnego kościoła.

Także w Modlnicy, przy okazji budowy węzła drogowego, dokonano odkrycia śladów osady i  przedmiotów pochodzących z neolitu. (8)

Najstarsze wzmianki pisane o terenach gminy pochodzą z XIII w. Wsiami wymienianymi w materiałach z tamtego okresu były: Będkowice-wieś wzmiankowana w 1329 r, Biały Kościół-wieś wzmiankowana w 1325 r, Modlniczka-wieś wzmiankowana w 1388, Modlnica-wieś wzmiankowana w 1254, a także Wierzchowie-wieś wzmiankowana w 1470.
zaryshistorycznyslupygranic.jpg
W okresie rozbiorów teren obecnej gminy był podzielony pomiędzy dwa zabory-austriacki i rosyjski, a linia graniczna przebiegała częściowo z biegiem potoku Kluczwoda.
Odtworzone słupy graniczne z herbami i drzewami genealogicznymi domów panujących (Habsburgów i Romanowów) obejrzeć można na prywatnej posiadłości w Dolinie Kluczwoda. Z okresu rozbiorów w Szycach pozostały dwie  komory celne: rosyjska i austriacka.
Pamiątkami po tym okresie m.in. z czasów Powstania Styczniowego 1863 są: pomnik-mogiła powstańców w Szycach i grób ich dowódcy na cmentarzu w Modlnicy.
W przysiółku Hamernia pozostały jeszcze zniszczone resztki kuźni, w której produkowano broń dla Powstańców  Styczniowych. (9)
W czasie II Wojny Światowej na terenie dzisiejszej gminy toczyły się działania partyzanckie, w których brał udział oddział AK Skała. Przypomina o tych dniach tablica pamiątkowa umieszczona na skale we wsi Prądnik Korzkiewski.
Bogate znaleziska archeologiczne dokumentujące  kilka tysiącleci osadnictwa  świadczą o wyjątkowości terenów, na których my teraz mieszkamy. Zebrane materiały historyczne z okresów znacznie młodszych potwierdzają słuszność tego wniosku.
Zachęcamy Państwa Czytelników, by włączyli się w akcję uzupełniania informacji historycznych dotyczących naszych miejscowości.
Uzupełnienia, uwagi, artykuły prosimy przesyłać na adres promocja(at)wielka-wies.pl

Historia Giebułtowa - notatka p. Antoniego Pogana - styczeń 2016

Historia Modlnicy - notatka p. Antoniego Pogana - marzec 2016

Historia Czajowic - notatka p. Antoniego Pogana - kwiecień 2016

Historia Będkowic - notatka p. Leszka Chmury - wrzesień 2016

Docelowo chcielibyśmy, by powstała tutaj szeroka baza wiedzy historycznej o naszej gminie, w podziale na poszczególne miejscowości, tworzona z udziałem internautów -pasjonatów historii.
Zachęcamy także do nadsyłania uwag do zamieszczonych tekstów. Ważne, by były podparte odnośnikami do dokumentów źródłowych i opracowań naukowych.

__________________________________________
Przypisy:
1) Ana Dzieduszycka: Cmentarzysko i osada kultury starszej ceramiki wstęgowej w Giebułtowie.   Materiały Archeologiczne. Wyd. Muzeum Archeologiczne w Krakowie 1959
2) Tadeusz Reyman: Zespół importów rzymskich z grobu ciałopalnego w Giebułtowie ... Materiały Archeologiczne tom 16. Wyd: Państwowe Muzeum Archeologiczne.  Warszawa 1939
3) Helena Zoll Adamikowa: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski. Polska Akademia Nauk – oddział w Krakowie. Ossolineum 1966
4) Patrz przypis  2.
5) Jan Długosz. Kroniki sławnego Królestwa Polskiego . Księga 4  A. D. 1086
6) Paweł Pencakowski: Święty Idzi w Giebułtowie. Tygodnik Powszechny 52/1982
7) Ks. Stanislaw Bober: Kult świętego Idziego w Polsce .... Wyd.: Wydział  Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2004
8) http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,5551003.html
9) http://zabytkowo.blox.pl/2009/05/Sw-Florian-z-Hamerni.html

 kursanci przed zabudowaniami szkolnymi z archiwum p. Rusinek.jpg 

Zapisz

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +

Aktualności

Wyszukiwarka ulic

Nazewnictwo ulic

 

Zapisz

Zapisz

Kontakt


Gmina Wielka Wieś

Plac Wspólnoty 1
32-085 Szyce

tel. 12 419 17 01-04

fax 12 419 17 05

 

e-mail: ug@wielka-wies.pl

 

Pracujemy w godzinach:

Poniedziałek: 7.30 - 17.30

Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

 

Numer konta:

Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś

18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

 

NIP Gminy: 513-00-66-230

Zapisz

Zapisz

Wyszukaj wg tagów:

© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

Zapisz

Zapisz