Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ankieta dla mieszkancow - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wielka Wies

Ankieta dla mieszkańców - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś

Szanowni Państwo

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś, zwracamy się z prośbą o udział w badaniu potrzeb w zakresie poprawy (rewitalizacji) wybranych (tzw. problemowych) obszarów gminy.

Rewitalizacja polega nie tylko na przebudowie lub remontach istniejących obiektów, ale na tym, aby poprzez szereg działań, inicjatyw, projektów skutecznie reagować i wpływać na poprawę, rozwiązanie występujących problemów: społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych Gminy, w taki sposób aby wzrosła jakość życia wszystkich mieszkańców.

Rewitalizacja zainspirowana przez samorząd, ma pobudzić mieszkańców i przedsiębiorców oraz wszystkich innych zainteresowanych sprawami danej miejscowości, do aktywnego włączenia się w proces odnowy miejsca objętego rewitalizacją. Rewitalizacja ma na celu rozwiązanie konkretnych i nabrzmiałych problemów określonego miejsca – czasami jest to budynek, czasami jakiś ważny dla danej społeczności teren, np. park, ulica, plac itp., ale najczęściej jest to zbiór różnych powodów, dla których mieszkańcy danej miejscowości lub jej części mają trudniejsze warunki do życia. Rewitalizacja zatem to zbiór przemyślanych przedsięwzięć (inwestycyjnych, społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, poprawiających estetykę itp.), które mają spowodować, że te problemy albo zostaną zmniejszone, albo przestaną istnieć.

Rewitalizacja to proces ciągły – raz rozpoczęta, powinna być kontynuowana; zmieniają się tylko miejsca, które są nią objęte. Bo zawsze poprawienie sytuacji jednego miejsca, spowoduje konieczność poprawienia w innym. Aby rewitalizacja na terenie Gminy Wielka Wieś przebiegła w sposób prawidłowy, konieczne jest włączenie się w ten proces wszystkich Państwa – mieszkańców, przedsiębiorców, działaczy, aktywistów, gości – wszystkich, którym sprawy naszej Gminy są bliskie sercu. Dlatego też zwracamy się do Państwa z zaproszeniem i prośbą o wypełnienie tej ankiety, która diagnozuje problemy na terenie gminy i pozwala wyznaczyć te obszary (miejsca i problemy), które wymagają objęcia działaniami rewitalizacyjnymi w pierwszej kolejności. Ankieta ta jest jedną z form Państwa udziału w powstawaniu, a później realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Uczestnictwo Państwa w tej ankiecie ma decydujące znaczenie dla jakości Programu i jego skuteczności w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów społecznych, środowiskowych, infrastrukturalnych i technicznych.

Udział w ankiecie jest anonimowy, a wyniki ankiety posłużą do analizy i diagnozy oraz wyznaczenia obszarów rewitalizacji. Zapraszamy do współpracy! Wypełnienie ankiety nie powinno zająć Państwu więcej niż 20 minut.

Link do elektronicznej wersji ankiety:

http://goo.gl/forms/b4mGA7cEPlRIYVwW2

Ankieta będzie aktywna do północy 24 czerwca 2016 r.

Tagi dla strony:

2016-06-01