Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Bezpłatne szkolenie MS EXCEL od podstaw

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Wielka Wieś zaprasza na:Bezpłatne szkolenie MS EXCEL od podstaw


Szkolenie odbędzie się: 10 lutego 2018 r. (sobota) w godzinach: 9.00 – 17.00
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności podstawowej obsługi programu MS Excel w celu zwiększenia efektywności pracy. Uczestnicy nauczą się poruszać po programie MS Excel, wykorzystywać wbudowane funkcje i tworzyć proste formuły, tworzyć wykresy, wstawiać elementy graficzne, drukować obszerne arkusze. Prezentowane zagadnienia mają charakter uniwersalny, dlatego można je zastosować w różnych aspektach pracy zawodowej.

Czas trwania szkolenia:
8 godzin

Szczegółowy program szkolenia:
1.    Podstawowe wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym MS Excel
a.        Podstawowe informacje o paskach menu
b.        Budowa głównego okna arkusza kalkulacyjnego
c.        Nawigacja między skoroszytami
d.        Kolumny i wiersze
e.        Zaznaczanie komórek
2.    Tworzenie i edycja danych
a.        Wprowadzanie danych w komórkach
b.        Kopiowanie i przenoszenie danych
c.        Wstawianie wierszy i kolumn
d.        Zmiana i ukrywanie danych
3.    Operacje na pliku
a.        Charakterystyka plików w MS Excel 2016
b.        Otwieranie i zapisywanie plików z innych wersji MS Excel
4.    Formatowanie arkuszy
a.        Format wprowadzanych danych
b.        Obramowanie i cieniowanie komórek
c.        Wyrównanie danych w komórkach
d.        Linie siatek
e.        Formatowanie warunkowe – przykłady
5.    Odwołania w arkuszach
a.        Odwołania względne
b.        Odwołania bezwzględne
c.        Odwołania mieszane
d.        Zastosowanie poszczególnych typów odwołań
6.    Wprowadzanie funkcji
a.        Pojęcie funkcji, główne typy funkcji
b.        Zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX
c.        Funkcja logiczna JEŻELI – przykłady zastosowania
d.        Funkcje matematyczne i statystyczne
e.        Inne przykłady funkcji
7.    Wprowadzanie formuł w arkuszu
a.        Budowa formuły
b.        Odwoływanie się do innych komórek
c.        Podstawowe operatory w formułach
d.        Tworzenie formuł
e.        Przykłady zastosowania formuł
f.         Przykłady zastosowania formuł dla danych tekstowych
g.        Przykłady zastosowania formuł dla danych typu data i czas
h.        Zamiana formuł na wartości liczbowe
8.    Połączenia między arkuszami
a.        Połączenia między arkuszami
b.        Połączenia między skoroszytami
9.    Operacje na oknach arkusza
a.        Blokowanie komórek
b.        Podział okna
10.    Wyszukiwanie danych
a.        Sortowanie danych
b.        Podstawowe zastosowanie autofiltra
11.    Wykresy
a.        Główne typy wykresów
b.        Tworzenie wykresów
c.        Elementy wykresu
d.        Modyfikacja wykresów
12.    Elementy graficzne – podstawowe zastosowania
a.        Wstawianie elementów graficznych
b.        Diagramy blokowe
13.    Drukowanie
a.        Drukowanie arkuszy
b.        Drukowanie obszarów nieciągłych
c.        Podgląd podziału stron
14.    Zarządzanie arkuszami
a.        Zabezpieczenia zeszytów hasłami
b.        Zastosowanie podsumowania w zeszytach
15.    Zastosowanie skrótów klawiszowych w celu przyspieszenia pracy z programem MS Excel

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
•     z niskim poziomem wykształcenia (co najwyżej zasadnicze zawodowe) lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (co najwyżej średnie
i policealne zdobyte przed 2000 rokiem);
•    związane z rolnictwem;
•    nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;
•    podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny;
•    w wieku 45+.

Rekrutacja trwa do 30 stycznia 2018 r.
Formularze zgłoszeniowe można wypełniać w sekretariacie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, zlokalizowanym w Szkole Podstawowej w Białym Kościele czynnym w poniedziałki i czwartki w godzinach 17:00 – 19:00
Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod numer: 603 229 264 lub wysyłając maila na adres: lowe@wielka-wies.pl

2018-01-12