Dostępna Wielka Wieś
PFRON Wersja Podstawowa RGB 01

Dostępna Wielka Wieś

Gmina pozyskała 100 tys. zł dofinansowania w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
🧑‍🦽👩‍🦯Chcemy zapewniać usługi na odpowiednim poziomie dostępności w gminie w obszarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, z uwzględnieniem potrzeb osób problemami wzroku, słuchu, w poruszaniu się i z trudnościami poznawczymi.
Do połowy przyszłego roku na terenie Urzędu zostanie wykonane m.in.
🏫w obszarze dostępności architektonicznej:
🔹zostaną zakupione i zamontowane dodatkowe drzwi przesuwne,
🔹zakupimy fotele do ewakuacji.
💻 w obszarze komunikacyjno-informacyjnym:
🔹zakupimy pętle indukcyjną - stanowiskową i przenośną,
🔹uruchomimy od 2023 r. usługę tłumacza języka migowego on-line,
🔹przygotujemy zestaw materiałów informacyjnych w języku migowym,
🔹wykonamy tabliczki przy drzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a i kodem QR,
🔹przygotujemy wybrane dokumenty w tekście łatwym do czytania (ETR).

Dostepnosc3 02
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje