Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny

Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny

Pozyskaliśmy blisko 75 tys. dofinansowania na zdalne nauczanie w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej- Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych. Dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskich pozwoliło nam na zakup 20 laptopów oraz 12 tabletów graficznych, które zostaną przekazane gminnym szkołom podstawowym.

Projekt realizowany w ramach 10 osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje. Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego. Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Logo Oświata
Tablet
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje