Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Nabór propozycji projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Szanowni Państwo! W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś, zapraszamy do zgłaszania własnych propozycji projektów / przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji.

Nabór projektów od 23.01.2017 – 05.02.2017 r.

Obszar Rewitalizacji spełnia dwa szczegółowe kryteria: charakteryzuje się koncentracją zjawisk kryzysowych, a przy tym ma istotne znaczenie dla rozwoju gminy. W jego ramach wyznaczono następujące obszary: Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie

Projekty zgłaszane do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś co do zasady powinny być zlokalizowane na jednym z wymienionych Podobszarów Rewitalizacji. Dopuszcza się lokalizację projektu poza Obszarem Rewitalizacji, pod warunkiem uzasadnienia wpływu na rozwiązanie problemów społecznych występujących na tym terenie.

Rodzaje działań podejmowanych w projektach rewitalizacyjnych:

  • Projekty inwestycyjne „twarde” – związane z polepszeniem stanu infrastruktury, zabudowy itp. struktur materialnych.
  • Projekty nieinwestycyjne „miękkie” – związane z polepszeniem stanu społeczności lokalnej oraz szans jej rozwoju – w tym wyjścia ze stanu kryzysowego (w kontekście sytuacji społecznej i ekonomicznej).

Zdefiniowanie najważniejszych przedsięwzięć rewitalizacyjnych pozwoli na wyłonienie projektów, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach środków europejskich i nie tylko. W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji rekomenduje się włączenie do programu projektów, które mogą być finansowane i/lub wpierane, np.: ze środków prywatnych, w całości ze środków własnych projektodawców, ze środków unijnych np. osi priorytetowej 11 – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, z innych niż unijne środków pomocowych instytucji publicznych czy pozarządowych, czy programów współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

W celu zgłoszenia propozycji projektu należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielka Wieś, który należy odesłać na adres mailowy rewitalizacja@wielka-wies.pl lub dostarczyć do Urzędu Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce(Dziennik Podawczy)

Dla zainteresowanych, zaplanowano spotkanie doradcze, podczas którego będzie można przedyskutować projekty z konsultantami z Fundacji Małopolska Izba Samorządowa. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 30 stycznia o godz. 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Wielka Wieś.

Poniżej znajduje się formularz zgłaszania projektów, oraz prezentacja podsumowująca spacery badawcze po obszarach rewitalizacji.

Tagi dla strony:

2017-01-23