Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Plecak wiedzy

Co nowego w projekcie?


Od września wystartowały zajęcia w Białym Kościele a od października w Modlnicy i Modlniczce.Małopolska Noc Naukowców


Młodzież z Koła Przyrodniczego w Białym Kościele miała okazję uczestniczyć w popularnonaukowym wydarzeniu, jakim jest Małopolska Noc Naukowców.


To była fascynująca podróż do świata niezwykłych eksperymentów i naukowych doświadczeń. Młodzi badacze ujawniali niewidki w laboratorium mikrobiologicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Brali również udział w niesamowitych pokazach chemicznych doświadczeń.Koło turystyczne z Modlnicy w OPN
Koło turystyczne z Modlnicy w ramach projektu "Plecak wiedzy ..." skorzystało z pięknej pogody i wybrało się do Ojców i Ojcowski Park Narodowy . Uczniowie zwiedzali Jaskinia Łokietka, podczas spaceru dotarli do źródełka miłości oraz Bramy Krakowskiej. To było piękne popołudnie a dzieci bawiły się świetnie.


Koło turystyczne z Modlnicy w OPN

Koło turystyczne z Modlnicy w OPN

Koło turystyczne z Modlnicy w OPN

______________________________________________________________Informacje o projekcie:Kto realizuje?


Projekt realizowany przez Gminę Wielka Wieś 


Okres realizacji?


Dwa lata szkolne 2017/2018, 2018/2019


Kto będzie objęty projektem ?


Uczniowie Szkoły Podstawowej w Modlnicy oraz uczniowie Gimnazjum w Białym Kościele tj. ok. 75% uczniów w/w szkół – po reformie wejdą też uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej w Białym Kościele. 


Co w projekcie?


Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, doposażenie pracowni tematycznych /przyroda, matematyka, fizyka, chemia/, wycieczki edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli z nowatorskich sposobów nauczania.


Zamierzony cel?


Rozwijanie kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych


Jak to osiągniemy?


- autorskie programy nauczania;
-atrakcyjne podręczniki,
- gry edukacyjne,
- nowoczesna platforma e-learningowa,
- wycieczki edukacyjne,
- doposażenie pracowni szkolnych.


Skąd zakres ?


Projekt opracowywany była na podstawie diagnoz przeprowadzonych w szkołach. Zakres merytoryczny opracowany w konsultacji z dyrektorami oraz nauczycielami wskazanymi przez szkołę do koordynacji w/w projektu.


Jaka wartość projektu?


1 437 000,00 w tym wysokość dofinansowania  1 365 150,00 tj. 95%, pozostała wartość to wkład własny niefinansowy Gminy.

Projekt pn. „Plecak wiedzy - kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

2017-08-23