Posiedzenia komisji Rady Gminy

Informacje o posiedzeniach komisji Rady Gminy

Kwiecień 2024
-
04 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00 odbędzie się wyjazdowe wspólne posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: wizytacja terenu na ulicy Winnej w Wielkiej Wsi.

Marzec 2024
- 7 marca 2024 r. o godz. 15:30 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie trwających prac projektowych realizowanych przez Firmę Euroekspert – spotkanie z Panem Jackiem Seweryńskim.
- 11 marca 2024r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego. Temat: opiniowanie projektów uchwał na Sesję Rady Gminy; sprawy bieżące.
- 11 marca 2024r. o godz. 16:30 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie trwających prac projektowych realizowanych przez Firmę Euroekspert – spotkanie z Panem Jackiem Seweryńskim
- 18 marca 2024 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy. Temat: opiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Gminy.
- 21 marca 2024 r. o godz. 15:00 odbyło się wyjazdowe wspólne posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: wizytacja terenu na ulicy Winnej w Wielkiej Wsi.
- 25 marca 2024 r. o godz. 14:30 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: omówienie zmian w budżecie gminy.


Luty 2024
-
05 lutego 2024r. o godz. 15:30 odbyło się spotkanie Radnych. Temat: Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego – omówienie uchwały podjętej przez Radę Miasta Krakowa.
- 05 lutego 2024r. o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury. Temat: Opiniowanie projektów uchwał na Sesję Rady Gminy Wielka Wieś.
- 07 marca 2024r. o godz. 15:30 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycji i Infrastruktury. Temat: cykliczne spotkanie z Firmą Euroekspert – analiza postępu prac projektowych.
- 12 lutego 2024r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury. Temat: Koncepcja rekanalizacji Gminy Wielka Wieś – omówienie projektu.
- 12 lutego 2024r. o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: rozpatrzenie wniosku, który wpłynął do Rady Gminy Wielka Wieś.
- 19 lutego 2024r. o godz. 15:00 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie bieżących inwestycji realizowanych w Referacie Inwestycji.
- 19 lutego 2024r. o godz. 16:30 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie proponowanych zmian do Uchwały Budżetowej Gminy Wielka Wieś.
- 26 lutego 2024 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy. Temat: opiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Gminy.Styczeń 2024

- 8 stycznia 2024 r. o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego. Temat: opiniowanie projektów uchwał na Sesję Rady Gminy; sprawy bieżące.
- 8 stycznia 2024 r. o godz. 15:30 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycji i Infrastruktury. Temat: rozpatrzenie pism i wniosków mieszkańców.
- 11 stycznia 2024 r. o godz. 15:30 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycji i Infrastruktury. Temat: spotkanie z Firmą Euroekspert.
- 15 stycznia 2024r. o godz. 15:15 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: rozpatrzenie petycji.
- 15 stycznia 2024r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy. Temat: opiniowanie projektów uchwał na Zwyczajną Sesję Rady Gminy.
- 15 stycznia 2024r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury. Temat: projekty chodników; obwodnica Zabierzowa.
- 29 stycznia 2024r. o godz. 15:30 odbyło się spotkanie Radnych. Temat: podsumowanie Targu Wielkowiejskiego za 2023 rok i omówienie planów na 2024 rok.

Grudzień 2023

- 4 grudnia 2023 r. o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: rozpatrzenie petycji.
- 4 grudnia 2023 r. o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Temat: Prezentacja Raportu zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2022/2023. Budżet jednostek oświatowych na 2024 rok.
- 7 grudnia 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- 11 grudnia 2023 r. o godz. 14:30 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: rozpatrzenie petycji i wniosków.
- 11 grudnia 2023 r. o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Temat: budżet gminnych jednostek organizacyjnych w 2024 roku.
- 14 grudnia 2023 r. o godz. 18:00 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycji i Infrastruktury. Temat: Omówienie ostatecznych zmian w projekcie Budżetu Gminy Wielka Wieś na 2024 rok.
- 18 grudnia 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy. Temat: opiniowanie projektów uchwał na grudniową Zwyczajną Sesję Rady Gminy.
- 28 grudnia 2023r. o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: opiniowanie ostatecznych projektów uchwał na grudniową Zwyczajną Sesję Rady Gminy.

Listopad 2023

- 7 listopada 2023 r. o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat : rozpatrzenie petycji.
- 7 listopada 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat : sprawy bieżące.
- 9 listopada 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się spotkanie Radnych i Sołtysów. Temat : transport zbiorowy.
- 13 listopada 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego. Temat : bezpieczeństwo w Gminie - spotkanie z Policją.
- 13 listopada 2023 r. o godz. 15:00 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Inwestycji i Infrastruktury. Temat : sprawy bieżące.
- 20 listopada 2023 r. o godz. 14:30 odbyło się wspólne, wyjazdowe posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych. Temat : sprawy bieżące.
-
27 listopada 2023 r. o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: rozpatrzenie petycji.
- 29 listopada 2023 r. o godz. 14:30 odbędzie się spotkanie Radnych. Temat: budżet Gminy Wielka Wieś na 2024 rok.

Październik 2023

- 2 października 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat : podatki od nieruchomości.
- 2 października 2023 r. o godz. 16:30 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Temat: polityka senioralna.
- 9 października 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury. Temat: objazd dróg gminnych przeznaczonych do remontu w 2024 roku.
- 11 października 2023 r. o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego. Temat : Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich.
- 16 października 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- 17 października 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zmiany w budżecie Gminy Wielka Wieś.
- 18 października 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury. Temat: wnioski po objazdach dróg gminnych przeznaczonych do remontu w 2024 roku.
- 23 października 2023 r. o godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: rozpatrzenie petycji.
- 23 października 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy. Temat : opiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Gminy.

Wrzesień 2023
- 11 września 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego. Temat: Omówienie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- 11 września 2023 r. o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat : Rozpatrzenie skargi która wpłynęła do UG; Rozpatrzenie pisma Pana Arkadiusza Mularczyka, Wiceministra Spraw Zagranicznych RP i Pełnomocnika Rządu ds. Odszkodowań za Szkody Wyrządzone przez Agresję i Okupację Niemiecką w latach 1939-1945, w sprawie propozycji projektu uchwały w sprawie zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej.
- 12 września 2023 r. o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat : omówienie i analiza zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
- 18 września 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy. Temat : opiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Gminy.
- 25 września 2023 r. o godz. 15:30 oraz 27 września 2023 r. o godz. 15:30 odbędzie się wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Inwestycyjnej i Komisji Budżetu i Finansów. Temat : objazd dróg gminnych przewidzianych do remontu w 2024 roku.

Sierpień 2023
-
7 sierpnia 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy. Temat : opiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję.
- 17 sierpnia 2023 r. o godz. 13:00 odbyło się wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Temat : wizytacja trwających inwestycji w szkołach.
-
21 sierpnia 2023 r. o godz. 16:00 odbyło się spotkanie Radnych Rady Gminy Wielka Wieś. Temat : pisma i sprawy bieżące.

Czerwiec 2023
- 5 czerwca 2023 r o godz. 15:30 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: omówienie trwających inwestycji i remontów dróg.
- 12 czerwca 2023 r. o godz. 16:00 odbyło się spotkanie Radnych. Temat : jakość i harmonogram koszenia terenów w gminie.

Maj 2023
- 8 maja 2023 r o godz. 15:30 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Prezentacja Gminnego Zakładu Komunalnego Wielka Wieś za 2022 rok.
- 15 maja 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego. Temat : rozpatrzenie wniosku Zarządu Województwa Małopolskiego, opiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Gminy.
- 15 maja 2023 r. o godz. 16:30 odbyło się wyjazdowe wspólne posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat : wizytacja trwającej inwestycji w Wierzchowiu.
- 18 maja 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy. Temat: opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Wielka Wieś.
- 18 maja 2023 r. o godz. 17:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat : rozpatrzenie dwóch petycji.

Kwiecień 2023
- 13 kwietnia 2023 r. o godz. 15.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego. Temat: omówienie z przedstawicielami Policji stanu bezpieczeństwa w Gminie Wielka Wieś.
- 17 kwietnia 2023 r. o godz. 15.30 odbyło się w Szkole Podstawowej w Bęble posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Temat: organizacja dowozu uczniów do szkół, omówienie rekrutacji dzieci do przedszkoli, organizacja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w nowym roku szkolnym w Modlnicy, pisma i sprawy bieżące. 
- 27 kwietnia 2023 r. o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat : omówienie „Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Wielka Wieś za 2022 rok

Marzec 2023
- 2 marca 2023 r. o godz. 15.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie łączonych Komisji Inwestycji i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat : dyskusja nad proponowanymi zmianami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś.
- 6 marca 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Temat : Spotkanie w temacie organizacji Wielkowiejskiego Targu.
- 20 marca 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy. Temat : opiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Gminy.
- 20 marca 2023 r. o godz. 16:30 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- 23 marca 2023 r. o godz. 16:30 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- 27 marca 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się wyjazdowe wspólne posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat : wizytacja trwających inwestycji w Tomaszowicach i Modlnicy.
- 30 marca 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat : omówienie trwających i zaplanowanych w roku bieżącym remontów dróg.

Luty 2023
- 2 lutego 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się wyjazdowe wspólne posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat : Objazd docelowych działek pod budowę nowej szkoły w Wielkiej Wsi.
-
13 lutego 2023 r. o godz. 15.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego. Temat: rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Urzędu Gminy; sprawy bieżące.
- 20 lutego 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Temat : Omówienie możliwości instalacji klimatyzacji w Centrum Medycznym Szyce.
- 20 lutego 2023 r. o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy. Temat : opiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Gminy.
- 27 lutego 2023 r. o godz. 15.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: rozpatrzenie petycji.
- 27 lutego 2023 r. o godz. 15.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie łączonych Komisji Inwestycji i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat : rozpatrzenie pism mieszkańców, sprawy bieżące, dyskusja po wizji lokalnej działek gminnych.

Styczeń 2023
-
2 stycznia 2023 r. o godz. 15.30 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: rozpatrzenie skargi, która wpłynęła do Rady Gminy.
- 9 stycznia 2023r. o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego. Temat obrad : Rozpatrzenie pism od mieszkańców. Sprawy bieżące.
- 9 stycznia 2023r. o godzinie 16.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycji i Infrastruktury. Temat obrad : Rozpatrzenie pism od mieszkańców. Sprawy bieżące.
-
9 stycznia 2023 r. o godz. 16.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: rozpatrzenie pism od mieszkańców; sprawy bieżące.
- 16 stycznia 2023 r. o godz. 16.00 odbyło się w Urzędzie Gminy łączone posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycji i Infrastruktury. Temat: omówienie trwających inwestycji w Gminie.
- 16 stycznia 2023 r. o godz. 17:30 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- 23 stycznia 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Stałych. Temat: opiniowanie uchwał na najbliższą Sesję Rady Gminy.
- 30 stycznia 2023 r. o godz. 15:30 odbyło się w Urzędzie Gminy łączone posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Temat: omówienie polityki promocyjnej w Gminie.

________________________________________

Listopad 2022
- 7 listopada 2022r. o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy odbyło się łączone posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat obrad : Procedowanie pisma otrzymanego z OSP Modlnica w sprawie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
- 17 listopada 2022r. o godzinie 16:00  w Urzędzie Gminy odbyło się łączone posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat obrad : Procedowanie pisma otrzymanego z OSP Biały Kościół w sprawie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Październik 2022
- 3 października 2022 r. o godz. 15.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: omówienie projektów uchwał na Sesję Rady Gminy.
- 3 października 2022 r. o godz. 16.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: omówienie objazdu po drogach gminnych, sprawy bieżące.

Wrzesień 2022
- 29 września 2022 r. o godz. 15.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie projektu uchwały na Sesję Rady Gminy; Omówienie planu wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2022 roku; Przedstawienie i omówienie dodatkowych zadań nałożonych na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku bieżącym.

Sierpień 2022
- 8 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję + sprawy bieżące - pismo mieszkańca.
- 17 sierpnia 2022 r. o godz. 15.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: opiniowanie uchwał na sesję
- 18 sierpnia 2022 r. o godz. 15.15 odbyło się w Urzędzie Gminy łączone posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycyjnej. Temat: drogi gminne.
- 29 sierpnia 2022r. o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat obrad : Rozpatrzenie Petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe.
- 29 sierpnia 2022r. o godzinie 16.15 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat obrad : Prace nad zadaniami Komisji, do których została powołana.

Czerwiec 2022
- 23 czerwca 2022r. o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej i Komisji Budżetu i Finansów. Temat obrad : rozpatrzenie prośby mieszkańców z ul. Wąwozowej w Modlniczce. Rozpatrzenie pisma o utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe ul. Ekranowa w Modlniczce.
- 28 czerwca 2022r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat obrad : Omówienie i analiza zagrożeń występujących na DK 94 w Gminie Wielka Wieś

Maj 2022
- 16 maja 2022r. o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat obrad : omówienie rekrutacji do żłobków i przedszkoli, informacja na temat dzieci Ukraińskich w jednostkach oświatowych na terenie gminy.
- 23 maja 2022r. o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat obrad : opiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Gminy.

Kwiecień 2022
- 21 kwietnia 2022r. o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się łączone posiedzenie Komisji Inwestycyjnej, Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat obrad : spotkanie z Prezesem GZK, omówienie dotacji do pojazdu służbowego dla Policji, omówienie spotkania z właścicielami działek usługowych, rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie budowy drogi.
- 25 kwietnia 2022r. o godzinie 14:45 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej . Temat obrad : spotkanie z firmą projektową budynków modułowych.
- 25 kwietnia 2022r. o godzinie 15:30 w Urzędzie Gminy odbyło się łączone posiedzenie Komisji Stałych. Temat obrad : omówieniu projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Gminy.
- 26 kwietnia 2022r. o godzinie 15:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat obrad : spotkanie z Komendantem Policji.

Marzec 2022
-
9 marca 2022 r. o godz. 15.30 odbyło się w Białym Kościele wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.  Temat: Wizyta w Klubie Dziecięcym, wizyta w GOKiS.
- 14 marca 2022 r. o godz. 15.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.  Temat: Działalność stowarzyszeń w kontekście dofinansowań z Urzędu Gminy.
- 28 marca 2022 r. o godz. 15.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie  Komisji :
- Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję. Sprawy bieżące.
- Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję. Sprawy bieżące.
- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję. Sprawy bieżące.

Luty 2022
- 14 lutego 2022 r. o godz. 15.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie łączone Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: petycja Fundacji im. Nikoli Tesli.
- 14 lutego 2022 r. o godz. 16.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku.
-14 lutego 2022 r. o godz. 16.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie łączonych Komisji : Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie dotacji na zakup samochodu dla OSP Wielka Wieś.

Styczeń 2022
- 5 stycznia 2022 r. o godz. 15.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy Bieżące.
- 12 stycznia 2022 r. o godz. 15.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie łączone Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycyjnej. Temat: Sprawa sprzedaży Park Hotelu. Sprawy bieżące.
- 17 stycznia 2022 r. o godz. 16.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Plan pracy na 2022 rok.
- 17 stycznia 2022 r. o godz. 16.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Plan pracy na 2022 rok + sprawy bieżące.
- 20 stycznia 2022 r. o godz. 15.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Regulamin powołania Rady Seniorów Gminy Wielka Wieś.
- 24 stycznia 2022 r. o godz. 15.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Plan pracy na 2022 rok.
- 24 stycznia 2022 roku odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy Bieżące.
- 26 stycznia 2022r. o godzinie 15.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat : Współpraca Gminy z Policją , sprawy bieżące.

Grudzień 2021
- 6 grudnia 2021 r. o godz. 15.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie łączone Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie realizacji inwestycji drogowych. Omówienie budżetu Referatu Dróg i Infrastruktury na rok 2022. Sprawy bieżące.
- 7 grudnia 2021 r. o godz. 15.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie planów budżetowych GOPS oraz GOKiS na rok 2022
- 9 grudnia 2021 r. o godz. 15.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie planów budżetowych Referatu Promocji i Rozwoju na 2022 rok.  Sprawy bieżące
- 9 grudnia 2021 r. o godz. 17.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie łączone Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycyjnej. Temat: Ukonstytuowanie się Komisji Inwestycyjnej. Budżet na 2022 rok.  
- 13 grudnia 2021 r. o godz. 16.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Budżet na 2022 rok. Sprawy bieżące.
- 13 grudnia 2021 r. o godz. 15.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Omówienie petycji z dnia 18.11.2021r.
- 20 grudnia 2021 r. o godz. 16.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Budżet Referatu GKGiPP. Sprawy bieżące
- 20 grudnia 2021 r. o godz. 16.00 odbyła się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 27 grudnia 2021 r. o godz. 16.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie uchwały na sesję.  
- 27 grudnia 2021 r. o godz. 16.15 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na sesję

 

Listopad 2021
- 3 listopada 2021 r. o godz. 15.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie łączone Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie zmian podatkowych.
- 4 listopada 2021 r. o godz. 16.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie kwestii bezpieczeństwa na terenie Gminy Wielka Wieś. Sprawy bieżące.
- 8 listopada 2021 r. o godz. 15.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie planów budżetowych przedszkoli gminnych.
- 15 listopada 2021 r. o godz. 16.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie planów budżetowych szkół gminnych.
-15 listopada 2021 r. o godz. 15.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie projektu budżetu ochrony środowiska.
- 22 listopada 2021 r. o godz. 15.15odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie uchwały na sesję.
- 22 listopada 2021 r. o godz. 15.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 22 listopada 2021 r. o godz. 16.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 22 listopada 2021 r. o godz. 16.45 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 22 listopada 2021 r. o godz. 17.00odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwały na sesję.

Października 2021
- 11 października 2021 r. o godz. 15.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Ukonstytuowanie się komisji.
- 11 października 2021 r. odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 18 października 2021 r. o godz. 16.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021r.
- 25 października 2021 r. o godz. 16.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwały na sesję. 
- 25 października 2021 r. o godz. 16.15 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na sesję.  
- 25 października 2021 r. o godz. 17.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie uchwały na sesję.
- 27 października 2021 r. o godz. 15.45 odbędzie się w terenie posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Budowa szkoły ul. Sportowa w Modlnicy. 

Wrzesień 2021
- 21 września 2021 r. o godz. 16.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Statutowa. Temat: Prace nad zmianą statutu sołectw.
- 20 września 2021 r. o godz. 17.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Temat: Sprawozdanie z działalności GZK za 2019 i 2020 rok
- 20 września 2021 r. o godz. 16.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Sprawozdanie z działalności GOKiS za I półrocze 2021r. Propozycje zajęć dodatkowych dla dzieci i seniorów na rok szkolny 2021/2022.
- 20 września 2021 r. odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 13 września 2021 r. o godz. 16.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Rozpatrzenie pisma. Omówienie uchwał na sesję.
- 27 września 2021 r. o godz. 15.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Rozpatrzenie pisma. Omówienie uchwał na sesję.

Sierpień 2021
- 2 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie łączone Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Przetarg na drogi gminne. Usuwanie szkód po burzach na terenie gminy.
- 2 sierpnia 2021 r. o godz. 16:30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwał na sesję. Sprawy bieżące.
- 9.08.2021 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: omówienie uchwały na sesję + sprawy bieżące.
- 23 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 23 sierpnia 2021 r. o godz. 15:15 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie łączone Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Inwestycyjnej. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 23 sierpnia 2021 r. o godz. 15:45 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na sesję. Sprawy bieżące.
- 25 sierpnia 2021 r. o godz. 14:45 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.  

Lipiec 2021
- 1 lipca 2021 r. o godz. 16:00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Rozpatrzenie wniosku.
- 5 lipca 2021 r. o godz. 16:00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Omówienie inwestycji drogowych zaplanowanych na 2021 rok- dalszy ciąg.

Czerwiec 2021
- 8 czerwca 2021 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy odbyło się łączone posiedzenie Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: omówienie inwestycji drogowych zaplanowanych na 2021 rok
- 14 czerwca 2021 r. o godz. 15:30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie spraw związanych z demografią oraz oświatą na terenie Gminy Wielka Wieś.
- 14 czerwca 2021 r. odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 21 czerwca 2021 r. o godz. 16:15 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie łączone Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Komunikacja publiczna na terenie Gminy Wielka Wieś. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Czajowice oraz OSP Wielka Wieś
- 28 czerwca 2021 r. o godz. 16:00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na XXXIV Sesję Rady Gminy.

Maj 2021
- 6 maja 2021 r. o godz. 14:00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Opracowanie treści Rezolucji dotyczącej planów budowy zbiorników przeciwpowodziowych: W_GZW_955 w Giebułtowie i Pękowicach oraz W_GZW_978 w Prądniku Korzkiewskim, przewidzianych w ramach aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.
- 11 maja 2021 r. o godz. 15:30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Ukonstytuowanie. Prace nad zmianą statutów sołectw.
- 11 maja 2021 r. o godz. 16:00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie łączone Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Rozpatrzenie wniosku
- 17 maja 2021 r. o godz. 16:00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 17 maja 2021 r. o godz. 17:00 odbyło się w Urzędzie Gminy łączone posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Rozpatrzenie wniosku w sprawie opinii lokalizacyjnej.
- 19 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Omówienie uchwały Nr S.O.II.423.9.2021 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z  dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wielka Wieś na dzień 31 grudnia 2020r.
- 20 maja 2021 r. o godz. 15:30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwał na XXXIII Sesję Rady Gminy. Sprawy bieżące.
- 24 maja 2021 r. o godz. 15:30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na XXXIII Sesję Rady Gminy.
- 25 maja 2021 r. o godz. 16:00 odbyło się w terenie spotkanie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Wizyta w siedzibie GOKiS
- 24 maja 2021 r. o godz. 16:30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie uchwał na XXXIII Sesję Rady Gminy.
- 27 maja 2021 r. o godz. 14:30 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Omówienie uchwały na XXXIII Sesję Rady Gminy.


Kwiecień 2021
-20 kwietnia 2021 r. o godz. 8:00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie Sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za rok 2020 oraz Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wielka Wieś.
- 26 kwietnia 2021 r. o godz. 14:30 odbyło się zdalnie posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie Sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Szycach za 2020 rok.
- 26 kwietnia 2021 r. o godz. 15:00 odbyło się zdalnie posiedzenie łączone Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie uchwał na XXXI Sesję. Sprawy bieżące.
-28 kwietnia 2021 r. o godz. 15:00 odbędzie się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na sesję
- 29 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Sprawy bieżące.   

Marzec 2021
- 8 marca 2021 r. o godz. 16.00 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Sprawy bieżące.
- 8 marca 2021 r. odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 9 marca 2021 r. o godz. 15.30 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Park Hotel.
- 23 marca 2021 r. o godz. 15:30 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: omówienie uchwały na najbliższą sesję oraz sprawy bieżące
-23 marca 2021 r. o godz. 17:00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Straż gminna. Sprawy bieżące. 

Luty 2021
- 8 lutego 2021 r. o godz. 15.30 odbyło się posiedzenie zdalne Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, a także Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie petycji skierowanych do Rady Gminy.
- 8 lutego 2021 r. o godz. 17.00 odbyło się spotkanie w terenie Komisji Inwestycyjnej.
- 8 lutego 2021 r. o godz. 15.00 odbyło się posiedzenie zdalne Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Spotkanie z Policją.  Temat: Budynek wielofunkcyjny w Wielkiej Wsi.
- 15 lutego 2021 r. odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 22 lutego 2021 r. o godz. 15.30 odbyło się w posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 22 lutego 2021 r. o godz. 16.15 odbyło się w posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 23 lutego 2021 r. o godz. 15.00 odbyło się posiedzenie zdalne Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie uchwały na najbliższą sesję.

Styczeń 2021
- 18 stycznia 2021 r. o godz. 16:00 odbyło się wspólne posiedzenie zdalne Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie planu pracy na 2021 rok oraz sprawy bieżące.
- 18 stycznia 2021 r. o godz. 17.00 odbyło się posiedzenie zdalne Komisji Rewizyjnej. Temat: Omówienie planu pracy na 2021 rok.
- 20 stycznia 2021 r. o godz. 15.00 odbyło się posiedzenie zdalne Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie planu pracy na 2021 rok. Omówienie audytu oświaty za 2020r.
- 25 stycznia 2021 r. o godz. 16:00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na XXVIII Sesję Rady Gminy. Sprawy bieżące.
- 25 stycznia 2021 r. o godz. 15.00 odbyło się posiedzenie zdalne Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie uchwał na XXVIII Sesję Rady Gminy.
- 25 stycznia 2021 r. o godz. 15:30 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Zatwierdzenie planu pracy na 2021 rok. Sprawy bieżące.
- 25 stycznia 2021 r. o godz.17:00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Zatwierdzenie planu pracy na 2021 rok.
- 28 stycznia 2021 r. o godz. 14.15 odbyło się posiedzenie zdalne Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwały na XXVIII Sesję Rady Gminy.

Grudzień 2020
- 3 grudnia 2020 r. o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie zdalne Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie projektu budżetu na rok 2021 GOPS-u oraz GOKiS-u.
- 7 grudnia 2020 r. o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie zdalne Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie projektu budżetu na rok 2021 Referatu Promocji i Rozwoju.
- 7 grudnia 2020 r. o godz. 16:30 odbyło się posiedzenie zdalne Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie projektu budżetu na rok 2021 Referatu Ochrony Środowiska.
- 14 grudnia 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 14 grudnia 2020 r. o godz. 15:30 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Sprawy bieżące.
- 21 grudnia 2020 r. o godz. 16:00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Omówienie inwestycji gminnych zaplanowanych na 2021 rok.
- 28 grudnia 2020 r. o godz. 15:30 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na XXVII Sesję Rady Gminy.
- 28 grudnia 2020 r. o godz. 16:00 odbyło się zdalne łączone posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwał na XXVII Sesję Rady Gminy.

Listopad 2020
-30 listopada 2020 r. o godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie zdalne Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie projektu budżetu na rok 2021 Biblioteki Gminnej oraz Referatu Zarządzania Oświatą.
- 23 listopada 2020 r. o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie zdalne Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie uchwał na Sesję. Sprawy bieżące.
- 23 listopada 2020 r. o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie zdalne Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na Sesję.
- 23 listopada 2020 r. o godz. 17:00 odbyło się posiedzenie zdalne Komisji Inwestycyjnej. Temat: Omówienie uchwał na Sesję.
- 23 listopada 2020 r. o godz. 18:00 odbyło się posiedzenie zdalne Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwały na Sesję.
- 4 listopada 2020 r. o godz. 16:30 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycyjnej. Temat: Omówienie inwestycji na rok 2021 oraz lata następne. Dalszy ciąg.
- 5 listopada 2020 r. o godz. 17:00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: sprawy bieżące
-
6 listopada 2020 r. o godz. 17:00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycyjnej. Temat: Omówienie inwestycji na rok 2021 oraz lata następne. Dalszy ciąg.

Październik 2020
- 5 października 2020 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyło się posiedzenie Budżetu i Finansów. Temat: Sprawy bieżące.
- 19 października 2020 r. o godz. 16:30 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska . Temat: Zaopiniowanie uchwały na Sesję.
- 19 października 2020 r. o godz. 17:00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Zaopiniowanie uchwał na Sesję. Sprawy bieżące.
-19 października 2020 r. o godz. 16:00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Zaopiniowanie uchwały na Sesję
- 26 października 2020 r. o godz. 16:30 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycyjnej. Temat: Omówienie inwestycji na rok 2021 oraz lata następne

Wrzesień 2020
- 14 września 2020 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś  odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie uchwał na Sesję. 
- 21 września 2020 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyło się łączone posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Omówienie uchwał na Sesję. Petycja w sprawie wykonania kanalizacji sanitarnej.
- 21 września 2020 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwał na Sesję. Sprawy bieżące.
- 21 września 2020 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Omówienie uchwały na Sesję.

Sierpień 2020
- 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: sprawy bieżące.
- 17 sierpnia 2020 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: omówienie inwestycji drogowych w wybranych sołectwach.
- 19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Gospodarka odpadami komunalnymi – ponoszone koszty, tonaż odpadów, funkcjonowanie PSZOK.   
- 24 sierpnia 2020 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś  odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: przygotowanie szkół oraz organizacja pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
-24 sierpnia 2020 r. o godz. 15:00 odbyło się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: podsumowanie półrocza prac komisji.

Czerwiec 2020
- 4 czerwca 2020 r. o godz. 16.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Stawy gminne. Dotacje dla OSP.
- 8 czerwca 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 8 czerwca 2020 r. o godz. 15.30 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Omówienie uchwały na XXII Sesję Rady Gminy.
- 15 czerwca 2020 r. o godz. 16.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Sprawy bieżące.
- 18 czerwca 2020 r. o godz. 16:00 odbyło się  posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.
- 22 czerwca 2020 r. o godz. 14:45 odbyło się w Urzędzie Gminy posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Zaopiniowanie uchwały na sesję.

Maj 2020
- 4 maja 2020 r. o godz. 16.00 odbyło się zdalne posiedzenie komisji łączonych: Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji . Temat: Omówienie procesu otwierania żłobków i przedszkoli na terenie gminy. Omówienie pierwszych zakażeń Covid-19 na terenie gminy.
- 11 maja 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 18 maja 2020 r. o godz. 16.30 odbyło się spotkanie w terenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Wizja w terenie w związku z pismem dotyczącym rozbudowy DK94 z drogą powiatową w formie ronda w Modlnicy.
- 25 maja 2020 r. o godz. 15.00 odbył się zdalne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie sprawozdania GOPS i GOKiS za rok 2019.
- 26 maja 2020 r. o godz. 15.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwał na XXI Sesję Rady Gminy.
- 27 maja 2020 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 28 maja 2020 r. o godz. 14.30 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Omówienie uchwały na XXI Sesję

Kwiecień 2020
- 20 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Informacja Referatu Podatków i Opłat o wpływach z podatków do budżetu gminy. Sprawa podatków i opłat za wynajem dla firm działających na terenie Gminy Wielka Wieś. Sprawy bieżące. 
- 22 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 odbyło się  zdalne posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Spotkanie z Komendantem Policji w Zielonkach. Sprawy bieżące. 
- 23 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych. Temat: Zdalne nauczanie w szkołach.
- 27 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Rekrutacja do przedszkoli i klas zerowych na rok szkolny 2020-2021.
- 27 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwał na XX Sesję Rady Gminy.
- 27 kwietnia 2020 r. o godz. 16.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Omówienie petycji Koalicji Polska Wolna od 5G.
- 29 kwietnia 2020 r. o godz. 14.30 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na sesję
- 29 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Budynek wielofunkcyjny w Wielkiej Wsi. Sprawa drogi ul. Kolberga w Tomaszowicach.
- 30 kwietnia 2020 r. o godz. 13.30 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwały na XX Sesję Rady Gminy.

Marzec 2020
- 3 marca 2020 o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Przygotowanie oficjalnego stanowiska Rady Gminy Wielka Wieś w sprawie planów przebiegu szybkiej kolei w ramach CPK, dla którego trwają konsultacje społeczne z terminem do 10 marca 2020r.
- 16 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
-18 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Sprawy bieżące.
- 30 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie online Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Sprawy bieżące.
- 30 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie online Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Sprawy bieżące.
- 30 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie online Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.

Luty 2020
- 10 lutego 2020 r. o godz. 15.00 w miejscowości Giebułtów (rozpoczęcie przy budynku wielofunkcyjnym, odbyło się spotkanie w terenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Wizja w terenie na podstawie wniosku z dnia 16.01.2020r.
- 10 lutego 2020 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Statut Młodzieżowej Rady Gminy.
- 10 lutego 2020 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Rozpatrzenie petycji Pani R.S.
- 11 lutego 2020 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie komisji łączonych: Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycyjnej. Temat: Rozbudowa szkoły w Modlnicy.
- 17 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 24 lutego 2020 r. o godz. 16.45 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 24 lutego 2020 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 26 lutego 2020 o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Zagrożenia związane z rozbudową DK94.
- 27 lutego 2020 o godz. 15.15 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Zakończenie prac nad Statutem Młodzieżowej Rady Gminy.

Styczeń 2020
- 13 stycznia 2020 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie planu pracy na 2020 rok.
- 13 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy o godz. 16.00 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie planu pracy na 2020 rok
- 20 stycznia 2020 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie planu pracy na 2020 rok. Omówienie uchwały na XVI Sesję Rady Gminy.
- 20 stycznia 2020 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie planu pracy na 2020 rok.
- 20 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Omówienie planu pracy na 2020 rok.
- 20 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy o godz. 17.30 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Omówienie planu pracy na 2020 rok.
- 23 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy o godz. 14.15 odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Omówienie planu pracy na 2020 rok.
- 30 stycznia 2020 r. o godz. 16.45 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Ukonstytuowanie się Komisji.

Grudzień 2019
- 2 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2020.
- 2 grudnia 2019 r. o godz. 16.15 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Sportu.
Temat: Wybór Przewodniczącego Komisji.
- 2 grudnia 2019 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy odbyło się łączone posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycyjnej. Temat: Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2020.
- 9 grudnia 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2020 – dalszy ciąg.
- 9 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie łączone Komisji: Budżetu i Finansów, Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Debata nad projektem budżetu gminy na rok 2020
- 16 grudnia 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2020.
- 30 grudnia 2019 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sprawa Socjalnych. Temat: Sprawy bieżące.
- 30 grudnia 2019 r. o godz. 14.40 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie łączone Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Podsumowanie roku pracy komisji.
- 30 grudnia 2019 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwał na Sesję.
- 30 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na Sesję.

Listopad 2019
- 8  listopada 2019 r. od godz. 8.00 odbyło się spotkanie w terenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Zapoznanie się z potrzebami Szkół i Przedszkola związanymi z zajmowanymi obiektami, zgodnie z kolejnością: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Bęble, Przedszkole Samorządowe w Czajowicach, Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele.
- 13  listopada 2019 r. o godz. 16:00  w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Spotkanie w sprawie ustalenia wysokości podatków w Gminie Wielka Wieś.
- 13  listopada 2019 r. od godz. 9.00 odbyło się spotkanie w terenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Zapoznanie się z potrzebami Szkół i Przedszkola związanymi z zajmowanymi obiektami zgodnie z kolejnością: Szkoła Podstawowa im. ks. S. Konarskiego w Wielkiej Wsi, Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Modlnicy, Szkoła Filialna w Modlniczce.
- 18  listopada 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych działających na terenie Gminy Wielka Wieś. Sprawy bieżące.
- 25 listopada 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie uchwał na XIII Sesje Rady Gminy. Sprawy bieżące.
- 25 listopada 2019 r. o godz. 15.50 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Zakończenie prac związanych z Młodzieżową Radą Gminy. Zakończenie prac Komisji Statutowej. 
- 25 listopada 2019 r. o godz. 16.45 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Zapoznanie się z petycją z dnia 15 listopada 2019r.
- 25 listopada 2019 r. o godz. 16.45 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na XIII Sesję Rady Gminy.
- 25 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie uchwały na XIII Sesję Rady Gminy.
- 25 listopada 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjna. Temat: Sprawy bieżące.
- 25 listopada 2019 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwał na XIII Sesję Rady Gminy.
- 27 listopada 2019 r. o godz. 15.30 w Będkowicach odbyło się spotkanie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Omówienie zadania: budowa kanalizacji w Będkowicach.

Październik 2019
- 14 października  2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Sprawy bieżące.
- 21  października  2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Sprawy bieżące.
- 21 października 2019 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 21 października 2019r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie uchwał na XII Sesję Rady Gminy.
- 23 października 2019r. o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy Wielka odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Działalność biblioteki gminnej. Omówienie uchwały na sesję.
- 23 października 2019r. o godzinie 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 24  października  2019 r. o godz. 16:00  w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Sprawy bieżące.
- 28  października  2019 r. o godz. 15:15  w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Wniosek w sprawie utworzenia nowego przystanku przy DK94.

Wrzesień 2019
- 4 września 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie sprawozdania Gminy Wielka Wieś z wykonania budżetu za I półrocze 2019r.
- 9 września 2019 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie komisji łączonej: Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Rewizyjnej. Temat: Uaktualnienie sytuacji w budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi.
- 16 września 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa  Temat: Współpraca z Ukrainą. Sprawy bieżące. 
- 16 września 2019 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Sprawy bieżące. |
- 16 września 2019 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Zaopiniowanie uchwały na sesję.  
- 16 września 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.  
- 23 września 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie komisji łączonych: Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Zaopiniowanie uchwał na sesję. Sprawy bieżące.

Sierpień 2019
- 5 sierpnia 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Omówienie spraw bieżących.
- 12 sierpnia 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie spraw bieżących.
- 12 sierpnia 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie komisji łączonych: Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Sprawa wsparcia finansowego klubu sportowego Jutrzenka Giebułtów.
- 12 sierpnia 2019 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy nie odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Podsumowanie Dni Gminy. - posiedzenie odwołane
-
19.08.219r. o godzinie 15:30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala konferencyjna ) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.W temacie: zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
-
26.08.219r. o godzinie 16:15 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala konferencyjna ) odbędzie się łączne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. W temacie: sprawozdanie GOKiS
- 26 sierpnia 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 29 sierpnia 2019 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Zaopiniowanie uchwał na Sesję.
- 30 sierpnia 2019 r. o godz. 14.00 na terenie budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi przy ul. Krakowskiej, odbyło się spotkanie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Aktualna sytuacja w budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi.

Lipiec 2019
- 5 lipca 2019 r. o godz. 10.00 odbyło się spotkanie w terenie komisji łączonych: Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycyjnej. Temat: Zapoznanie się z aktualną sytuacją poprzedniej siedziby Urzędu Gminy przy ul. Wesołej 48 w Wielkiej Wsi.
- 22 lipca 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Omówienie spraw bieżących.
- 22 lipca 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie spraw bieżących.
- 22 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 22 lipca 2019 r. o godz. 17.15 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Sprawy bieżące. Omówienie sytuacji w budynku przy ul. Wesołej 48 w Wielkiej Wsi.
- 22 lipca 2019 r. o godz. 16.45 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące
-22 lipca 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Sprawy bieżące. 

Czerwiec 2019
- 3 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat:  Nawiązanie współpracy partnerskiej z Gminą z Ukrainy.
- 10 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło łączone posiedzenie Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Spotkanie z przedstawicielami Firmy SUEZ w sprawie dalszej realizacji umowy wywozu odpadów komunalnych.
- 17 czerwca 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie pisma z Fundacji „Mój Sen” oraz uchwał na sesję.
- 17 czerwca 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie pisma z Fundacji „Mój Sen” oraz uchwał na sesję.
- 17 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 21 czerwca 2019 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie komisji łączonych Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 24 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 24 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 27 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat:  Omawianie Statutu Gminy – dalszy ciąg prac.

Maj 2019
- 13 maja 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Zmiany w statucie sołeckim – dalszy ciąg prac.
- 20 maja 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Prawne aspekty związane ze szkodami wyrządzanymi przez dzikie zwierzęta. Sprawy bieżące.
- 20 maja 2019 r. o godz. 14.45 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Zaopiniowanie uchwal na sesję.
- 20 maja 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 20 maja 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie łączone Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie planów działalności Spółdzielni Socjalnej APACZE w budynku gminnym przy ul. Wesołej w Szycach. Sprawy bieżące.
- 20 maja 2019 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie łączone Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie udzielenia dotacji dla OSP Giebułtów.
- 23 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 27 maja 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Zaopiniowanie uchwał na Sesję.
- 30 maja 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Sprawy bieżące.

Kwiecień 2019
- 24 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w miejscowości Modlniczka odbyło się spotkanie wyjazdowe Komisji Inwestycyjnej. Temat: Zapoznanie się z inwestycja gminną w miejscowości Modlniczka.
- 18 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie sprawozdania Policji za rok 2018. Sprawy bieżące.
- 18 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie sytuacji w szkołach i przedszkolach gminnych w związku ze strajkiem nauczycieli. Sprawy bieżące.
- 15 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się kolejne posiedzenie Komisji łączonych: Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś. Sprawy bieżące.
- 15 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Omówienie statutu sołeckiego.
- 15 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Sprawy bieżące.
- 15 kwietnia 2019 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 8 kwietnia 2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji łączonych: Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś. Sprawy bieżące.

Marzec 2019
- 27.03.2019r. o odbędzie się spotkanie Komisji Rewizyjnej. Temat: Sprawy bieżące.
- 27.03.2019r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Drogi i oświetlenie w Gminie.
- 26.03.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Omówienie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego Gminy.
- 22.03.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie sprawozdań GOPS.
- 22.03.2019r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 25.03.2019r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Omówienie statutu Sołectw.
- 18.03.2019r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat:. Omówienie uchwał na sesję.
- 18.03.2019r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Tema:. Omówienie uchwał na sesję.
- 04.03.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Sprawy bieżące

Luty 2019
- 04.02.2019r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Ukonstytuowanie się Komisji. 
- 07.02.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej wraz z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Gminy. Temat: Spotkanie w sprawie statutu.
- 18.02.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Sprawy bieżące.
- 19.02.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: Sprawy bieżące.
- 19.02.2019r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Sprawy bieżące.
- 25.02.2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Sprawy bieżące.
- 25.02.2019r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat:. Omówienie uchwał na sesję.
- 25.02.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: Sprawy bieżące

Styczeń 2019
- dnia 14.01.2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.
- dnia 14.01.2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: zaopiniowanie uchwały na sesję.
- dnia 14.01.2019 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: dyskusja dotycząca zmiany diet dla Sołtysów.
- 21.01.2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Zapoznanie się z planowanymi imprezami gminnymi na rok 2019.
- 21.01.2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji. Temat: Omówienie planu pracy na rok 2019.
- 21.01.2019 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: omówienie planu pracy na rok 2019.
- 25.01.2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i finansów. Temat: Omówienie planu pracy na rok 2019.
- 28.01.2019 r. o godz. 15.30  w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Omówienie inwestycji na rok 2019. Omówienie planu pracy Komisji.
-29.01.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: Omówienie uchwał na sesję.
- 31.01.2019 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: Omówienie uchwał na sesje.

Grudzień 2018

- 3.12.2018 o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: omówienie projektu budżetu Gminy na 2019 rok.
- 4.12.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: omówienie projektu budżetu Gminy na 2019 rok.
- 10.12.2018 o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
- 10.12.2018 o godz. 16:40 odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji.
- 11.12.2018r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: sprawy bieżące.
- 18.12.2018r. w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: ustalenie planu pracy Komisji na 2019 rok.
- 27 grudnia 2018r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.
- 28 grudnia 2018 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.
- dnia 28 grudnia 2018 r. o godz. 15:40 w Urzędzie Gminy (sala RG2) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwały na sesję.

Listopad 2018
- 26.11.2018r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat: ukonstytuowanie się Komisji i sprawy bieżące.

- 26.11.2018r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: ukonstytuowanie się Komisji i sprawy bieżące.

- 27.11.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: ukonstytuowanie się Komisji.

- 27.11.2018r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: ukonstytuowanie się Komisji i sprawy bieżące.

- 28.11.2018r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: ukonstytuowanie się Komisji.

- 28.11.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: ukonstytuowanie się komisji oraz sprawy bieżące.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Rady Gminy