Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Przedszkole w Czajowicach

W czerwcu br. kończymy modernizację i rozbudowę byłej szkoły podstawowej w Czajowicach. Daje nam to możliwość by od lipca rozpocząć realizację projektu „Przedszkole samorządowe w Czajowicach - ogród rozwoju, edukacji i integracji dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Gminy Wielka Wieś”. Projekt finansowany będzie ze środków UE Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.356187,20 zł w tym kwota dofinansowania ze środków UE 1.152 757,20 zł a Gmina Wielka Wieś wniesie wkład własny do projektu w wysokości 203 430,00 zł.
Wyremontowany i zmodernizowany obiekt oraz pozyskane środki pozwolą na stworzenie 70 miejsc przedszkolnych dla dzieci z terenu Gminy Wielka Wieś.
Wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Czajowicach będzie można składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Bęble w dniach od 8 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r. Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 4 kwietnia 2018 r. o godzinie 15:00.
Szczegółowe określenie terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawiera Uchwała nr XXXIV/361/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2018r.
Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielka Wieś oraz na stronach internetowych szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wielka Wieś.
W ramach projektu w Przedszkolu Samorządowym w Czajowicach zostanie także, zatrudniona wykwalifikowana kadra pedagogiczna i pracownicy obsługi.
Terminy naboru na wolne stanowiska pracy zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy w terminie późniejszym. W chwili obecnej nie prowadzone są żadne procedury naboru i zatrudnienia.
Osoby zainteresowane pracą w Przedszkolu Samorządowym w Czajowicach będą mogły aplikować na wolne stanowiska pracy w terminach i miejscu wskazanych w ogłoszeniach.
O przyjęciu decydować będzie specjalnie powołana w tym celu komisja na podstawie ustalonych kryteriów.

Tadeusz Wójtowicz
Wójt Gminy Wielka Wieś

Zdjęcia z przebudowy

2018-02-07