Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Informacja Gminy Wielka Wieś w sprawie  rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018
Szanowni Rodzice, zakończył się pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych. Komisje rekrutacyjne podały do publicznej wiadomości, listy dzieci przyjętych do poszczególnych placówek. Z uwagi na niewystarczającą liczbę miejsc, nie wszystkie dzieci zostały przyjęte w pierwszym etapie rekrutacji.
W związku z powyższym informujemy, że od 8 czerwca br. zostanie  uruchomiony kolejny etap rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na wolne miejsca wykazane w poniższej tabeli.

Nazwa placówki Liczba wolnych miejsc
Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym w Białym Kościele 6
Przedszkole Samorządowe w Modlniczce 15
Przedszkole Samorządowe w Modlnicy 5
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bęble 3
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi 10
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Modlnicy 12
Oddział Przedszkolny w Szkole Filialnej w Modlniczce 8
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białym Kościele 0
RAZEM 59

Jeżeli liczba wniosków o przyjęcie dziecka do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przekroczy liczbę wolnych miejsc w tej placówce - Gmina pisemnie udzieli informacji rodzicom dzieci nieprzyjętych, ze wskazaniem miejsc w oddziałach przedszkolnych, do których w roku 2017/2018 dziecko będzie mogło uczęszczać. Informujemy również, że Gmina Wielka Wieś rozpoczęła starania, aby w okresie wakacyjnym utworzyć jeszcze dodatkowe miejsca dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Białym Kościele z przeznaczeniem dla dzieci, które w rekrutacji uzupełniającej nie zostaną przyjęte.
Krzysztof Wołos   Zastępca Wójta Gminy Wielka Wieś

Harmonogram działań rekrutacji uzupełniającej:
- 8 – 14 czerwca 2017 r. do godz. 15⁰⁰ – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek wraz z dokumentami należy składać w wybranej placówce, która dysponuje wolnymi miejscami
- 16 czerwca 2017 r. – weryfikacja przez komisje rekrutacyjne złożonych wniosków.
- 19 czerwca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli    i oddziałów przedszkolnych.
- 20 – 23 czerwca 2017 r. do godz. 15⁰⁰ – potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.
- 27 czerwca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

2017-05-19