Rocznica Powstania Styczniowego

Rocznica Powstania Styczniowego jest nam wyjątkowo bliska, ponieważ 160 lat temu stoczyła się także na terenie gminy Wielka Wieś bitwa powstańcza pod Szycami. Niestety była ona przegraną, ale odwaga powstańców i przelana przez nich krew, zasługuje na szacunek i pamięć.

Wyjątkowy pomnik/głaz znajduje się w Szycach, a pod nim w zbiorowej mogile pochowane są szczątki 9 powstańców. Groby powstańców znajdują się także na cmentarzach na terenie gminny. Obchody patriotyczne rozpoczęto od złożenia wieńca przy pomniku w Szycach. Na cmentarzu w Modlnicy w asyście pocztów sztandarowych OSP Modlnica, OSP Modlniczka oraz OSP Tomaszowice odbył się apel poległych. Na grobach powstańców wieńce złożył Zastępca Wójta Gminy Wielka Wieś Karol Tucharz, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Twardy wraz z radnymi, delegacja społeczności Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy oraz Zespołu Modlnicanie.

Druga część obchodów została przygotowana przez uczniów Szkoły w Modlnicy oraz Zespół Modlnicanie. Spektakl oparty był na losach Piotra Tarczewskiego –powstańca, którego mogiła znajduje się na cmentarzu w Modlnicy. Scenariusz przygotowała Pani Bogumiła Pietrzyk, a za jego adaptację oraz przygotowanie uczniów odpowiedzialna była Pani Nadzieja Nikiel. Za wykonaną niezwykłą pracę dziękujemy obydwu Paniom. Podziękowania należą się także uczniom za to, że tak dobrze przygotowali swoje kwestie pomimo, że teksty były naprawdę wymagające.

Dzięki męstwu i wytrwałości naszych przodków, możemy żyć w swoim kraju i mówić ojczystym językiem. Doceńmy to dbając o pamięć o poległych i ucząc nasze dzieci prawdziwej historii oraz obchodzenia świąt państwowych.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Wydarzenia