Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Giebułtów

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013;
6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa; 2011
Całkowita wartość Projektu wynosi - 1 632 696,73 zł.
Kwota dotacji – 992 566,39 zł.

Informacja o inwestycji, zdjęcia z realizacji

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Uzyskane dotacje