Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską

W poniedziałek, 22 września br. gościła w naszej gminie sędzia Anna Maria Wesołowska. Szerokiej publiczności znana głównie z serialu filmowego, gdzie grała samą siebie, wsławiła się również jako współautorka ustawy o świadku koronnym, ekspert od przestępczości zorganizowanej. Była członkiem składów orzekających w procesach łódzkiej "Ośmiornicy" i Gangu Popeliny.

Jest również autorką wielu książek, w tym m.in. powstałego na bazie cyklu felietonów skierowanych młodzieży na temat prawa, poradnika "Bezpieczeństwo młodzieży. Poradnik prawny". Postulatorka edukacji prawnej dzieci i młodzieży, zainicjowała program uczestniczenia w rozprawach sądowych uczniów w wieku 15–18 lat jako formę edukacji prawnej.

Prowadziła w początkowym etapie jeden z pierwszych w Polsce program pokoju przesłuchań dla dzieci – świadków i ofiar przestępstw (Pokój Przyjazny Dziecku – tzw. błękitny pokój, niebieski pokój). Od 2009 r. jest sędzią w stanie spoczynku, lecz nadal angażuje się w szereg akcji społecznych na rzecz praw dzieci i młodzieży.

Jako pierwsi spotkali się z Panią Sędzią najmłodsi uczniowie, z klas 0-III ze Szkoły Podstawowej w Modlnicy, następnie uczniowie klas VI wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy oraz gimnazjaliści. Pani Anna Maria Wesołowska w sposób niezwykle obrazowy, dostosowany do wieku odbiorców edukowała dzieci w zakresie zagrożeń świata współczesnego, odpowiedzialności, ale też ich praw i obowiązków, co spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników spotkania – zarówno dzieci jak i młodzież słuchała słów Pani Sędzi z ogromnym zainteresowaniem i uwagą.

Późnym popołudniem sędzia Anna Maria Wesołowska spotkała się w gimnazjum w Białym Kościele z mieszkańcami gminy – tam również bardzo ciekawie opowiadała o przypadkach ze swojej pracy zawodowej, zagrożeniach świata współczesnego, a także o roli i odpowiedzialności dorosłych za wychowanie młodego pokolenia.

2014-09-24