Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zapraszamy 19.01.2017 r. na warsztat dotyczący opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś”.

Zapraszamy 19.01.2017 r. na warsztat dotyczący opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś”.

Rozpoczął się kolejny etap prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś

W ramach działań w dniach 4 i 5 stycznia 2017 roku odbyły się spacery badawcze w ośmiu obszarach wybranych do rewitalizacji na terenie Gminy w miejscowościach: Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie. W spacerach uczestniczyło w sumie w ponad 30 osób.

Wśród przybyłych osób znaleźli się przedstawiciele różnych grup społecznych, w tym mieszkańcy, sołtysi, radni, przedstawiciele instytucji oświatowych, kulturalnych, organizacji pozarządowych.

Uczestnicy spaceru mieli możliwość wyrażenia własnego zdania na temat problemów występujących na danym obszarze, a także pomysłów na ich poprawę, polepszenie, które będą przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym oraz wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym w spacerach za wiele cennych uwag, sugestii i mnóstwo pomysłów na działania, które będą odpowiadały potrzebom i wymaganiom mieszkańców.

Następnym krokiem działań będzie warsztat, który odbędzie się dnia 19 stycznia 2017 r.  w godz. 16.00-18.30 w Sali obrad Urzędu Gminy Wielka Wieś.
Zapraszamy w szczególności mieszkańców, użytkowników i zarządców nieruchomości, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą i/lub społeczną na obszarze rewitalizacji (w tym stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne), przedstawicieli jednostek organizacyjnych Gminy oraz  inne zainteresowane osoby i podmioty.
Warsztat obejmować będzie:
1.    podsumowanie spacerów badawczych – przedstawienie pomysłów, propozycji na rewitalizację obszarów zgłoszonych w trakcie spacerów
2.    wypracowanie celów i wizji obszaru rewitalizacji,
3.    omówienie naboru projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz fiszki projektowej (służącej do zgłaszania projektów/przedsięwzięć do realizacji na obszarze rewitalizacji)
Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem dotyczącym wieloletnich działań w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Mają one umożliwić wyprowadzenie ze stanu kryzysowego wyznaczonych obszarów problemowych oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju.
W razie jakichkolwiek pytań bardzo prosimy o kontakt Urzędem Gminy Wielka Wieś pod adresem mailowym: rewitalizacja@wielka-wies.pl lub telefonicznie pod nr 12 419 17 01 w. 111 w godzinach pracy Urzędu Gminy Wielka Wieś.

Tagi dla strony:

2017-01-11