Wybory sołtysa 2024

W niedzielę 23 czerwca 2024 roku odbędą się wybory Sołtysów.

Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 8:00-16:00.

Koordynator ds. Wyborów:
Małgorzata Mrozowska - tel. 12 30 66 245, pok. 145

Na podstawie § 25 pkt 6 Statutów Sołectw: Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie stanowiących załączniki nr 1 -12 do Uchwały Nr XXXIII/369/2021 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2021r, Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że zostali zgłoszeni następujący kandydaci na Sołtysa i do Rady Sołeckiej w poszczególnych sołectwach Gminy:

Lista zarejestrowanych kandydatów na Sołtysa:

SPOSÓB GŁOSOWANIA NA SOŁTYSA:

w Bęble, Będkowicach, Szycach i Wielkiej Wsi

Głosować można tylko na jednego kandydata stawiając znak „X” w kratce
z prawej strony obok jego nazwiska. Postawienie znaku „X” w kratce obok nazwisk dwóch kandydatów albo niepostawienie znaku „X” w żadnej z kratek powoduje nieważność głosu.


w Białym Kościele, Czajowicach, Giebułtowie, Modlnicy, Modlniczce, Prądniku Korzkiewskim, Tomaszowicach, Wierzchowiu

Głosując za wyborem kandydata należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z prawej strony obok nazwiska kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydata należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z prawej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „X” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „X” w żadnej z kratek powoduje nieważność głosu.


SPOSÓB GŁOSOWANIA NA RADY SOŁECKIE:

w Bęble, Modlnicy

Głosować można maksymalnie na 7 kandydatów stawiając znak „X” w kratce z prawej strony obok nazwisk kandydatów, na których oddaje się głos. Postawienie znaku „X” w kratce obok ośmiu lub więcej kandydatów albo niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

w Prądniku Korzkiewskim

Głosować można maksymalnie na 2 kandydatów
Głosując za wyborem kandydatów należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydatów należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Postawienie znaku „X” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „X” w żadnej z kratek powoduje nieważność głosu.

w Będkowicach

Głosować można  maksymalnie na  4  kandydatów
Głosując za wyborem kandydatów należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z prawej strony  obok nazwiska wybranego kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydatów należy postawić znak „X”  w kratce oznaczonej słowem „NIE” z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Postawienie znaku „X” w obu kratkach  albo niepostawienie znaku „X” w żadnej z  kratek powoduje nieważność głosu.

w Białym Kościele

Głosować można maksymalnie na 6 kandydatów
Głosując za wyborem kandydatów należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydatów należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Postawienie znaku „X” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „X” w żadnej z kratek powoduje nieważność głosu.

w Czajowicach

Głosować można maksymalnie na 6 kandydatów
Głosując za wyborem kandydatów należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydatów należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Postawienie znaku „X” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „X” w żadnej z kratek powoduje nieważność głosu.

w Giebułtowie

Głosować można maksymalnie na 5 kandydatów
Głosując za wyborem kandydatów należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydatów należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Postawienie znaku „X” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „X” w żadnej z kratek powoduje nieważność głosu.

w Modlniczce

Głosować można maksymalnie na 7 kandydatów
Głosując za wyborem kandydatów należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydatów należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Postawienie znaku „X” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „X” w żadnej z kratek powoduje nieważność głosu.

w Szycach

Głosować można maksymalnie na 4 kandydatów
Głosując za wyborem kandydatów należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydatów należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Postawienie znaku „X” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „X” w żadnej z kratek powoduje nieważność głosu.

w Tomaszowicach

Głosować można maksymalnie na 5 kandydatów
Głosując za wyborem kandydatów należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydatów należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Postawienie znaku „X” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „X” w żadnej z kratek powoduje nieważność głosu.

w Wielkiej Wsi

Głosować można maksymalnie na 5 kandydatów
Głosując za wyborem kandydatów należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydatów należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Postawienie znaku „X” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „X” w żadnej z kratek powoduje nieważność głosu.

w Wierzchowiu

Głosować można maksymalnie na 4 kandydatów
Głosując za wyborem kandydatów należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydatów należy postawić znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata. Postawienie znaku „X” w obu kratkach albo niepostawienie znaku „X” w żadnej z kratek powoduje nieważność głosu.


Wszystkie dokumenty i komunikaty znajdziesz w BiP

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Urzędu Gminy