Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Wymienimy więcej piecy!

Dzisiaj Wójt Gminy podpisał aneks do umowy na realizację projektu „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś” zwiększający ilość wymienionych pieców węglowych z 50 do 240 sztuk. Całość projektu zwiększyła się z 700 tyś zł. do przeszło 3,5 mln zł. w tym dofinansowanie z 600 tys. zł. do przeszło 2,8 mln zł.

W zeszłym roku w ramach tego projektu wymieniliśmy 40 pieców na gaz lub biomasę (dodatkowo 44 piece w ramach projektu współfinasowanego przez WOFOŚiGW w Krakowie). W tym i przyszłym roku planujemy kolejne wymiany. Więcej o projekcie: www.wielka-wies.pl/piece

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Tagi dla strony:

2018-02-01