Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zapraszamy na spacery badawcze

Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Wielka Wieś zapraszamy Państwa do udziału w spacerach badawczych, które odbędą się w dniach 4-5 stycznia 2017 roku na obszarach wskazanych do rewitalizacji:

4.01.2017 r. 
11.00 - Czajowice przy stawie - okolice starej szkoły
12.00 - Wierzchowie centrum
13.00 - Biały Kościół przy Kościele
14.30 - Wielka Wieś przy Szkole

5.01.2017 r.
11.00 - Tomaszowice przy remizie
12.00 - Modlniczka przed szkołą
13.00 - Modlnica przed kościołem
14.30 - Giebułtów przed budynkiem komunalnym Orlich Gniazd 30

Celem spaceru badawczego będzie możliwość określenia funkcji przestrzeni i zebrania pomysłów na jej ulepszenie, poprawę bezpośrednio od mieszkańców, uczestników spacerów, które mogą być zrealizowane na obszarach rewitalizacji.  Spacer badawczy ma umożliwić ocenę przestrzeni oczami jej użytkowników.

Bardzo zależy nam, aby Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Wielka Wieś jak najlepiej odpowiadał Państwa potrzebom i wymaganiom, dlatego też mamy nadzieję, że zechcą Państwo wziąć udział w spacerach.

Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem dotyczącym wieloletnich działań w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Mają one umożliwić wyprowadzenie ze stanu kryzysowego wyznaczonych obszarów problemowych oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

W razie jakichkolwiek pytań bardzo prosimy o kontakt Urzędem Gminy Wielka Wieś pod adresem mailowym: rewitalizacja@wielka-wies.pl lub telefonicznie pod nr 12 419 17 01 wew. 111 w godzinach pracy Urzędu Gminy Wielka Wieś.

więcej informacji o obszarach rewitalizacji: Uchwała nr XIX/205/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 20 października 2016 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wielka Wieś

Tagi dla strony:

2017-01-02