Zmiany w komunikacji zbiorowej

Informujemy, że od 1 lipca ulega zmianie komunikacja zbiorowa dla mieszkańców Tomaszowic-Modlnicy-Modlniczki w ten sposób, że:

1) Zostaje wprowadzona nowa linia 210 na trasie Bronowice Małe – Modlniczka Dworska – Centrum Logistyczne GLP. (rozkłady w załączeniu),
2) Dotychczasowa linia zastępcza 730 przestanie kursować,
3) Zostaje wprowadzona zmiana w zakresie trasy i kursów na linii 230 w taki sposób, że kilka kursów będzie przejeżdżać również przez Modlniczkę (rozkłady jazdy w załączeniu)

Pragniemy poinformować, że jest to pilotaż nowej komunikacji w tym rejonie i będzie on w najbliższych miesiącach podlegał analizom oraz badaniu napełnienia autobusów.

Radni wraz z Wójtem prowadzą rozmowy z Zarządem Transportu Publicznego aby w przyszłości zwiększyć ilość kursów w/w autobusów. Ponadto planowane jest uruchomienie nowej gminnej linii BUS, która komunikowałaby Modlniczkę, Modlnicę i Tomaszowice z Urzędem Gminy oraz Ośrodkami Zdrowia w Szycach. O możliwym terminie uruchomienia linii BUS będziemy informować w późniejszym terminie.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej:

Kategoria: Informacje Urzędu Gminy