Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Będkowice

Sołectwo : Będkowice

Sołtys: Wiktor Gąska
886-561-312
bedkowice@wielka-wies.pl

Rada sołecka (wybrana dnia 17.02.2019 r.):

BOCZOŃ Małgorzata
GĄSKA Aleksander
LITEWKA Ewa
LORENC Urszula

Jego powierzchnia wynosi 598,9 ha.

bedkowice.jpg

Położone jest u wrót malowniczej Doliny Będkowskiej, na północno-zachodniej stronie gminy. Dolina Będkowska rozcina południowy skłon Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. na zachód od Krakowa. Ma długość 8 km. i występują tutaj liczne wapienne formy skalne o cudownych kształtach, m. in. Iglica, Brama Będkowska, Czarcie Wrota. Dnem doliny płynie potok Będkówka. Stoki doliny porasta las typu buczyny krapackiej. Na skałkach występuje roślinność murawowa.

Ludność 

Nazewnictwo ulic

Szczegółowe informacje

2014-04-11