Sołectwo: Modlniczka

Sołtys: Magdalena  Rafałowska
516-495-590
modlniczka@wielka-wies.pl

Rada sołecka (wybrana dnia 17.02.2019 r.):
WŁODARSKA-JANIK Kazimiera
KOZIEŃ Franciszek
ŁAPKA Agnieszka
KRALKA Grzegorz
BĄBKA Stanisław

Zajmuje powierzchnię 575,6 ha

Modlniczka Mapa

Położone jest w połodniowo-zachodniej części gminy. Część sołectwa zajmują tereny dawnego poligonu wojskowego. Obecnie jest to teren bardzo atrakcyjny pod względem lokowania inwestycji (bezpośrednia bliskość Krakowa).

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: