Sołectwo: Prądnik Korzkiewski

Sołtys: Agnieszka Spyrka
601-904-914
pradnikkorzkiewski@wielka-wies.pl

Rada sołecka (wybrana dnia 17.02.2019 r.):
BRZYSKA Katarzyna
PUCHALSKI Artur
RATUSZNY Michał

Zajmuje powierzchnię 247,8 ha.

Prądnik Korzkiewski Mapa

Położone jest we wschodniej części gminy. W okresie II wojny światowej na terenie wsi miały miejsce działania partyzanckie oddziału AK ”Skała”. Zostały one upamiętnione tablica pamiątkową. W przysiółku Hamernia jest enklawa Ojcowskiego Parku Narodowego, utworzona celem ochrony brzozy ojcowskiej, obecnie występującej tu prawie szczątkowo.

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: