Gmina Partnerska - Bajkowce, Ukraina

Gmina Bajkowce jest położona w rejonie tarnopolskim w obwodzie tarnopolskim w odległości 3 km od Tarnopola. Powierzchnia: 86,2 km2; Ludność: 9.878.
Gmina powstała 4 września 2015 r, kiedy postanowiono zjednoczyć się z społecznościami terytorialnymi wsi. Obecnie Gmina liczy 10 miejscowości:
• Bajkowce – Байківці
• Dubowce - Дубівці
• Łozowa - Лозова
• Kurniki Szlachcinieckie - Курники
• Stechnikowce - Стегниківці
• Szlachcińce - Шляхтинці
• Haji-Hreczynśki - Гаї-Гречинські
• Haji-Szewczenkiwśki - Гаї-Шевченківські
• Czernielów Ruski - Чернелів-Руський
• Czernielów Mazowiecki - Соборне

Gmina Bajkowce - mapa

23 sierpnia 2019 roku podpisano porozumienie o współpracy: Gmina Wielka Wieś i Gmina Bajkowce (więcej).
W ramach realizacji współpracy i wymiany doświadczeń, Gminy obejmą swoim działaniami między innymi następujące obszary i zagadnienia:
- zarządzania gminą; edukacji i kultury; sportu i turystyki; promocji wizerunkowej, gospodarczej i biznesowej; współpracy z organizacjami społecznymi; wymiany między instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

1
2
3
4
udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: