Szanowni Państwo,

Oddajemy w Wasze ręce kwartalnik „WW - Gminny Informator”.

Pomysł i potrzeba wydania tej publikacji pojawiła się po licznych spotkaniach wiejskich oraz rozmowach z mieszkańcami, zainteresowanymi większym dostępem do wiedzy o naszej Gminie. Liczymy na to, że wydana gazeta przyczyni się do zwiększenia tożsamości lokalnej społeczności. Chcemy z tą informacją dotrzeć do całej społeczności lokalnej, w szczególności do młodego pokolenia oraz do nowych mieszkańców. Zależy nam, aby Państwo, poprzez zapoznanie się z kulturą, tradycją, historią, sportem czy turystyką naszej Gminy poczuli przynależność do społeczności lokalnej. Chcemy, aby włączyli się Państwo w życie tej społeczności, poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju organizacjach, stowarzyszeniach, uroczystościach, szkoleniach, warsztatach. Wydanie czasopisma możliwe było dzięki pozyskaniu wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kwaartalnik WW

W kwartalniku wyróżnić można cztery główne obszary tematyczne:

  1. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego,
  2. Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
  3. Promocja oferty turystycznej i rekreacyjnej,
  4. Promocja lokalnej twórczości kulturalnej, aktywnego trybu życia.

Za pośrednictwem kwartalnika „WW – Gminny Informator” chcielibyśmy przybliżyć Państwu wiedzę na temat aktualnych spraw dotyczących życia mieszkańców oraz funkcjonowania Gminy. Zależy nam także, aby informacje o przeszłości i teraźniejszości zostały zebrane w jednej publikacji. Chcemy w ten sposób promować naszą Gminę i przybliżać wiedzę na jej temat zarówno wśród starszych, jak i najmłodszych pokoleń.

Życzymy miłej lektury
Zespół Redakcji

                 

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: