Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy Wielka Wieś odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 14:00-15:30, po wcześniejszym umówieniu spotkania w Biurze Rady pod nr tel. 12 306 62 02.

 

 

Twardy Grzegorz Giebultow

Radni Gminy

Bała Anna Magdalena

Bielak Tomasz

Bień Marzena Katarzyna

Figiel Henryk Lucjan

Indyka Mateusz

Krztoń Marta Maria

Łoś Robert Rafał

Pala Małgorzata Katarzyna

Rafałowska Magdalena

Seweryn Elżbieta Maria - Zastępca Przewodniczącego Rady

Szczepanik Tomasz Jan

Tekiela Ryszard - Zastępca Przewodniczącego Rady

Wilk Lilianna Maria

Zamojski Edward Stanisław

Komisje
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Anna Bała
Tomasz Bielak - Z-ca
Marzena Bień
Marta Krztoń
Małgorzata Pala - Przew.
Elżbieta Seweryn
Grzegorz Twardy

Komisja Budżetu i Finansów
Anna Bała
Tomasz Bielak
Marzena Bień
Henryk Figiel – Przew.
Marta Krztoń
Robert Łoś
Małgorzata Pala
Elżbieta Seweryn
Edward Zamojski - Z-ca

Komisja Inwestycji i Infrastruktury
Henryk Figiel
Mateusz Indyka – Z-ca
Magdalena Rafałowska – Przew.
Tomasz Szczepanik
Ryszard Tekiela
Lilianna Wilk
Edward Zamojski

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego
Mateusz Indyka
Robert Łoś
Magdalena Rafałowska
Tomasz Szczepanik – Z-ca
Ryszard Tekiela
Grzegorz Twardy
Lilianna Wilk – Przew.

Komisja Rewizyjna
Tomasz Bielak
Henryk Figiel
Mateusz Indyka
Marta Krztoń – Przew.
Robert Łoś – Z-ca
Magdalena Rafałowska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Anna Bała – Z-ca
Marzena Bień - Przew.
Małgorzata Pala
Tomasz Szczepanik
Lilianna Wilk
Edward Zamojski

Aktualne informacje o działalności Rady Gminy w tym: uchwały można odnaleźć na stronach BIP w zakładce "Rada"

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: