A A A

Posiedzenia komisji Rady Gminy 2017 rok

Bieżące posiedzenia komisji:

 • 25.04.2017r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: sprawy bieżące.

 • 8.05.2017 r. o godz. 16:30 odbędzie się wyjazdowa Komisja Inwestycyjna. Temat: Stopień zaawansowania budowy obiektu wielofunkcyjnego w Modlnicy. Zbiórka na placu budowy w Modlnicy.

Posiedzenia komisji w kwietniu:

 • 3.04.2017 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: sprawozdanie GOPS i zaopiniowanie uchwał
 • 3 kwietnia 2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2016.

 • 3 kwietnia 2017 r. o godz. 16:00 odbyła się wyjazdowa Komisja Inwestycyjna oraz Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Stopień zaawansowania budowy Przedszkola w Czajowicach, a następnie wizja lokalna w terenie w związku z wpływającymi do Rady Gminy pismami. Zbiórka na miejscu budowy w Czajowicach.

 • 10.04.2017r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji.
 • 20.04.2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji
 • 20.04.2017 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję.

 • 20.04.2017 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.

Posiedzenia komisji w marcu:

 • 23.03.2017 r. o godz. 7:45 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwały na najbliższą sesję.
 • 23.03.2017 r. o godz. 7:45 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję.

 • 27.03.2017 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Inwestycyjnej i Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji.

 • 27.03.2017 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji w temacie oświaty i bezpieczeństwa na drogach.

 • 27.03.2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji


Posiedzenia komisji w lutym:

 • 15 lutego 2017r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Analiza wniosków do punktowej zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy sprawy bieżące.
 • 20.02.2017r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
 • 20.02.2017r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych i Komisji Inwestycyjnej. Temat: Zatwierdzenie projektu nowych szkół podstawowych, w związku z reformą oświaty; zgodnie z planem pracy Komisji.
 • 20.02.2017r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji
 • 28 lutego 2017 roku w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Kontrola jednostek organizacyjnych Gminy: Referat Promocji i Rozwoju – bezpieczeństwo na placach zabaw.

Posiedzenia komisji w styczniu:

 • 16.01.2017 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok oraz sprawy bieżące.
 • 16.01.2017r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.

 • 16.01.2017r. o godz. 17:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.

 • 16.01.2017r o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie suchych zbiorników w miejscowościach Prądnik Korzkiewski i Modlniczka oraz opracowania planu pracy Komisji.

 • 26.01.2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.

Posiedzenia w 2016 r.

Tagi dla strony:

2017-04-24