Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Posiedzenia komisji Rady Gminy

Bieżące posiedzenia komisji:

 • 12.02.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej i Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zgodnie z planem pracy komisji.

Informujemy, iż z przyczyn niezależnych wspólne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej i Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zaplanowane na dzień 12.02.2018 r., godz. 16:00 zostaje odwołane.”

Posiedzenia komisji w styczniu 2018 r.:

 • 15.01.2018 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.

 • 15.01.2018 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.

 • 15.01.2018 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej i Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.

 • 15.01.2018 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: opracowanie planu pracy na rok 2018 i rozpatrzenie skargi.
 • 15.01.2018 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.
 • 22.01.2018 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: sprawy bieżące.
 • 25.01.2018 r. o godz. 15:30 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: sprawy bieżące.
 • 29.01.2018 r. o godz. 16:45 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję.

 • 29.01.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję i sprawy bieżące.

Posiedzenia komisji w grudniu 2017 r.:

 • 4.12.2017r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: omówienie projektu budżetu na 2018 r.
 • 5.12.2017r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: prace nad zmianą Statutu Gminy.
 • 7.12.2017 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: omówienie projektu budżetu Gminy na 2018 r.
 • 7.12.2017 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: omówienie projektu budżetu na rok 2018.
 • 13.12.2017r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: prace nad projektem budżetu Gminy na rok 2018.
 • 13.12.2017 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: podsumowanie prac nad projektem budżetu Gminy na rok 2018
 • 13.12.2017 r. w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: sprawy bieżące.

Posiedzenia komisji w listopadzie:

 • 30.11.2017 r. o godz. 15:15 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję
 • 30.11.2017 r. w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: sprawy bieżące
 • 30.11.2017 r. o godz. 15:15 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.

 • 27 listopada 2017 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej i Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zgodnie z planem pracy komisji.
 • 13 listopada 2017 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (mała sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: omówienie programu rewitalizacji i programu niskiej emisji.
 • 13 listopada 2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (mała sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: sprawy bieżące
 • 6.11.2017r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: sprawy bieżące

Posiedzenia komisji w październiku:

 •  02.10.2017 r. o godz. 16:30 odbyła się wyjazdowa Komisja Inwestycyjna. Temat: Ocena stopnia zaawansowania budowy Przedszkola w Czajowicach i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bęble. Zbiórka o godz. 16:30 przy przedszkolu.
 •  9.10.2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji.

 • 9.10.2017 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: sprawy bieżące.

 • 11.10.2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za I półrocze 2017 r.

 • 11.10.2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji.

 • 26.10.2017r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję i sprawy bieżące.
 • 30.10.2017 r. o godz. 15:40 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Praca nad zmianami w Statucie Gminy Wielka Wieś.

Posiedzenia komisji we wrześniu:

 • 25.09.2017r. o godz. 17:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: zaopiniowanie uchwał;

 • 25.09.2017r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: zaopiniowanie uchwał oraz sprawy bieżące.

 • 25.09.2017r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: podsumowanie remontów i stanu obiektów szkolnych.
 • 25.09.2017r. w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Temat: rozpatrzenie skargi.
 • 28.09.2017r. o godz. 15:15 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję.

Posiedzenia komisji w sierpniu:

 • 7.08.2017r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: przygotowanie szkół pod względem bezpieczeństwa do nowego roku szkolnego oraz omówienie programu Małopolska Niania.
 • 28.08.2017r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej i Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: omówienie inwestycji drogowych – oświetlenie uliczne
 • 28.08.2017r. o godz. 17:00 w Urzędzie odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
 • 28.08.2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: rozpatrzenie skargi.

Posiedzenia komisji w lipcu:

 • 17.07.2017 r. o godz. 16:30 odbyła się wyjazdowa Komisja Inwestycyjna i Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: ocena eksploatacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Wielka Wieś oraz stan realizacji nowych inwestycji; zbiórka o godz. 16:30 pod Urzędem Gminy, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce.
 • 24 lipca 2017 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: sprawy bieżące.
 • 31 lipca 2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. (GOPS), kwestii nowoutworzonych szkół podstawowych + sprawy bieżące;
 • 31 lipca 2017 r. o godz. 17:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: omówienie bezpieczeństwa na obozowiskach organizowanych przez GOKiS w trakcie wakacji.
 • 31.07.2017r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: podsumowanie I półrocza prac Komisji.

Posiedzenia komisji w czerwcu:

 • 6.06.2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji.
 • 6.06.2017r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej i Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: omówienie inwestycji drogowych – na DK 94 i Północna Obwodnica Krakowa.
 • 26.06.2017 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: sprawy bieżące.
 • 26.06.2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: prace nad uchwałą absolutoryjną.
 • 26.06.2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwały na sesję.
 • 28.06.2017 r. o godz. 14:15 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.

Posiedzenia komisji w maju:

 • 8.05.2017 r. o godz. 16:30 odbyła się wyjazdowa Komisja Inwestycyjna. Temat: Stopień zaawansowania budowy obiektu wielofunkcyjnego w Modlnicy. Zbiórka na placu budowy w Modlnicy.
 • 16.05.2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji.
 • 16.05.2017 r. o godz. 17:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji; zaopiniowanie uchwał na sesję.
 • 22.05.2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji.
 • Komisja Budżetu i Finansów odbyła się dnia 25.05.2017r.  o godzinie 15 :30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś ( sala konferencyjna). W temacie: zaopiniowanie uchwał na najbliższą Sesję.
 • Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbyła się dnia 25.05.2017r. o godzinie 15:30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (Sala RG2). Temat: zaopiniowanie uchwał na najbliższą Sesję. 
 • Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska spotkała się dnia 30.05.2017r. o godzinie 16:30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala konferencyjna). Temat zgodny z planem pracy Komisji .

Posiedzenia komisji w kwietniu:

 • 3.04.2017 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: sprawozdanie GOPS i zaopiniowanie uchwał
 • 3 kwietnia 2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2016.

 • 3 kwietnia 2017 r. o godz. 16:00 odbyła się wyjazdowa Komisja Inwestycyjna oraz Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Stopień zaawansowania budowy Przedszkola w Czajowicach, a następnie wizja lokalna w terenie w związku z wpływającymi do Rady Gminy pismami. Zbiórka na miejscu budowy w Czajowicach.

 • 10.04.2017r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji.
 • 20.04.2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji
 • 20.04.2017 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję.

 • 20.04.2017 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.
 • 25.04.2017r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: sprawy bieżące.

Posiedzenia komisji w marcu:

 • 23.03.2017 r. o godz. 7:45 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwały na najbliższą sesję.
 • 23.03.2017 r. o godz. 7:45 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję.

 • 27.03.2017 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Inwestycyjnej i Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji.

 • 27.03.2017 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji w temacie oświaty i bezpieczeństwa na drogach.

 • 27.03.2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji


Posiedzenia komisji w lutym:

 • 15 lutego 2017r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Analiza wniosków do punktowej zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy sprawy bieżące.
 • 20.02.2017r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
 • 20.02.2017r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych i Komisji Inwestycyjnej. Temat: Zatwierdzenie projektu nowych szkół podstawowych, w związku z reformą oświaty; zgodnie z planem pracy Komisji.
 • 20.02.2017r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji
 • 28 lutego 2017 roku w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Kontrola jednostek organizacyjnych Gminy: Referat Promocji i Rozwoju – bezpieczeństwo na placach zabaw.

Posiedzenia komisji w styczniu:

 • 16.01.2017 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok oraz sprawy bieżące.
 • 16.01.2017r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.

 • 16.01.2017r. o godz. 17:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.

 • 16.01.2017r o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie suchych zbiorników w miejscowościach Prądnik Korzkiewski i Modlniczka oraz opracowania planu pracy Komisji.

 • 26.01.2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.

Posiedzenia w 2016 r.

Tagi dla strony:

2017-01-05