Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Informacje Urzędu Gminy

Medale "Za zasługi dla obronności kraju" dla rodziców żołnierzy

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że Wojskowy Komendant Uzupełnień w Krakowie podjął działania zmierzające do sporządzenia wykazu rodziców, których wiele dzieci pełni lub pełniło czynną lub zawodową służbę wojskową

Zobacz więcej »
2018-01-05
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - Sport 2018

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku.

Zobacz więcej »
2018-01-02
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - Małe granty 2018

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji oświaty i wychowania, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku.

Zobacz więcej »
2018-01-02
Konsultacji projektu dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło...

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielka Wieś w sprawie konsultacji projektu dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wielka Wieś lata 2017 – 2032”

Zobacz więcej »
2017-12-18
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 127: Oblodzenie

Ważność (cz. urz.) od godz. 22:00 dnia 30.11.2017 do godz. 09:00 dnia 01.12.2017
Przebieg Miejscami prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -1°C do 0°C, przy gruncie do -2°C.

Zobacz więcej »
2017-11-30
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 124: Opady marznące

Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem, powodujących gołoledź.

Zobacz więcej »
2017-11-28
Konsultacje "Rocznego programu współpracy ... na rok 2018"

Wójt Gminy Wielka Wieś zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Zobacz więcej »
2017-11-23
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Informator zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego 2017/18

Zobacz więcej »
2017-11-09
Ogłoszenie: zmiana studium i zmiana planu miejscowego dla obszarów „Modlnica-10”, „Modlnica-11”, „Prądnik Korzkiewski-2”

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w granicach obszarów: „Modlnica-10”, „Modlnica-11”, „Prądnik Korzkiewski-2”

Zobacz więcej »
2017-11-09
JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

Krajowa Administracja Skarbowa informuje, że podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT.

Zobacz więcej »
2017-10-24
Remont w KP Zielonki

Informacja o zmianie siedziby Komisariatu Policji w Zielonkach na czas remontu budynku.

Zobacz więcej »
2017-10-23
Zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie krakowskim od 01.11.2017 r.

Zobacz więcej »
2017-10-23
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 114

Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze województwa mgły ograniczającej widzialność do 100 m.

Zobacz więcej »
2017-10-20
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia o dostępie mieszkańców powiatu krakowskiego do świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 października 2017 r.

Zobacz więcej »
2017-10-11
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 112

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 55 km/h, z porywami do 100 km/h, początkowo południowo-zachodni, skręcający na zachodni.

Zobacz więcej »
2017-10-05
Obowiązek składania deklaracji DRA-1

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że podatnicy świadczący usługi reklamy napojów alkoholowych mają obowiązek składania zbiorczej deklaracji miesięcznej DRA-1

Zobacz więcej »
2017-10-02
Oferta "Awans i rozwój"

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przedstawiamy w/w ofertę.

Zobacz więcej »
2017-09-28
Darmowa pomoc prawna

 Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest zgodnie z następującym harmonogramem

Zobacz więcej »
2017-09-27
Zebranie wiejskie w Tomaszowicach - 27 września 2017 roku

Sołtys miejscowości Tomaszowice zaprasza mieszkańców sołectwa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dn. 27.09.2017 (środa) o godz. 18.00

Zobacz więcej »
2017-09-26
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 110

Intensywne opady deszczu/1

Zobacz więcej »
2017-09-22
2014-04-12