Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Referat Finansów i Budżetu

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 7.30-17.30
Wtorek - Piątek: 7.30-15.30
pok. 107, 113, 114, 116, 117
tel. 12 419 17 02 wew. 107, 113, 114, 116, 117, 163, 164, 166, 167


Kierownik - Skarbnik Gminy
Grażyna Syguła
skarbnik@wielka-wies.pl

Z-ca Skarbnika
Edyta Ogrodnik
e.ogrodnik@wielka-wies.pl

Inspektor ds. księgowości budżetowej:
Anna Kolarska
a.kolarska@wielka-wies.pl

Inspektor ds. płac:
Katarzyna Stach
k.stach@wielka-wies.pl

Inspektor ds. płac:
Bogumiła Janecka
b.janecka@wielka-wies.pl

Inspektor ds. księgowości budżetowej:
Dorota Mikołajek
d.mikolajek@wielka-wies.pl

Inspektor ds. księgowości budżetowej:
Izabela Wierzbicka
i.wierzbicka@wielka-wies.pl

Inspektor ds. księgowości budżetowej:
Barbara Kapusta
b.kapusta@wielka-wies.pl

Inspektor ds. księgowości budżetowej:
Monika Kowalczyk
m.kowalczyk@wielka-wies.pl

Referent ds. księgowości budżetowej:
Joanna Galon
j.galon@wielka-wies.pl

2014-04-12