Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Referat Gospodarki Komunalnej,   Ochrony Środowiska i Geodezji

Przyjmowanie stron:

Poniedziałek: 7.30-17.30
Wtorek - Piątek: 7.30-15.30
pok. 134, 135, 137, 138
e-mail: rolnictwo@wielka-wies.pl

Kierownik:
Tomasz Sierka
t.sierka@wielka-wies.pl
tel. 12 419 17 02 wew. 137

Zastępca Kierownika Referatu
Mariola Feliks
m.feliks@wielka-wies.pl
tel. 12 419 17 02 wew. 188

Inspektor ds. infrastruktury:
Krzysztof Święszek
k.swieszek@wielka-wies.pl
tel. 12 419 17 02 wew. 134

Specjalista ds. infrastruktury
Tomasz Wicher
t.wicher@wielka-wies.pl

tel. 12 419 17 02 wew. 134

Podinspektor ds. infrastruktury:
Anna Młyńska
a.młynska@wielka-wies.pl

tel. 12 419 17 02 wew. 135

Specjalista ds. ochrony środowiska

Przemysław Wiącek 

p.wiacek@wielka-wies.pl

tel. 12 419 17 02 wew. 135

Podinspektor ds. komunalnych i ochrony środowiska
Piotr Chmielarczyk
p.chmielarczyk@wielka-wies.pl
tel. 12 419 17 02 wew. 184

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i geodezji
Małgorzata Mika-Budzińska
m.mika@wielka-wies.pl


Inspektor ds. gospodarki komunalnej i geodezji

Tomasz Sadowski
t.sadowski@wielka-wies.pl
tel. 12 419 17 02 wew. 138

ikona-wniosku.jpg Realizowane procedury
Nadanie, ustalenie numeru nieruchomości  
Podział  nieruchomości  
Rozgraniczenia nieruchomości  
Rozłożenie  na raty administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego  zezwolenia drzew lub krzewów  
Decyzja  zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów  
Uzgodnienie na umieszczenie/przejście siecią/przyłączem w pasie drogi  
Zezwolenie na  wykonanie zjazdu z nieruchomości na drogę będącą w  zarządzie Wójta Gminy Wielka Wieś  
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną  
Wydanie  oświadczenia w sprawie dostępności komunikacyjnej działki do drogi publicznej  
Wydanie  zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym do celów emerytalno -  rentowych  
Pas  drogowy - umieszczenie reklamy  
Wydanie  zaświadczenia dotyczącego posiadania kwalifikacji rolniczych lub  osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.  
Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych  

 

2014-04-12