A A A

Sołectwa gminy Wielka Wieś

Gmina Wielka Wieś to gmina typowo podmiejska, bezpośrednio granicząca z Krakowem. Jej powierzchnia wynosi 48,3 km2.W jej skład wchodzi 12 sołectw:
2017-04-24