Some description       Deutsch English Francis Strona główna Mapa serwisu Kontakt Spanish Russian
linia

Zapisz

Zapisz

 
podmenu
OświataSportBezpieczeństwoKulturaZdrowieEkologiaInfrastruktura
skroterTagitagimtagim2689DM...
Dodaj i podziel się

Znalezione strony dla tagu: inwestycje

 1. Kierownik referatu inwestycji w Urzedzie Gminy Wielka Wies

  Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza konkurs na stanowisko kierownika referatu inwestycji w Urzędzie Gminy Wielka Wieś

 2. Informacja dla mieszkańców Giebułtowa

  Urząd Gminy Wielka Wieś, informuje Mieszkańców Giebułtowa, a w szczególności Mieszkańców ulic Władysława Hermana i Judyty, o rozpoczęciu budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Giebułtów (ul. Wł. Hermana i ul. Judyty)

  W zakresie zadania przewidziano budowę kanalizacji grawitacyjnej fi 200, 160 mm, rurociągi ciśnieniowe PE fi 225, 63 mm. Po wykonaniu prac nastąpi odtworzenie nawierzchni drogowych. Łącznie długość kanalizacji wyniesie w przybliżeniu 1,1 km.

 4. Przebudowa dawnej szkoly w Czajowicach

  W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz podpisał umowę z firmą Usługi Remontowo Budowlane Dawiec Józef z siedzibą Pcimia na przebudowę budynku dawnej szkoły w Czajowicach.

  W wyniku tej inwestycji do połowy czerwca 2018 r. za łączną kwotę brutto: 2.670.000,00 zł powstanie tam trzyoddziałowe przedszkole publiczne.

 5. Przebudowa dawnej szkoly w Czajowicach

  Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz podpisał umowę z firmą Usługi Remontowo Budowlane Dawiec Józef, z siedzibą w Pcimiu na przebudowę budynku dawnej szkoły w Czajowicach.

  Trzyoddziałowe przedszkole  publiczne ma powstać do połowy czerwca 2018 r. za łączną kwotę brutto: 2.670.000,00 zł

 6. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Modlnicy

  W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz podpisał umowę z firmą BUDOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na budynek wielofunkcyjny w Modlnicy. Inwestycja ma zostać zrealizowana w terminie do 15.06.2018r. za kwotę brutto: 2.573.644,67 zł. 

 7. Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych i małej architektury do miejscowości Wierzchowie, Osiedle Murowania

  Zamówienie realizowane było przez Zakład Stolarski Waldemar Nowak, z siedzibą Zębowo za kwotę 25 301,10 zł brutto.

 8. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Modlnicy

  Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz podpisał umowę z firmą BUDOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na budynek wielofunkcyjny w Modlnicy. Inwestycja ma zostać zrealizowana w terminie do 15.06.2018r. za kwotę brutto: 2.573.644,67 zł. 

 9. Dostawa i montaz urządzen zabawowych i małej architektury do miejscowości Modlnica

  Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Stolarski Waldemar Nowak z siedzibą w Zębowie za kwotę ok. 14 tys. zł brutto, montaż urządzeń nastąpił 21 lipca br.  

 10. Boisko w Tomaszowicach

  Lokalizacja: ul. Topolowa, projekt przewiduje wykonanie trawiastego boiska piłkarskiego oraz kortu do tenisa.
  Inwestycja realizowana etapami - aktualnie, po wyrównaniu terenu, zasiewie trawy i montażu bramek, przygotowujemy się do wykonania ogrodzenia.

 11. XIII Dni Gminy Wielka Wies

  Różnorodność - tak jednym słowem można scharakteryzować XIII Dni Gminy Wielka Wieś, które w miniony weekend świętowaliśmy na boisku LKS Orzeł 1948 Bębło, a także w czasie otwarcia nowego budynku wielofunkcyjnego w Bęble.

 12. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Czajowice

  Zadanie realizuje firma: ZBIGNIEW KURZEJA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TRANS-KOP. Termin realizacji: do końca czerwca 2016 r. Koszt: 32 797,00 zł, część materiału została zakupiona w ubiegłym roku w ramach funduszu sołeckiego. 

 13. Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wielka Wieś w 2016 r.

  Zadanie realizowane przez konsorcjum Firm: PRODiM Oskar Niezabitowski, z siedzibą w Krakowie, Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych AGROBUD Wiesław Nowakowski z siedzibą w Piotrkowicach Małych. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 30.09.2016r. za kwotę: 1.640.814,61 zł brutto.

 14. Remont elewacji budynku GOPS w miejscowości Szyce

  Wykonawca: Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowo - Produkcyjne Andrzej Jakubowski z siedzibą w Piekarach. Koszt: 136.885,27 zł  brutto

 15. Budowa sieci wodociągowej PE 110

  Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: wykonanie rurociągu wodociągowego PEHD SDR 11 RC DN 110 o długości 178,0 m  w rejonie ul. Dębowej w Białym Kościele, wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej PCV 110 mm na działce nr 353 oraz  wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej na działce nr 29/2.

 16. Przetarg na lokale uzytkowe - Centrum Administracyjne Szyce

  Protokoły z przeprowadzenia przetargów ustnych na najem lokali użytkowych w Centrum Administracyjnym Gminy Wielka Wieś

 17. Utrudnienia w ruchu w Białym Kościele

  Informujemy, że 24.08.2015 r. GDDKiA rozpoczęła wymianę nawierzchni drogi krajowej w Białym Kościele. Utrudnienia w ruchu potrwają do 28.08 włącznie. Na czas trwania remontu wprowadzono ruch wahadłowy.

 18. Remont nawierzchni na istniejących drogach gminnych na terenie Gminy Wielka Wieś

  Inwestycję realizuje firma PRODiM Oskar Niezabitowski z siedzibą w Krakowie za łączną kwotę brutto złotych: 975.298,75 zł w terminie do 30.09.2015 r.

 19. Budowa chodnika, poszerzenia jezdni i remont zjazdów, ul. Podwikle w miejscowości Giebułtów

  Zadanie zrealizuje Firma Produkcyjno - Handlowo -Transportowa TRANSFIG Wiesław Figa z siedzibą w Przegini Duchowne.

 20. Utwardzenie terenu istniejącego szlaku turystycznego w Będkowicach

  Przewidziany do utwardzenia szlak turystyczny jest przedłużeniem ul. Akacjowej biegnącej od drogi powiatowej w kierunku zachodnim. Początkowy odcinek znajduje się w obszarze niewielkiego jaru o stromych skarpach.

 21. XII Dni Gminy Wielka Wieś (1)

  Już dwunasty raz świętowaliśmy jako gmina. Ta dwunastka jest o tyle symboliczna, że właśnie tyle sołectw znajduje się w naszej gminie. Powód do świętowania także jest ważny, bo w tym roku obchodzimy 25-lecie samorządności w Polsce.

 22. Wymiana rurociągu wodociągowego azbestowo – cementowego w ul. Słonecznej i ul. Stromej w Wielkiej Wsi

  Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: Wymianę istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur azbeztowo cementowych Ø 100mm na rurociąg polietylenowy PE Ø110mm z zastosowaniem rur PE 100 HD SDR 11, klasy PN 10 atestowanych dla wody pitnej wraz z uzbrojeniem.

 23. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Giebułtowie

  Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Giebułtów. Do oczyszczalni doprowadzane będą ścieki z uporządkowanych i rozbudowanych zlewni Gminy.  Docelowa przepustowość oczyszczalni (przepływ średni dobowy) wynosi około 9990 RLM Qdśr = 1100 m3/d.

 24. Zbiorniki wody pitnej w Modlnicy - ul. Św. Wojciecha

  Budowa dwóch zbiorników wodociągowych, komory hydroforowej i zasuw, zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 637/2, 79/2 w miejscowości Modlnica Gmina Wielka Wieś.

 25. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, etap III w miejscowości Bębło

  Inwestycja realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Generalny wykonawca: Firma „DROGOP-2” Sp. z o.o.

 26. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ul. Orlich Gniazd w miejscowości Giebułtów

  Zadanie obejmuje montaż 20 kompletów przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym. Zadanie realizuje Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. z siedzibą w Wielkiej Wsi.

 27. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi etap II w m. Czajowice

  W przedostatnim dniu starego roku podpisano umowę na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi etap II w m. Czajowice". Umowa, opiewająca na kwotę 5.466 666,12 zł brutto zobowiązuje wykonawcę - firmę ROSA z Szyc, do wybudowania ponad 7 km grawitacyjno-ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej do końca lipca 2015 roku.

 28. Gmina Wielka Wieś od listopada 2015 roku z nowym Centrum Administracyjnym

  W grudniowe popołudnie w Szycach przedstawiciele Władz Samorządowych Gminy Wielka Wieś oraz przedstawiciele firmy Skanska S.A. dokonali uroczystego wbudowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego Centrum Administracyjnego. Inwestycja o wartości 14,3 mln zł netto będzie gotowa w listopadzie 2015 roku.

 29. Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Białym Kościele

  Projekt adaptacji obejmuje wykonanie niżej wymienionego zakresu robót: wyburzenie ścian wewnętrznych działowych zgodnie z wytycznymi, częściowe wyburzenie otworów w ścianach nośnych (przesunięcie otworu w osi),
  podmurowania i zamurowania niektórych istniejących otworów drzwiowych, w tym całkowite wydzielenie świetlicy od gimnazjum...

 30. Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierzchowie

  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze, umocnienie skarp wlotu/wylotu przepustu, umocnienie ścian czołowych przepustu, wykonanie schodków betonowych (zejście do potoku) obłożonych kamieniem z balustradą, montaż nowych barierek stalowych zabezpieczających na moście, obłożenie kamieniem i podniesienie istniejącego kręgu studni oraz wykonanie zadaszenia z drewna, wykonanie ogrodzenia studni, wykonanie belek żelbetowych pod barierki stalowe, wykonanie drogi dojazdowej do studni.

 31. Otwarcie boiska sportowego w Modlniczce (1)

  W dniu 7 września 2014 r. przy Szkole Filialnej w Modlniczce odbyło się otwarcie ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w nawierzchni z trawy sztucznej o wymiarach 50x30m. 

 32. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzchowiu

  Do końca roku Firma Budowlana  Rosa, wyłoniona w publicznym przetargu, za kwotę  3 922 897 46 zł ma wybudować sieć kanalizacyjną w tej miejscowości. To zadanie umożliwi nam budowę sieci kanalizacyjnej w kolejnych miejscowościach tj. Bęble, Czajowicach oraz Będkowicach.

 33. Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bębło

  Budynek będzie  dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, ma spełniać potrzeby społeczności lokalnej miejscowości Bębło i w związku z tym  łączy w sobie trzy funkcje: pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej; zaplecze sanitarne i sportowe dla drużyn sportowych korzystających z przyległego boiska; salę wielofunkcyjną dla zebrań wiejskich, posiedzeń Rady Gminy, dla zespołu ludowego, zebrań Koła  Gospodyń Wiejskich oraz mniejszą salę dla młodzieży.

 34. Ogłoszenie o sprzedaży działek

  WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ ogłasza PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Gminy Wielka Wieś

 35. Budowa chodnika ul. Słowiańskiej w Modlniczce

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszego o szacunkowej długości: 156,84mb na drodze ul. Słowiańska w Modlniczce gm. Wielka Wieś wraz z robotami towarzyszącymi

 36. Wymiana wodociągu w ulicy Orlich Gniazd w Giebultowie

  Długość wymienianej sieci wodociągowej to 230 mb. Znaczna część robót była wykonywana metodą przewiertu sterowanego. Wykonano również 21 przepięć przyłączy do budynków mieszkalnych znajdujących się przy ulicy Orlich Gniazd.

 37. INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  Wójt Gminy Wielka Wieś, informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., Nr 0 poz. 518 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, ul. Wesoła 48 na tablicy ogłoszeń na parterze, dnia 02.07.2013r., na okres 6 tygodni, wywieszono wykaz dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 38. Ogrodzenie boiska w Modlnicy

  Zadanie wykonywane jest w trybie wsparcia w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dokończenia remontu ogrodzenia boiska w Modlnicy. Wykonawcą prac jest LKS Błękitni Modlnica za kwotę 30.000 zł.

 39. Wykonanie przebudowy drogi publicznej gminnej w Białym Kościele

  Wykonanie przebudowy drogi publicznej gminnej K 601459 (ul. Królowej Jadwigi) zlokalizowanej na dz. nr 688/1 relacji Prądnik – Za Morze i drogi publicznej gminnej K601461 (ul. Św. Floriana) zlokalizowanej na dz. nr 675/1 relacji Skotnica –Iwiny wraz remontem nawierzchni, chodnika i wykonaniem kanalizacji opadowej na długości 1060 mb w miejscowości Biały Kościół wraz z robotami towarzyszącymi.

 40. Budowa sieci kanalizacji w m. Giebułtów – etap III

  Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę: kanałów ciśnieniowo – grawitacyjnych warz z uzbrojeniem tj. studniami rewizyjno – kontrolnymi, tłocznią ścieków oraz przekraczaniem dróg gminnych asfaltowych i gruntowych w formie przewiertu bezrozkopowego oraz wykopu otwartego.

 41. Remont dróg będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś w roku 2014

  Zadanie realizuje w okresie od maja do końca sierpnia 2014 r. Firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, za łączną kwotę 1.282.173,02 zł brutto. Jest do zadanie bardzo oczekiwane przez mieszkańców, ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych.

 42. Budowa sceny plenerowej w Prądniku Korzkiewskim

  Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej, przeznaczona do użytku wewnętrznego Gminy, organizacji zebrań związanych z działalnością Gminy oraz do organizacji okazjonalnych imprez okolicznościowych.

 43. Budowa-boiska-sportowego-w-Modlniczce

  Boisko do piłki nożnej o wymiarach 50x30m w nawierzchni z trawy sztucznej wraz z wyposażeniem: powierzchnia boiska wraz z pasami bocznymi wynosi 1.904 m2
 44. Zagospodarowanie-terenu-w-okolicy-stawu-w-miejscowosci-Modlnica

  Zadanie zrealizuje Spółka DOM  PROJECT Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach za kwotę 525.000,00 zł , w terminie do 30.06.2014 roku. Zadanie ma na celu poprawę walorów turystycznych miejscowości oraz zapewnienie dodatkowego miejsca do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. 

 45. Budowa-Centrum-Administracyjnego-Gminy-Wielka-Wies

  Inwestycja zlokalizowana na działkach 97/17, 97/18 i 97/20 w miejscowości Szyce, obejmuje budowę Centrum Administracyjnego Gminy Wielka Wieś wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach jw. składającego się z budynku „A” Urzędu Gminy, Rady Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Straży Gminnej, Gminnego Zakładu Komunalnego i Biblioteki Gminnej oraz budynku „B” usługowo handlowo-biurowego. Budynki będą połączone ze sobą przewiązką. 

 46. Ogrodzenie-boiska-sportowego-w-Modlnicy

  Zadanie realizauje klub LKS „Błękitni” Modlnica w ramach dotacji na zadanie inwestycyjne w wysokości 35 000,00 zł.

 47. Budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-miejscowosci-Pradnik-Korzkiewski_-Giebultow

  Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR Sp. z o.o. z siedzibą w Kopalinach za kwotę 1.549.482,05 zł brutto w terminie do 06.12.2013 r.

 48. Remont-drog-bedacych-w-zarzadzie-Gminy-Wielka-Wies-

  Zadanie realizuje Firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie za kwotę brutto złotych: 729.964,54 zł. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy : 15.10.2013 roku.

 49. Budowa-obiektow-malej-architektury-_placu-zabaw_-w-miejscowosci-Wielka-Wies

  Inwestycja zakłada wykonanie placu zabaw oraz chodnika do placu zabaw w ramach programu rządowego  „Radosna Szkoła”  na terenie Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo- Handlowe „ARCHiBUD” z siedzibą w Olkuszu za kwotę 112.655,66 zł brutto w terminie do 15.07.2013 r.

 50. Przebudowa-i-rozbudowa-odcinka-drogi-krajowej-nr-94-w-Beble_-Bialym-Kosciele-i-Wierzchowiu

  Kolejną ważną inwestycją odbywająca się na DK 94 to jej modernizacja na odcinku gimnazjum w Białym Kościele-Zajazd Krystynka). Pierwotnie miało zostać wykonane jedynie wzmocnienie nawierzchni wraz z jej przebudową. Niemniej jednak Wójt po otrzymaniu tej informacji, podjął starania aby w ramach inwestycji można było zrobić zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa.

 51. Rozbudowa-oraz-budowa-oswietlenia-ulicznego-w-Gminie-Wielka-Wies-

  Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wielka Wieś . Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w zakresie ustalonym w dokumentacji technicznej. 

 52. Budowa-petli-autobusowej-w-Bedkowicach

  Zadanie polegać będzie na wykonaniu nasypu drogowego, na którym zlokalizowana będzie pętla autobusowa o długości 188,12 m i nawierzchni bitumicznej; składająca się z peronu i wiaty przystankowej. Zjazd na pętle odbywać się będzie z drogi powiatowej nr DP2130K.

 53. Budowa-polaczenia-istniejacego-wodociagu-w-m--Tomaszowice-z-istniejacym-wodociagiem-w-m--Wielka-Wies

  Zakres rzeczowy obejmuje:

  -Sieć wodociągowa DN 110x10,0 PE 100 SDR 11 PN16 L= 1033,90m
  - komora zasuw – 1 szt.
  - hydranty przeciwpożarowe – 2 kpl
  - zasuwy żeliwne kołnierzowe – 4 kpl
  - wymiana istniejącego wodociągu PE63 mm w m. Tomaszowice na wodociąg PE90mm, L-150,0m

 54. Remont-parteru-budynku-komunalnego-w-Szycach

  Firma Usługi Remontowo – Budowlane Dawiec Józef z Pcimia, w terminie do 31.03.2013 r., w ramach umowy ma wykonać remont parteru budynku komunalnego w miejscowości Szyce Gmina Wielka Wieś

 55. Budowa-zbiornikow-wody-pitnej-i-hydroforni-w-miejscowosci-Giebultow

  Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu dwóch żelbetowych podziemnych zbiorników na wodę pitną połączonych budynkiem hydroforni.

 56. Budowa-boiska-sportowego-w--nawierzchni-z-trawy-sztucznej--w-miejscowosci-Modlniczka

  Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa boiska ze sztuczną trawą w miejscowości Modlniczka. Zadanie realizuje Firma NOVA SPORT Sp. z o.o., ze  Szczecina  za kwotę 829.020,00 brutto. Ze względu na trudny teren termin zakończenia prac ulegnie opóźnieniu.

 57. Utwardzenie-terenu-istniejacego-szlaku-turystycznego-tzw--Kwietniowe-Doly-w-Gminie-Wielka-Wies-%e2%80%93-II-odcinek

  Zakresem utwardzenia objęty jest drugi odcinek istniejącego szlaku turystycznego długości około 130 mb

 58. Przebudowa-budynku-remizy-Ochotniczej-Strazy-Pozarnej-w-Bedkowicach

  GIPS-BUD s.c. Stanisław Piwowar, Tomasz Piwowar, ul. Wyżynna 16a, 30-617 Kraków w ramach umowy ma wykonać przebudowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Będkowice

 59. Przebudowa-drogi-powiatowej-nr-2132K-z-elementami-odwodnienia-w-Giebultowie

  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2132K z elementami odwodnienia na odcinku od km 0+690,00 do km 1+653,00 w miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka Wieś – Etap II.

 60. Remont-nawierzchni-na-istniejacych-drogach-gminnych

  Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu - zobowiązał się wykonać inwestycje za 898.775,35 złotych brutto do 14 września 2012 r.

 61. Budowa-wielofunkcyjnego-boiska-sportowego-w-Wielkiej-Wsi

  W zakres budowy wchodzi wykonanie robót: roboty przygotowawcze i roboty ziemne roboty odwadniające wykonanie boiska wielofunkcyjnego w nawierzchni poliuretanowej wyposażenie boiska w zestawy do koszykówki, piłki ręcznej i do siatkówki wykonanie instalacji budowlanych w zakresie zabudowy piłko chwytów (ogrodzenie płyty boiska)

 62. Przebudowa-i-rozbudowa-strychu-nieuzytkowego-na-sale-dydaktyczne-i-zajeciowe-w-budynku-Szkoly-Podstawowej-w-Beble

  Wykonawca - Jerzy Kowal Zakład Remontowo- Budowlany ze Słomnik – zobowiązał się zrealizować inwestycję za 617.999,38 zł do końca października 2012 r.

 63. Przebudowa-i-rozbudowa-budynku-komunalnego-w-Bialym-Kosciele

  Wykonawca - Usługi Remontowo-Budowlane Dawiec Józef z Pcimia - zobowiązał sie wykonać inwestycje za 394.408,57 zł brutto do końca października 2012r.

 64. Budowa-wielofunkcyjnego-boiska-sportowego-w-Czajowicach

  Wykonawca - Przedsiębiorstwo Wielobranżoww „PROGRAM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa z Gdańska - zobowiązał sie wykonać inwestycję za 211.934,49 zł do 20 czerwca 2012 r.

 65. Budowa-drogi-dojazdowej-do-Centrum-Logistycznego-wraz-z-przebudowa-ul--Willowej-w-Modlniczce

  Wykonawca - SPEC-BRUK, Sp. z o. o z Libiąża – zobowiązał się wykonać inwestycję za 6.463.210,64 zł brutto.

 66. Budowa-placow-zabaw-w-Bialym-Kosciele-i-w-Wielkiej-Wsi

  Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa działania: przygotowanie i ogrodzenie terenu oraz zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych i wyposażenia placów zabaw

 67. Uporzadkowanie-gospodarki-sciekowej-na-terenie-solectwa-Wielka-Wies

  Inwestycja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielka Wieś oraz części miejscowości Biały Kościół i Szyce. Zaplanowano także połączenie tzw. „spinką” gminnej sieci kanalizacyjnej z siecią krakowską. Sieć zaprojektowano w systemie grawitacyjno-tłocznym, z zastosowaniem pompowni sieciowych oraz w systemie ciśnieniowym, odprowadzającym ścieki za pomocą indywidualnych pompowni przydomowych.

 68. Wykonanie-trybuny-sportowej-przy-boisku-sportowym-w-Giebultowie

  Przedmiotem inwestycji jest wykonanie trybuny stacjonarnej wraz z podbudową przy boisku sportowym w Giebułtowie wraz z chodnikiem, ogrodzeniem i murami oporowymi w Giebułtowie na dz. nr 47/27.

 69. Modernizacja-budynku-remizy-OSP-w-Czajowicach

  Zakres rzeczowy obejmuje: roboty elewacyjne, wykonanie ogrodzenia z siatki, wykonanie przesuwnej, stalowej ocynkowanej bramy wjazdowej o wym. 5,3 x 1,6 m wraz z słupkami przybramowymi, zagospodarowanie terenu

 70. Remont-nawierzchni-na-istniejacych-drogach-gminnych-na-terenie-Gminy

  Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o.– zobowiązał się wykonać inwestycję za 699.016,81 zł brutto.

 71. Wykonanie-ciagu-pieszego-jednostronnego-z-remontem-nawierzchni-i-z-kanalizacja-opadowa-ul--Szkolnej-w-Wielkiej-Wsi

  Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie chodnika wraz z kanalizacją opadową na ul. Szkolnej w Wielkiej Wsi od km 00+170 do km 00+ 525 oraz remont nawierzchni na długości 525 m.

 72. Rozbudowa_-przebudowa-i-nadbudowa-istniejacego-budynku-komunalnego-w-Giebultowie

  Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego budynku w miejscowości Giebułtów na działce szkolnej, na której stoi budynek szkoły wiejskiej oraz budynek gospodarczy.

 73. Budowa-budynku-gimnazjum-w-Modlnicy

  Wykonawca - renomowana firma BUDSTAL-2 S.A. z siedzibą w Krakowie - zobowiązał się wykonać inwestycję za kwotę 6.522.257,71 zł brutto do 31 lipca 2011 r.

 74. Budowa-drogi-krajowej-nr-94-od-wezla-Radzikowskiego-do-wezla-Modlnica

  Budowa tego odcinka drogi krajowej to ważna inwestycja, która ułatwi komunikację krakowianom i mieszkańcom podkrakowskich gmin m.in. Wielkiej Wsi i Zabierzowa. Inwestycja składać się będzie z czterech części: budowy 2,5-kilometrowego odcinka drogi, budowy nowego węzła w Modlnicy, rozbudowy istniejącego już węzła Radzikowskiego i gruntownej przebudowy fragmentu drogi Kraków-Olkusz

 75. Budowa-budynku-szatniowo-sanitarnego-przy-boisku-sportowym-Modlniczce

  Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie od podstaw w pełnym zakresie wykończeniowym budynku o funkcji szatniowo- sanitarnej wraz z trybunami zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem na terenie boiska sportowego w miejscowości Modlniczka.

 76. Utwardzenie-terenu-istniejacego-szlaku-turystycznego-tzw--Kwietniowe-Doly---I-odcinek

  Zakresem utwardzenia objęty jest pierwszy odcinek istniejącego szlaku turystycznego długości około 477 m, na powierzchni 716 m2. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane de-ka-bud z Krakowa - wykona inwestycję za 91.766,75 zł. do końca czerwca 2011r.

 77. Wykonanie-ciagow-pieszych-wraz-remontem-nawierzchni-i-budowa-kanalizacji-opadowej-przy-drogach-powiatowych-Nr-2130K-w-miejscowosciach-Beblo_-Bedkowice-i-Nr-2132K-w-miejscowosci-Giebultow

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągów pieszych wraz remontem nawierzchni i budową kanalizacji opadowej przy drogach powiatowych Nr 2130K w miejscowościach Bębło, Będkowice i Nr 2132K w miejscowości Giebułtów

 78. Wykonanie-placu-przy-OSP-w-Tomaszowicach

  Wykonawca - Firma Brukarsko – Drogowa PAGRO P.H.U. Spółka z o. o. z Krakowa - wykona inwestycje za 62 697,81 zł.

 79. Budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-Modlnicy---Przysiolek-Folwark-

  Inwestycja obejmuje: - sieć kanalizacyjna ciśnieniowa - kolektor główny ciśnieniowy oraz sięgacze zakończone indywidualnymi pompowniami; - dostawa i montaż pompowni przydomowych wraz z pełnym zasilaniem elektrycznym i sterowaniem pracą pomp; - uzbrojenie sieci; - rozbiórka i naprawa nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową; - przewierty pod drogami

 80. Wykonanie-ciagu-pieszego-jednostronnego-z-remontem-nawierzchni-wraz-z-kanalizacja-opadowa-ulicy-Jurajskiej-w-Modlnicy

  W ramach przedsięwzięcia przewidziano do wykonania: przebudowę jezdni ulicy – jezdnia dwukierunkowa o szerokości od 3,20m do 4,00m; budowę chodnika przy jezdni szerokości 1,50m; przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych; przebudowę systemu odwodnienia drogi poprzez profilowanie istniejących rowów, umocnienie istniejących rowów elementami prefabrykowanymi, fragmentaryczne ułożenie na istniejących rowach rur pod chodnikiem wraz z dobudową wpustów ściekowych; zagospodarowanie zielenią terenu objętego opracowaniem (obsianie trawą).

 81. Zagospodarowanie-przestrzeni-publicznej-w-miejscowosci-Modlniczka-

  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: roboty ziemne, przygotowawcze, ułożenie kostki brukowej przed szkołą, wykonanie ogrodzenia szkoły, zagospodarowanie tzw. trójkąta - alejki, ławeczki, montaż lamp solarnych 6 szt. wraz z położeniem rur pod późniejszy kabel do monitoringu wizyjnego, wykonanie ogrodzenia stawu

 82. Zagospodarowanie-terenu-przy-budynku-remizy-strazackiej-w-miejscowosci-Beblo-

  Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Zagospodarowanie terenu: roboty rozbiórkowe; wywożenie gruzu z terenu rozbiórki; roboty ziemne. 2. Utwardzenie terenu kostką brukową grubości 8 cm /droga dojazdowa, miejsca postojowe/. 3. Roboty uzupełniające: plantowanie skarp; obsianie skarp; dostawa i montaż tablicy informacyjnej

 83. Budowa-budynku-3-oddzialowego-przedszkola-samorzadowego-w-Wielkiej-Wsi

  Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku 3-oddziałowego przedszkola samorządowego wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną w Wielkiej Wsi

 84. Rozbudowa-oraz-budowa-oswietlenia-ulicznego-w-Gminie-Wielka-Wies-w-roku-2010

  Wykonawca - Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Robót Elektro - Energetycznych Ogólnobudowlanych i Geodezyjnych z Krakowa - zobowiązał sie wykonać w/w prace za 44.497,29 zł brutto.

 85. Budowa-placu-zabaw-w-Modlnicy

  Przy ulicy Lipowej w Modlnicy powstanie “Kraina prehistorycznych jaszczurów” - stylizowany plac zabaw, alejki spacerowe i ławeczki, a także miejsca parkingowe

 86. Budowa-sieci-wodociagowej-na-odcinku_-studnia-glebinowa-w-Pradniku-Korzkiewskim---zbiornik-posredni-w-Bialym-Kosciele

  Przedmiotem robót budowlanych jest budowa sieci wodociągowej wraz z pośrednim zbiornikiem wody - lokalizowanym na działce nr 629/3 w Białym Kościele, oraz budynkiem technicznym usytuowanym na działce nr 124/1 w Prądniku Korzkiewskim.

 87. Budowa-windy-przy-istniejacym-budynku-komunalnym-w-Szycach

  Przedmiotem inwestycji jest budowa urządzenia technicznego - dźwig (winda) przy istniejącym budynku komunalnym w Szycach nr 35 na działkach o nr 97/17, 97/18 w miejscowości Szyce

 88. Przebudowa-i-rozbudowa-budynku-komunalnego-w-Modlniczce

  W ramach umowy wykonawca wykona wejścia, klatkę schodową, poddasze , kominy, stolarkę, ślusarkę, więźbę, pokrycie, podłoża, posadzki, tynki, flizy, posadzki, elewację, platformę schodową i windę kuchenną, rurociągi co, grzejniki, kanalizację wewnętrzną i sanitarną, instalację wody, system wentylacyjny, instalację elektryczną

 89. Wykonanie-ciagow-pieszych-oraz-przebudowa-drogi-K601443-w-Wielkiej-Wsi

  Gmina Wielka Wieś otrzymała dotację w wysokości ponad 1,8 mln zł. na realizację zadania „Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 w Wielkiej Wsi wraz z remontem nawierzchni i kanalizacją opadową” na długości 3,8 tys. mb. Gmina ze swoich środków budżetowych będzie musiała dofinansować przedsięwzięcie w wysokości ponad 1,8 mln złotych.

 90. Wykonanie-ciagu-pieszego-jednostronnego-wraz-z-remontem-nawierzchni-w-Tomaszowicach

  W wyniku przedsięwzięcia powstanie chodnik, odwodnienie drogi oraz wyremontowana będzie nawierzchnia drogi gminnej w miejscowości Tomaszowice na odcinku około 800mb – do granicy Tomaszowic

 91. Budawa-placu-zabaw-w-Beble

  W ramach przedsięwzięcia wykanawca - Firma Garden z Tarnowa - zobowiązał się dostarczyć i zamontować zestaw rekreacyjny dla dzieci wykonany z drewna o wysokiej wytrzymałości oraz dokonać nasadzeń zieleni.

 92. Otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-oswietlenia-boiska-w-Giebultowie

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wykonania oświetlenia boiska w Giebułtowie
 93. Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych---kultura_-sport_-oswiata_-bezpieczenstwo_-ekologia_-turystyka-i-pomoc-spoleczna

  Rozstrzygnięcie konkursu

 94. Strategia-Rozwoju-Gminy---ankieta-dla-mieszkancow

  Szanowni Mieszkańcy! Zapraszamy do wypowiedzenia się na temat oczekiwanych przez Was kierunków rozwoju gminy.
  Wystarczy wypełnić krótką, anonimową ankietę po adresem: http://www.wielka-wies.pl/213,Strategia-Rozwoju-Gminy-na-lata-2014-20.aspx .
 95. Dofinansowanie-budowy-boiska-sportowego-w-Modlniczce

  W zeszłym tygodniu Wójt Gminy Wielka Wieś podpisał umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie dofinansowania budowy boiska sportowego w Modlniczce 

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +

Aktualności

Wyszukiwarka ulic

Nazewnictwo ulic

 

Zapisz

Zapisz

Kontakt


Gmina Wielka Wieś

Plac Wspólnoty 1
32-085 Szyce

tel. 12 419 17 01-04

fax 12 419 17 05

 

e-mail: ug@wielka-wies.pl

 

Pracujemy w godzinach:

Poniedziałek: 7.30 - 17.30

Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

 

Numer konta:

Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś

18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

 

NIP Gminy: 513-00-66-230

Zapisz

Zapisz

© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

Zapisz

Zapisz