Some description       Deutsch English Francis Strona główna Mapa serwisu Kontakt Spanish Russian
linia

Zapisz

Zapisz

 
podmenu
OświataSportBezpieczeństwoKulturaZdrowieEkologiaInfrastruktura
skroterTagitagimtagim2689DM...
Dodaj i podziel się

Znalezione strony dla tagu: ochrona środowiska

 1. Projekt planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego - wyłożenie do publicznego wglądu

  Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego

 2. Nowe zasady wycinki drzew

  1 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Wprowadza ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów, w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, opłat za usunięcie i kar za usunięcie niezgodne z przepisami.
  Zachęcamy do zapoznania się z informacją na ten temat.

 3. Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

  Zadanie, realizować będzie konsorcjum firm, którego liderem jest firma SUEZ Małopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Umowa, została zawarta na okres trzech lat, tj. od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. Istotną zmianą jest fakt, iż w miesiącach kwiecień-wrzesień, zbiórka odpadów segregowanych, będzie odbywać się co dwa tygodnie, co jest odpowiedzią na liczne wnioski mieszkańców oraz stanowiło jedno z kryterium przetargowych.

 4. Wymiana starych pieców w budynkach prywatnych - ankieta

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i złożenie wypełnionej ankiety na dzienniku podawczym Urzędzie Gminy Wielka Wieś lub przesłanie na adres: piece@wielka-wies.pl 

 5. Ankieta postaw niskoemisyjnych

  W związku z przystąpieniem Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (SMK) do opracowania „Metropolitarnego Programu Postaw Niskoemisyjnych” zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Państwa opinia jest dla nas niezwykle ważna z punktu widzenia poprawy jakoś powietrza w gminach. 

 6. Doradztwo Energetyczne

  Doradcą Energetycznym oddelegowanym do współpracy na terenie Gminy Wielka Wieś jest Mariusz Sałęga - tel. 785-855-930 - mariusz.salega@wfos.krakow.pl

 7. Akcja Sprzatania Swiata w Beble i na Wierzchowiu

  Zapraszamy 23.04.2016 o godz. 9:00, mieszkańcy Wierzchowia - spotkanie  na rynku w centrum  Wierzchowia , mieszkańcy Bębła – spotkanie obok Remizy.

 8. 26 grudnia PSZOK bedzie nieczynny

  Informujemy, że 26 grudnia 2015 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  będzie nieczynny. W zamian zostanie otwarty w dniu 28 grudnia 2015 r. (poniedziałek) w godzinach 9 – 14.

 9. Odpowiedzialnosc czlowieka za zmiany w srodowisku

  W ramach projektu Echo III przeprowadzono ponad 200 godzin zajęć w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w województwie małopolskim. Zajęcia dotyczyły tematyki ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, odpadów, energetyki, surowców naturalnych oraz obszarów chronionych.

 10. XIII „Rajd Neandertalczyka”

  Dnia 25 września 2015 roku odbył się XIII Rajd Neandertalczyka – rajd terenowy z konkursem dla uczniów gimnazjów z gmin, na terenie których położony jest Ojcowski Park Narodowy. Tym razem współorganizatorem rajdu była szkoła w Skale.

 11. XIV Zlot Nietoperzy dla Szkoły Podstawowej w Bęble!

  Już po raz czternasty odbył się „Zlot Nietoperzy” - rajd dla uczniów szkół podstawowych z gmin położonych wokół Ojcowskiego Parku Narodowego. Tegoroczny Zlot, podobnie jak poprzednie, łączył elementy rajdu terenowego i konkursu. Wszyscy uczestnicy mieli do pokonania jedną trasę z Białego Kościoła do centrum Ojcowa, a potem na Złotą Górę.

 12. Wyniki inwentaryzacji czynnych pieców, kotłów oraz kominków na paliwo stałe

  Spośród 3 400 budynków znajdujących się na terenie gminy Wielka Wieś, inwentaryzacji poddano 454 budynków mieszkalnych, co stanowi 13% wszystkich budynków.

 13. Ziemia w twoich rękach… - Sprzątanie Będkowic i Doliny Będkowskiej

  Już po raz siódmy Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Będkowicach zorganizował akcję sprzątania świata. Tak jak w ubiegłym roku tak i tym razem akcja przeprowadzona była w Dolinie Będkowskiej.

 14. Sprzątanie świata - Czajowice 2015

  W dniu 18 kwietnia 2015 r. w Czajowicach odbyło się sprzątanie miejscowości zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Czajowic. Zebranym towarzyszyła kapryśna kwietniowa pogoda - od opadów śniegu po upragnione wiosenne słońce.

 15. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Giebułtowie

  Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Giebułtów. Do oczyszczalni doprowadzane będą ścieki z uporządkowanych i rozbudowanych zlewni Gminy.  Docelowa przepustowość oczyszczalni (przepływ średni dobowy) wynosi około 9990 RLM Qdśr = 1100 m3/d.

 16. Przedświąteczna zmiana terminu otwarcia PSZOK

  PSZOK będzie czynny w piątek, tj. 03-04-2015 r. roku w godzinach: 10.00 - 15.00, natomiast w sobotę, tj. 04-04-2015 r. będzie NIECZYNNY. 

  Za utrudnienia przepraszamy.

 17. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w naszej gminie - ANKIETA

  Gmina Wielka Wieś współnie z 15 gminami należącymi do Metropolii Krakowskiej przystąpiła do inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła. Przeprowadzenie ankietyzacji jest kluczowym elementem opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) oraz podstawą do przygotowania wsparcia dla mieszkańców.

 18. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, etap III w miejscowości Bębło

  Inwestycja realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Generalny wykonawca: Firma „DROGOP-2” Sp. z o.o.

 19. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych wiosna 2015

  Do katalogu odpadów wielkogabarytowych można zaliczyć m.in. stare meble, sprzęt AGD i RTV, zużyte opony oraz popiół w workach. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych miejscowościach rozpoczyna się od godz. 6.30 zatem w/w odpady, przed tą godziną, należy wystawić przed swoją posesję.

 20. Wolni-od-azbestu- (1)

  Przypominamy, że Gmina od 2013 roku uczestniczy w projekcie pn. „Demontaż i bezpieczne  składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Wszystkich mieszkańców, którzy w najbliższych latach planują wymieniać pokrycia dachowe na swoich domach i zabudowaniach prosimy o zgłoszenie tego do Urzędu Gminy.

 21. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi etap II w m. Czajowice

  W przedostatnim dniu starego roku podpisano umowę na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi etap II w m. Czajowice". Umowa, opiewająca na kwotę 5.466 666,12 zł brutto zobowiązuje wykonawcę - firmę ROSA z Szyc, do wybudowania ponad 7 km grawitacyjno-ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej do końca lipca 2015 roku.

 22. Z ekologią za pan brat

  W trakcie trwania programu dzieci odbyły wycieczki do Oczyszczalni Ścieków w Giebułtowie i Centrum Ekologicznego BARYCZ w Krakowie gdzie zapoznały się z technologią oczyszczania wody i zasadami sortowania i przerobu śmieci. Kolejnym elementem programu były warsztaty ekologiczne, podczas których dzieci uczyły się zasad harmonijnego współżycia ze środowiskiem.

 23. Przerwa w dostawie wody 4.11.2014 r.

  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  w Wielkiej Wsi informuje, że 4.11.2014 r.  w związku z robotami inwestycyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpi przerwa w dostawie wody w Wielkiej Wsi.

 24. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

  ZUK Kwiecień uprzejmie informuje, że w związku z przypadającym w dniu 1 listopada 2014 świętem, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych czynny będzie 31 października 2014 tj. piątek w godzinach 10.00-15.00.

 25. Przerwa w dostawie wody 30.10.2014 r.

  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  w Wielkiej Wsi informuje, że 30.10.2014 r.  w związku z robotami inwestycyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpi przerwa w dostawie wody w Giebułtowie i Tomaszowicach. 

 26. Rajd Neandertala

  Dnia 23 września 2014 odbył się XII „Rajd Neandertala” – rajd terenowy z konkursem dla uczniów gimnazjów z gmin, na których położony jest Ojcowski Park Narodowy. Tym razem współorganizatorem rajdu był Urząd Gminy Wielka Wieś i Gimnazjum w Białym Kościele

 27. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzchowiu

  Do końca roku Firma Budowlana  Rosa, wyłoniona w publicznym przetargu, za kwotę  3 922 897 46 zł ma wybudować sieć kanalizacyjną w tej miejscowości. To zadanie umożliwi nam budowę sieci kanalizacyjnej w kolejnych miejscowościach tj. Bęble, Czajowicach oraz Będkowicach.

 28. Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

  Do katalogu odpadów wielkogabarytowych można zaliczyć m.in. stare meble, sprzęt AGD i RTV, zużyte opony oraz popiół w workach. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych miejscowościach rozpoczyna się od godz. 6.30 zatem w/w odpady, przed tą godziną, należy wystawić przed swoją posesję.

 29. Komunikat Kierownika ARiMR

  § 1.1 pkt 4 – w przypadku łąk i pastwisk okrywa roślinna powinna być koszona i usuwana co najmniej raz w roku, w terminie do 31 lipca lub powinny być wypasane zwierzęta w okresie wegetacyjnym traw
  § 2 – grunt orny był ugorowany, jeżeli grunt ten podlegał co najmniej raz w roku, w terminie do 31 lipca koszeniu lub innym zabiegom uprawowym zapobiegającym występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów
  § 3.1 – zabrania się wypalania traw

 30. OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

  Zaleca się ograniczenie przebywania na powietrzu, szczególnie przez dzieci, osoby starsze i chore na astmę, a także ograniczenie czasu uprawiania sportów i ćwiczeń na otwartym powietrzu w dniu 11 i 12 czerwca br. – zwłaszcza w godzinach 11.00 – 18.00.

 31. VI Gminny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy rozstrzygnięty

  W Szkole Podstawowej w Będkowicach odbył się szósty już Gminny Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy pod hasłem „Odnawialne źródła energii drogą do ocalenia Ziemi”

 32. Budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-miejscowosci-Pradnik-Korzkiewski_-Giebultow

  Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR Sp. z o.o. z siedzibą w Kopalinach za kwotę 1.549.482,05 zł brutto w terminie do 06.12.2013 r.

 33. Budowa-polaczenia-istniejacego-wodociagu-w-m--Tomaszowice-z-istniejacym-wodociagiem-w-m--Wielka-Wies

  Zakres rzeczowy obejmuje:

  -Sieć wodociągowa DN 110x10,0 PE 100 SDR 11 PN16 L= 1033,90m
  - komora zasuw – 1 szt.
  - hydranty przeciwpożarowe – 2 kpl
  - zasuwy żeliwne kołnierzowe – 4 kpl
  - wymiana istniejącego wodociągu PE63 mm w m. Tomaszowice na wodociąg PE90mm, L-150,0m

 34. Budowa-zbiornikow-wody-pitnej-i-hydroforni-w-miejscowosci-Giebultow

  Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu dwóch żelbetowych podziemnych zbiorników na wodę pitną połączonych budynkiem hydroforni.

 35. Budowa-sieci-kanalizacyjnej-w-Modlniczce

  Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami we wsi Modlniczka - etap II, Gmina Wielka Wieś

 36. Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych---kultura_-sport_-oswiata_-bezpieczenstwo_-ekologia_-turystyka-i-pomoc-spoleczna

  Rozstrzygnięcie konkursu

 37. Jestem---mysle---nie-smiece-w-Wierzchowiu-

  Celem tegorocznej akcji było uporządkowanie i oczyszczenie ze śmieci miejscowości, oraz miejsc rekreacji i wypoczynku turystów min. okolic jaskini Wierzchowskiej.

 38. Strategia-Rozwoju-Gminy---ankieta-dla-mieszkancow

  Szanowni Mieszkańcy! Zapraszamy do wypowiedzenia się na temat oczekiwanych przez Was kierunków rozwoju gminy.
  Wystarczy wypełnić krótką, anonimową ankietę po adresem: http://www.wielka-wies.pl/213,Strategia-Rozwoju-Gminy-na-lata-2014-20.aspx .
 39. Wolni-od-azbestu-

  Wszystkich mieszkańców, którzy w najbliższych latach planują wymieniać pokrycia dachowe na swoich domach i zabudowaniach prosimy o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy.

 40. Informacja-dla-mieszkancow-Bedkowic-i-Czajowic-

  Na prośbę firmy van Gansewinkel, która realizuje usługę odbioru odpadów komunalnych, w miejscowościach Będkowice i Czajowice, informujemy, że ulegną zmianie terminy odbioru odpadów segregowanych.

 41. Aktywni-dla-Klimatu

  Uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi włączyli się w ogólnopolską kampanię pt. "Zmieniaj nawyki - nie klimat".

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +

Aktualności

Wyszukiwarka ulic

Nazewnictwo ulic

 

Zapisz

Zapisz

Kontakt


Gmina Wielka Wieś

Plac Wspólnoty 1
32-085 Szyce

tel. 12 419 17 01-04

fax 12 419 17 05

 

e-mail: ug@wielka-wies.pl

 

Pracujemy w godzinach:

Poniedziałek: 7.30 - 17.30

Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

 

Numer konta:

Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś

18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

 

NIP Gminy: 513-00-66-230

Zapisz

Zapisz

© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

Zapisz

Zapisz