Some description       Deutsch English Francis Strona główna Mapa serwisu Kontakt Spanish Russian
linia

Zapisz

Zapisz

 
podmenu
OświataSportBezpieczeństwoKulturaZdrowieEkologiaInfrastruktura
skrotersamorzadmsamorzadm1268DMSamorząd / Urząd gminy / Informacje Urzędu Gminyinformacje-urzedu-gminyminformacje-urzedu-gminym2459DM...
Dodaj i podziel się
12 kwietnia 2014

Informacje Urzędu Gminy

 • 15 marca 2017
  Nabór do służby przygotowawczej

  Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w  Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych. Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany  stosunek do służby wojskowej  (bez odbytej służby wojskowej).

  zobacz więcej >>>
 • 13 marca 2017
  arimr-300x300.jpg Dotacje na pozarolniczą działalność gospodarczą

  Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

  zobacz więcej >>>
 • 28 lutego 2017
  Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej

  Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej

  zobacz więcej >>>
 • 28 lutego 2017
  Herb_powiatu_png-250x296.png Komunikat Starosty Krakowskiego

  Komunikat Starosty Krakowskiego

  zobacz więcej >>>
 • 23 lutego 2017
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 36

  Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h, z zachodu, od godz. 00:00 dnia 24.02.2017 do godz. 18:00 dnia 24.02.2017.

  zobacz więcej >>>
 • 21 lutego 2017
  wykrzykink.jpg Rozporządzenie uchylające - ptasia grypa

  treść w załączniku

  zobacz więcej >>>
 • 17 lutego 2017
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie - Pył PM 10

  Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, dla woj. małopolskiego.

  zobacz więcej >>>
 • 15 lutego 2017
  wykrzykink.jpg Zanieczyszczenie powietrza

  Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, dla woj. małopolskiego: obszar północny, zachodni oraz południowo- wschodni .

  zobacz więcej >>>
 • 2 stycznia 2017
  ngo_logod.gif Otwarte konkursy ofert w 2017 roku

  Rozstrzygnięcie konkursów

  zobacz więcej >>>
 • 7 lutego 2017
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 32

  Prognozuje się i obserwuje wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki powodującej gołoledź. od godz. 07:30 dnia 07.02.2017 do godz. 12:00 dnia 07.02.2017. 

  zobacz więcej >>>
 • 3 lutego 2017
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 29

  Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki, powodujących gołoledź. Na znacznym obszarze mgła ograniczająca widzialność do 100 m. od godz. 22:00 dnia 03.02.2017 do godz. 09:00 dnia 04.02.2017. 

  zobacz więcej >>>
 • 1 lutego 2017
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 27

  Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu, powodujących gołoledź. Strefa opadów będzie przemieszczała się z południowego zachodu na północny wschód województwa. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska będzie we wschodniej połowie województwa. od godz. 19:00 dnia 01.02.2017 do godz. 07:00 dnia 02.02.2017.

  zobacz więcej >>>
 • 1 lutego 2017
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

  Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, dla woj. małopolskiego obszar północny. Do godz. 24:00 dnia 1.02.2017 r.

  zobacz więcej >>>
 • 31 stycznia 2017
  wykrzykink.jpg Przekroczenia Pył PM 10

  Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, na terenie m. Krakowa, powiatów: krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego.

  zobacz więcej >>>
 • 30 stycznia 2017
  wykrzykink.jpg Pył PM 10

  Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu, na terenie m. Krakowa, powiatów: krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego.

  zobacz więcej >>>
 • 27 stycznia 2017
  plan zagospodarowania.jpg Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, dla obszaru „Wielka Wieś - 10”

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, dla obszaru „Wielka Wieś - 10”

  zobacz więcej >>>
 • 26 stycznia 2017
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 22

  Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy lokalnie od -18°C do -15°C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 3 km/h do 7 km/h.

  zobacz więcej >>>
 • 19 stycznia 2017
  INFORMACJA DYREKTORA ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

  Dotycząca zakazu likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych na terenie parków krajobrazowych i obszarów ochronionego krajobrazu.

  zobacz więcej >>>
 • 16 stycznia 2017
  WW_AWATAR_granat_kontur_RGB.png Kwalifikacja Wojskowa 2017

  Kwalifikacja wojskowa dotycząca osób z terenu Gminy Wielka Wieś trwać będzie od 2 do 6 marca 2017 roku. Osoby podlegające kwalifikacji otrzymają wezwania z Urzędu Gminy Wielka Wieś w sprawie stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Krakowie, ul. Piłsudskiego 29, I piętro z wyznaczonym terminem i godziną.

  zobacz więcej >>>
 • 16 stycznia 2017
  WW_AWATAR_granat_kontur_RGB.png Informacja Wójta Gminy

  Urząd Gminy Wielka Wieś informuje, iż do dnia 31 stycznia 2017 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim

  zobacz więcej >>>
 • 12 stycznia 2017
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14

  Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od       -4°C do -2°C, przy gruncie od -5°C do -2°C.

  zobacz więcej >>>
 • 11 stycznia 2017
  wykrzykink.jpg Przekroczenie Pył PM 10

  Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

  zobacz więcej >>>
 • 10 stycznia 2017
  wykrzykink.jpg Zanieczyszczenie powietrza

  Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

  zobacz więcej >>>
 • 9 stycznia 2017
  WW_AWATAR_granat_kontur_RGB.png Apel do właścicieli psów

  W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi psów pozostawionych bez opieki na terenie naszej Gminy, mając na uwadze względzie mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, zwracamy się z prośbą o zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolną ucieczką psa i bezwzględne utrzymywanie zwierząt na terenie swojej posesji.

  zobacz więcej >>>
 • 9 stycznia 2017
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

  Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

  zobacz więcej >>>
 • 5 stycznia 2017
  Herb_powiatu_png-250x296.png Komunikat PINB w Krakowie

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie w związku z okresem zimowym i pojawieniem się opadów śniegu oraz niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

  zobacz więcej >>>
 • 3 stycznia 2017
  akcja zima.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 2

  Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 80 km/h, powodującego zawieje i zamiecie śnieżne, z zachodu.

  zobacz więcej >>>
 • 12 grudnia 2016
  akcja zima.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 116

  Występujące na obszarze województwa opady deszczu, po godzinie 14 cz. urz. , od północy województwa, będą przechodziły w opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a następnie zanikać. Jednocześnie, od północy województwa, następować będzie spadek temperatury powietrza poniżej 0°C, powodując zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

  zobacz więcej >>>
 • 7 grudnia 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 111: opady marznace

  Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

  zobacz więcej >>>
 • 28 listopada 2016
  WW_AWATAR_granat_kontur_RGB.png INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI

  INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA TERENIE GMINY WIELKA WIEŚ

  zobacz więcej >>>
 • 7 listopada 2016
  ngo_logod.gif Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

  Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 7 listopada 2016 r. do 16 listopada 2016 r. formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, listownie na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Wsi, pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce lub w formie elektronicznej na adres: promocja@wielka-wies.pl.

  zobacz więcej >>>
 • 3 listopada 2016
  WW_AWATAR_granat_kontur_RGB.png Informacja sołtysa Modlnicy

  Sołtys miejscowości Modlnica informuje, że od miesiąca listopada br. podatek oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą zbierane w Szkole Podstawowej w Modlnicy. W listopadzie dyżur sołtysa będzie w dniach 14 – 15, w godzinach od 14 -17.

  zobacz więcej >>>
 • 17 października 2016
  WW_AWATAR_granat_kontur_RGB.png Skrócone godziny pracy Urzędu Gminy

  Zgodnie z decyzją Wójta Gminy, w dniu 31 października 2016 r. (poniedziałek) Urząd Gminy otwarty będzie dla interesariuszy w godzinach od 7³º do 15³º

  zobacz więcej >>>
 • 27 października 2016
  modlniczkaa.jpg Zebranie w Modlniczce

  27.10.2016 r. /czwartek/ o 18.30 w Szkole Podstawowej w Modlniczce odbędzie się zebranie wiejskie. Główny temat to fundusz sołecki na 2017 r. oraz sprawy bieżące.

  zobacz więcej >>>
 • 3 października 2016
  0015.jpg Świat legend i baśni - spotkanie Mikołajkowe

  Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. Świat legend i baśni - spotkanie Mikołajkowe. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przedstawiamy w/w ofertę.

  zobacz więcej >>>
 • 28 września 2016
  beblo.jpg Zebranie sołeckie w Bęble

  Sołtys Bębła zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 28 września 2016 r. (środa) o godzinie 19.00 w budynku komunalnym w Bęble. Tematem wiodącym będzie fundusz sołecki.

  zobacz więcej >>>
 • 28 września 2016
  wielka wies.jpg Zebranie sołeckie w Wielkiej Wsi

  Sołtys Wielkiej Wsi zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 30 września 2016 r. (piątek) o godzinie 18.00 w remizie OSP w Wielkiej Wsi. Tematem wiodącym będzie fundusz sołecki.

  zobacz więcej >>>
 • 27 września 2016
  WW_AWATAR_granat_kontur_RGB.png Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Wielka Wieś

  Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, na tablicy ogłoszeń na parterze, wywieszono na okres 21 dni począwszy od 28.09.2016 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym.

  zobacz więcej >>>
 • 26 września 2016
  bialy kosciol.jpg Zebranie wiejskie w Białym Kościele

  Sołtys  Białego Kościoła zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 29.09. 2016 r. (czwartek) o godzinie 19.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Białym Kościele. 

  zobacz więcej >>>
 • 22 września 2016
  WW_AWATAR_granat_kontur_RGB.png Ochronne szczepienie lisów - komunikat

  Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie 

  zobacz więcej >>>
 • 16 września 2016
  czajowice.jpg Zebranie sołeckie w Czajowicach

  Sołtys wsi Czajowice zaprasza mieszkańców sołectwa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w remizie OSP dn. 30.09.2016 (piątek) o godz. 18.00

  zobacz więcej >>>
 • 15 września 2016
  giebultow.jpg Zebranie Giebułtów

  Sołtys sołectwa Giebułtów zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w budynku wielofunkcyjnym przy ulicy Orlich Gniazd 30 (wejście od strony parkingu) w dniu 21 września 2016 r. (środa) o godzinie 19.00. 

  zobacz więcej >>>
 • 16 września 2016
  Projekt 75+. Bezpłatne leki dla seniorów

  Od 1 września 2016 r. pacjenci, którzy ukończyli 75 lat mają dostęp do bezpłatnych leków.

  zobacz więcej >>>
 • 8 września 2016
  wierzchowie.jpg Zebranie w Wierzchowiu

  22.09 o godz. 18.00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w miejscowości Wierzchowie.

  zobacz więcej >>>
 • 30 sierpnia 2016
  modlnicaa.jpg Zebranie w Modlnicy

  Sołtys wsi Modlnica zaprasza mieszkańców sołectwa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej dn. 23.09.2016 (piątek) o godz. 18.00

  zobacz więcej >>>
 • 15 września 2016
  pradnik korzkiewski.jpg Zebranie w Prądniku Korzkiewskim

  Sołtys wsi Prądnik Korzkiewski zaprasza mieszkańców sołectwa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się na działce wiejskiej dn. 25.09.2016 (niedziela) o godz. 17.00

  zobacz więcej >>>
 • 29 sierpnia 2016
  WW_AWATAR_granat_kontur_RGB.png Zapytanie ofertowe - Projekt Gminy Wielka Wieś pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Wielka Wieś”

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie wniosku aplikacyjnego, analizy finansowej, analizy ekonomicznej, analizy ryzyka, analizy wariantowej oraz analiz specyficznych oraz na doradztwo merytoryczne dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Wielka Wieś”.

  zobacz więcej >>>
 • 12 września 2016
  bedkowice.jpg Zebranie wiejskie w Będkowicach

  Zebranie wiejskie w Będkowicach zaplanowane jest na 15.09 godzina 19.00 w Remizie OSP. W porządku obrad przewidziano dyskusję o funduszu sołeckim na 2017 r.

  zobacz więcej >>>
 • 29 sierpnia 2016
  WW_AWATAR_granat_kontur_RGB.png INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI

  INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA TERENIE GMINY WIELKA WIEŚ

  zobacz więcej >>>
 • 7 września 2016
  tomaszowicea.jpg Zebranie w Tomaszowicach

  7.09.2016 r. /środa/ o 19.00 w remizie w Tomaszowicach odbędzie się zebranie wiejskie, główny tematem będzie rozdysponowanie funduszu sołeckiego na przyszły rok oraz sprawy bieżące. 

  zobacz więcej >>>
 • 31 sierpnia 2016
  gops-nowy.jpg Realizacja Programu 500+ w naszej gminie

  W okresie od 1 kwietnia do 26 sierpnia (włącznie) w tut. Ośrodku złożono 969 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego tzw. 500+. 782 wnioski zostały złożone osobiście w siedzibie GOPS w formie „papierowej”, 187 wniosków złożono drogą elektroniczną (8 za pomocą platformy e-puap, pozostałe za pośrednictwem banków).

  zobacz więcej >>>
 • 29 sierpnia 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 88: Burze z gradem

  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

  zobacz więcej >>>
 • 26 sierpnia 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 87: upał

  Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 28°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 14°C do 17°C.

  zobacz więcej >>>
 • 26 sierpnia 2016
  WW_AWATAR_granat_kontur_RGB.png Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania: „Uzbrojenie w media i wykonanie wewnętrznego układu komunikacyjnego Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Modlnica 1”

  Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto powyżej 14.000 euro a poniżej 30.000 euro realizowane na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Wielka Wieś nr 35/O/2014 z dnia16.04.2014r. 

  zobacz więcej >>>
 • 19 sierpnia 2016
  Rozwój szkolenia sportowego - awans

  Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. Informacja o ofercie: Rozwój szkolenia sportowego - awans. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przedstawiamy w/w ofertę.

  zobacz więcej >>>
 • 17 sierpnia 2016
  Senioralna Szkoła Wolontariatu

  Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie województwa małopolskiego do BEZPŁATNEGO udziału w SENIORALNEJ SZKOLE WOLONTARIATU.

  zobacz więcej >>>
 • 16 sierpnia 2016
  WW_AWATAR_granat_kontur_RGB.png Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera

  Nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  zobacz więcej >>>
 • 9 sierpnia 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 84: Intensywne opady deszczu

  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Strefa opadów deszczu o największym natężeniu przemieszczać się będzie stopniowo z zachodu na wschód województwa.

  zobacz więcej >>>
 • 9 sierpnia 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 83: burze z gradem

  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

  zobacz więcej >>>
 • 5 sierpnia 2016
  wykrzykink.jpg Prace obserwacyjno-pomiarowe

  Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów. Szczegóły w załączniku.     

  zobacz więcej >>>
 • 5 sierpnia 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzezenie meteorologiczne Nr 82 - Burze z gradem/1

  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, od godz. 15:00 dnia 05.08.2016 do godz. 01:00 dnia 06.08.2016, lokalnie do 35 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

  zobacz więcej >>>
 • 2 sierpnia 2016
  krus.jpg Komunikat

  treść w załączniku

  zobacz więcej >>>
 • 1 sierpnia 2016
  Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

  O godzinie 17.00 – w tzw. godzinie „W”, zostaną włączone syreny alarmowe. Syreny będą emitować dźwięk ciągły trwający 1 minutę.

  zobacz więcej >>>
 • 28 lipca 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 80 - Silne burze z gradem/2

  Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od godz. 08:00 dnia 28.07.2016 do godz. 23:00 dnia 28.07.2016od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

  zobacz więcej >>>
 • 27 lipca 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 79 - Silne burze z gradem/2

  Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od godz. 12:00 dnia 27.07.2016 do godz. 23:00 dnia 27.07.2016 od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

  zobacz więcej >>>
 • 26 lipca 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 78 - Silne burze z gradem/2

  Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od godz. 12:00 dnia 26.07.2016 do godz. 22:00 dnia 26.07.2016 od 20 mm do 40mm, lokalnie na południu województwa do 50 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

  zobacz więcej >>>
 • 25 lipca 2016
  Dyżury Aptek podczas ŚDM

  Uchwała dotycząca dyżurów aptek podczas ŚDM w załączeniu. 

  zobacz więcej >>>
 • 14 lipca 2016
  WW_AWATAR_granat_kontur_RGB.png Zakaz przewozu towarów niebezpiecznych na czas ŚDM

  W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Wojewoda Małopolski wydał zakaz przewozu towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

  zobacz więcej >>>
 • 25 lipca 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne - Upał/2

  Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 29°C do 32°C, od godz. 12:00 dnia 25.07.2016 do godz. 20:00 dnia 28.07.2016.  Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.

  zobacz więcej >>>
 • 25 lipca 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 76 - Burze z gradem/1

  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm, od godz. 12:00 dnia 25.07.2016 do godz. 21:00 dnia 25.07.2016 oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie grad.

  zobacz więcej >>>
 • 20 lipca 2016
  WFOS_logo.png Doradztwo Energetyczne WFOŚiGW w Krakowie

  Doradcą Energetycznym oddelegowanym do współpracy na terenie Gminy Wielka Wieś jest Mariusz Sałęga - tel. 785-855-930 - mariusz.salega@wfos.krakow.pl

  zobacz więcej >>>
 • 13 lipca 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 71

  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów od 50 mm do 65 mm, lokalnie do 80 mm.

  zobacz więcej >>>
 • 1 lipca 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 67

  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru od 55 km/h do 65 km/h. Lokalnie grad. Najintensywniejsze zjawiska wystąpią w rejonach górzystych.

  zobacz więcej >>>
 • 29 czerwca 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 65

  Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 14°C do 18°C.

  zobacz więcej >>>
 • 22 czerwca 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 61: upał

  IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/2 malopolskie od 12:00/23.06 do 18:00/26.06.2016 temp.maks 34 st., temp.min 18 st.

  zobacz więcej >>>
 • 21 czerwca 2016
  Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

  W sobotę 18 czerwca br. w remizie OSP Modlnica odbył się zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wielkie Wsi, na którym zostały wybrane nowe władze.

  zobacz więcej >>>
 • 20 czerwca 2016
  Informacje o rzetelności danych adresowych przedsiębiorcy

  Nowe przepisy wprowadzają szereg ułatwień dla korzystających z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przedsiębiorców, w tym m.in. usprawniają procedury administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG. 

  zobacz więcej >>>
 • 20 czerwca 2016
  Informacja o ofercie: Pozytywnie z Pozytywką

  Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. 
  Pozytywnie z Pozytywką
  Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przedstawiamy w/w ofertę.

  zobacz więcej >>>
 • 20 czerwca 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 60: burze z gradem

  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

  zobacz więcej >>>
 • 17 czerwca 2016
  Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP

  Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w  Wielkiej Wsi zaprasza na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP, który odbędzie się  dnia 18 czerwca 2016 roku w Remizie OSP Modlnica. Początek o godzinie 15.00

  zobacz więcej >>>
 • 17 czerwca 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzezenie meteorologiczne Nr 58

  Prognozuje się od godz. 10:30 dnia 17.06.2016 do godz. 16:00 dnia 17.06.2016 wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

  zobacz więcej >>>
 • 15 czerwca 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 56

  Prognozuje się od godz. 11:00 dnia 15.06.2016 do godz. 20:00 dnia 15.06.2016 wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

  zobacz więcej >>>
 • 14 czerwca 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 55: Burze

  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, oraz porywami wiatru od 50 km/h do 65 km/h.

  zobacz więcej >>>
 • 2 czerwca 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 53: Intensywne opady deszczu

  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 35 mm, lokalnie 50 mm.

  zobacz więcej >>>
 • 1 czerwca 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 52: Burze z gradem

  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

  zobacz więcej >>>
 • 31 maja 2016
  spis.jpg Badanie struktury gospodarstw rolnych

  W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)

  zobacz więcej >>>
 • 31 maja 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 51: Burze z gradem

  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

  zobacz więcej >>>
 • 30 maja 2016
  WW_AWATAR_granat_kontur_RGB.png Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, użytkowanie, użyczenie lub najem w trybie bezprzetargowym

  Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, na tablicy ogłoszeń na parterze, wywieszono na okres 21 dni począwszy od 30.05.2016 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, użytkowanie, użyczenie lub najem w trybie bezprzetargowym.

  zobacz więcej >>>
 • 30 maja 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 50: Burze z gradem

  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. 

  zobacz więcej >>>
 • 25 maja 2016
  wierzchowie.jpg Komunikat radnego i sołtysa sołectwa Wierzchowie

  zobacz więcej >>>
 • 19 maja 2016
  wykrzykink.jpg Wiosenne szczepienia lisów

  W dniach od 20 maja do 3 czerwca 2016 roku na terenie województwa małopolskiego będzie prowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących za pomocą przynęt zawierających płynną szczepionkę zrzucanych z samolotów oraz wykładanych ręcznie.

  zobacz więcej >>>
 • 11 maja 2016
  modlniczkaa.jpg Zebranie w Modlniczce

  Sołtys wsi Modlniczka zaprasza mieszkańców sołectwa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej dn. 19.05.2016 (czwartek) o godz. 18.30

  zobacz więcej >>>
 • 25 kwietnia 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 41

  Prognozuje się spadek temperatury do -2°C, przy gruncie do -3°C. W rejonach podgórskich  spadek temperatury do -4°C, przy gruncie do -5°C.

  zobacz więcej >>>
 • 18 kwietnia 2016
  arimr-300x300.jpg Komunikat ARMiR

  16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok

  zobacz więcej >>>
 • 15 kwietnia 2016
  gzk.jpg Zmiana siedziby GZK Sp. z o.o.

  Informujemy, że 18 kwietnia (poniedziałek) Gminny Zakład Komunalny sp z o.o. rozpoczyna pracę w nowej lokalizacji w Budynku Urzędu Gminy przy Placu Wspólnoty 1 w Szycach.

  zobacz więcej >>>
 • 15 kwietnia 2016
  Herb_powiatu_png-250x296.png Informacja o zmianie lokalizacji bezpłatnej pomocy prawnej

  Zmienia się lokalizacja Punktu Bezpłatnej Pomocy Prawnej organizowanej przez Starostwo Powiatowe – od 18 kwietnia zapraszamy do Szyc na Plac Wspólnoty 2 - lokal w GOPS.

  zobacz więcej >>>
 • 14 kwietnia 2016
  wykrzykink.jpg Intensywne opady deszczu/2

  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 45 mm do 60 mm.

  zobacz więcej >>>
 • 11 kwietnia 2016
  tauron_dystrybucja.jpg Wyłączenia prądu

  Informacja o wyłączeniach prądu w Modlnicy w dniu 13.04.2016 r.

  zobacz więcej >>>
 • 6 kwietnia 2016
  Stop pożarom traw

  W 2015 roku powstało 82 802 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło  45% wszystkich pożarów w Polsce (184 819). Prawie co drugi pożar, do którego doszło w naszym kraju w 2015 roku to pożar trawy. Najwięcej pożarów traw odnotowano w marcu i kwietniu, łącznie 42 365, co stanowiło 51% wszystkich pożarów traw w 2015 roku.

  zobacz więcej >>>
 • 29 marca 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 36

  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 5 mm do 10 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Burze przemieszczać się będą z zachodu na wschód województwa.

  zobacz więcej >>>
 • 11 marca 2016
  Informacja o ofercie: Lokalne perełki – ocalić od zapomnienia

  Zgodnie z art. 19a ust. 4 w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, tj. 18 marca 2016 r. każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty

  zobacz więcej >>>
 • 11 marca 2016
  wykrzykink.jpg Szczepienie przeciw wściekliźnie

  Szczepienie psów w Wielkiej Wsi odbędzie się w sobotę 12 marca.

  zobacz więcej >>>
 • 29 lutego 2016
  wykrzykink.jpg Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 31

  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm.

  zobacz więcej >>>
 • 24 lutego 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzezenie meteorologiczne Nr 29

  Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -6°C do -3°C, przy gruncie od -8°C do -6°C.

  zobacz więcej >>>
 • 22 lutego 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 27

  Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu.

  zobacz więcej >>>
 • 19 lutego 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25

  IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 małopolskie od 18:00/19.02 do 09:00/20.02.2016 temp. min. od -2st. do 0st., przy gruncie do -2, ślisko.

  zobacz więcej >>>
 • 16 lutego 2016
  WW_AWATAR_granat_kontur_RGB.png Informacja w sprawie dowodów osobistych

  Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych, do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych

  zobacz więcej >>>
 • 16 lutego 2016
  WW_AWATAR_granat_kontur_RGB.png Kwalifikacja wojskowa 2016

  Kwalifikacja wojskowa dotycząca osób z terenu Gminy Wielka Wieś trwać będzie od 3 do 4 marca 2016 roku. Osoby podlegające kwalifikacji otrzymają wezwania z Urzędu Gminy Wielka Wieś w sprawie stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej na ul. Podwale 3/7 w Krakowie (Budynek sprzedaży biletów MPK) z wyznaczonym terminem i godziną.

  zobacz więcej >>>
 • 16 lutego 2016
  Ulga na dzieci

  Ulga na dzieci to najpopularniejsza, najkorzystniejsza i najbardziej dostępna ulga do odliczenia w zeznaniach podatkowych od osób fizycznych (PIT). To również jedna z najpopularniejszych metod wspomagania obywateli przez państwo.

  zobacz więcej >>>
 • 15 lutego 2016
  logo_arr.jpg Przypomnienie o możliwości weryfikacji danych producentów świń i mleka w ARiMR

  Producentom świń i mleka, którzy w Agencji Rynku Rolnego będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, przypominamy o obowiązku aktualizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  zobacz więcej >>>
 • 4 stycznia 2016
  Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji oświaty i wychowania, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

  Rozstrzygnięcie konkursu. 

  zobacz więcej >>>
 • 4 stycznia 2016
  Otwarty konkurs ofert w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 roku

  Rozstrzygnięcie konkursu

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2015
  Herb_powiatu_png-250x296.png Nieodpłatna pomoc prawna w 2016 roku

  Od 1 stycznia 2016 roku Powiat Krakowski będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc udzielana będzie w 11 punktach usytuowanych na terenie powiatu krakowskiego.

  zobacz więcej >>>
 • 4 lutego 2016
  Dopłaty do materiału siewnego

  Od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.

  zobacz więcej >>>
 • 5 lutego 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16

  Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu i marznącej mżawki, powodujących gołoledź. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska prognozowane jest w północno-zachodniej połowie województwa.

  zobacz więcej >>>
 • 20 stycznia 2016
  WW_AWATAR_granat_kontur_RGB.png INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI

  Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, użyczenie i najem w trybie bezprzetargowym oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu dla nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka nr 100/18 obręb Szyce.

  zobacz więcej >>>
 • 21 grudnia 2015
  Terminy walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych jednostek OSP z terenu Gminy Wielka Wieś

  Terminy walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych jednostek OSP z terenu Gminy Wielka Wieś

  zobacz więcej >>>
 • 26 stycznia 2016
  tauron_dystrybucja.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej

  Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej w dn. 27.01.2016 r. będzie wyłączony prąd w Giebułtowie na ulicy Poziomkowej. 

  zobacz więcej >>>
 • 25 stycznia 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12

  Prognozuje się okresami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź. Marznące opady najdłużej utrzymywać się będą w południowej połowie województwa.

  zobacz więcej >>>
 • 22 stycznia 2016
  UStat.jpg Statystyczne badania rolnicze i badania ankietowe

  Statystyczne badania rolnicze i badania ankietowe w załączeniu

  zobacz więcej >>>
 • 22 stycznia 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 9

  Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16°C do -14°C.

  zobacz więcej >>>
 • 18 stycznia 2016
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8

  Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -19°C do -16°C. Temperatura maksymalna w dzień od -6°C do -4°C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 10 km/h do 20 km/h.

  zobacz więcej >>>
 • 10 grudnia 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 96

  Prognozuje się wystąpienie na przeważającym obszarze województwa mgły ograniczającej widzialność do 100 m.

  zobacz więcej >>>
 • 7 grudnia 2015
  WW_AWATAR_granat_kontur_RGB.png Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

  Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, ul. Wesoła 48 na tablicy ogłoszeń na parterze, na okres 21 dni począwszy od 07.12.2015 r. wykaz dla nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

  zobacz więcej >>>
 • 3 listopada 2015
  WW_AWATAR_granat_kontur_RGB.png Konkurs na stanowisko archiwisty zakładowego w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wielka Wieś

  W wyniku konkursu, stosunek pracy na czas określony zostanie zaproponowany dla kandydatki: Gil Anny, zamieszkałej w Modlnicy

  zobacz więcej >>>
 • 30 listopada 2015
  wiatr.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 95: silny wiatr

  Ważność (cz. urz.) od godz. 03:00 dnia 01.12.2015 do godz. 11:00 dnia 01.12.2015
  Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu.

  zobacz więcej >>>
 • 19 listopada 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 92- Intensywne opady deszczu

  Prognozuje się od godz. 17:00 dnia 19.11.2015 do godz. 10:00 dnia 20.11.2015 wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie od 25 mm do 35 mm. Najsilniejsze opady wystąpią w nocy.

  zobacz więcej >>>
 • 19 listopada 2015
  wiatr.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 91

  Prognozuje się od godz. 08:00 dnia 19.11.2015 do godz. 18:00 dnia 19.11.2015 wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h w porywach od 75 km/h, z kierunków zachodnich.

  zobacz więcej >>>
 • 18 listopada 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 90: silny wiatr

  Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h w porywach od 80 km/h, z południowego-zachodu i zachodu. 

  zobacz więcej >>>
 • 13 listopada 2015
  Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej

  21 listopada 2015 r. od godz. 10.00, na bazie 5 batalionu dowodzenia, z siedzibą w Rząsce przy ul. Krakowskiej 2, zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

  zobacz więcej >>>
 • 6 listopada 2015
  WW_AWATAR_granat_kontur_RGB.png Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy...

  Wójt Gminy Wielka Wieś zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

  zobacz więcej >>>
 • 6 listopada 2015
  wykrzykink.jpg Szczepienie lisów

  Na terenie województwa małopolskiego w dniach od 6 listopada do 20 listopada 2015 r. zostanie przeprowadzona dodatkowa akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

  zobacz więcej >>>
 • 5 listopada 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

  Występuje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

  zobacz więcej >>>
 • 5 listopada 2015
  WW_AWATAR_granat_kontur_RGB.png Rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 132/5, 132/6, 132/7, 132/8, 132/9, 132/10, 132/11 i 132/12 położone w Modlnicy

  Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 132/5, 132/6, 132/7, 132/8, 132/9, 132/10, 132/11 i 132/12 położone w Modlnicy, o łącznej pow. 0,56 ha.

  zobacz więcej >>>
 • 3 listopada 2015
  Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych

  W sobotę 21 listopada 2015 r. od godz. 10.00, na bazie 5 batalionu dowodzenia z siedzibą w Rząsce przy ul. Krakowskiej 2, zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej.

  zobacz więcej >>>
 • 28 października 2015
  WW_AWATAR_granat_kontur_RGB.png Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Wielka Wieś

  Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, ul. Wesoła 48 na tablicy ogłoszeń na parterze, na okres 21 dni począwszy od 29.10.2015 r. wykaz dla nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

  zobacz więcej >>>
 • 14 października 2015
  wykrzykink.jpg Ćwiczenia taktyczno – specjalne

  W dniach 13 -16 października 2015 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX 15/II. W ramach ćwiczenia może zostać wykorzystany system ostrzegania ludności z możliwością użycia akustycznego sygnału alarmowego generowanego przez syreny alarmowe.

  zobacz więcej >>>
 • 12 października 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Szyce, Modlnica, Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Giebułtów

  Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 5 października 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej Wierzchowie, Bębło

  Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 2 października 2015
  ngo_logod.gif Informacja o złożonej ofercie na zadanie publiczne

  Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. W świecie zmysłów

  Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przedstawiamy w/w ofertę.

  zobacz więcej >>>
 • 29 września 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej Giebułtów, Modlnica

  Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 25 września 2015
  wykrzykink.jpg Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:40

  Na mniejszych rzekach, w miejscu wystąpienia silnych opadów burzowych połączonych z opadem jednostajnym, istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych.

  zobacz więcej >>>
 • 25 września 2015
  wykrzykink.jpg OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 81

  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Opady jednostajne będą połączone z opadami konwekcyjnymi oraz burzami.

  zobacz więcej >>>
 • 23 września 2015
  wykrzykink.jpg Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

  Informujemy, że w dniach od 23 września do 2 października 2015r. przeprowadzana będzie akcja szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie ma obszarze województwa małopolskiego.

  zobacz więcej >>>
 • 21 września 2015
  wielka wies.jpg Zebranie Wielka Wieś

  Sołtys sołectwa Wielka Wieś zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 29.09.2015 r. (wtorek) o godz. 19.00 w budynku Szkoły Podstawowej.

  zobacz więcej >>>
 • 21 września 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie państwowej służby hydrogeologicznej nr 2/2015

  W załączeniu

  zobacz więcej >>>
 • 21 września 2015
  bedkowice.jpg Zebranie wiejskie w Będkowicach - 25 września 2015

  Odbędzie się ono 25 września 2015 (piątek) o godzinie 18.30 w Remizie OSP w Będkowicach.

  zobacz więcej >>>
 • 18 września 2015
  tauron_dystrybucja.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej Modlnica, Modlniczka, Giebułtów

  Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą: 

  zobacz więcej >>>
 • 14 września 2015
  szyce.jpg Zebranie wiejskie w Szycach

  Sołtys wsi Szyce zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Szycach 18.09.2015 (piątek) o godz. 18.00

  zobacz więcej >>>
 • 14 września 2015
  wierzchowie.jpg Zebranie Wiejskie w Wierzchowiu

  Sołtys wsi Wierzchowie zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się na Rynku Wierzchowskim /Pod wiatą/ dn. 20.09.2015 (NIEDZIELA) o godz. 15.00

  zobacz więcej >>>
 • 18 września 2015
  beblo.jpg Zebranie wiejskie w Bęble

  Sołtys wsi Bębło zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 23.09.2015 o godz. 18. 30 w  Remizie  OSP.

  zobacz więcej >>>
 • 3 września 2015
  modlnicaa.jpg Zebranie wiejskie - Modlnica - 24 września 2015 r.

  Sołtys wsi Modlnica zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w remizie OSP dn. 24.09.2015 (czwartek) o godz. 18.00

  zobacz więcej >>>
 • 11 września 2015
  czajowice.jpg Zebranie wiejskie w Czajowicach

  Sołtys wsi Czajowice zaprasza mieszkańców sołectwa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się  w Świetlicy Wiejskiej w Czajowicach dn. 24.09.2015 (czwartek) o godz. 19.00

  zobacz więcej >>>
 • 17 września 2015
  bedkowice.jpg Zebranie Będkowice 25.09.2015r.

  Sołtys wsi Będkowice zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 25.09.2015 r. (piątek) o godzinie 18.30 w Remizie OSP w Będkowicach.

  zobacz więcej >>>
 • 16 września 2015
  pradnik korzkiewski.jpg Zebranie w Prądniku Korzkiewskim 26.09.2015r.

  Zawiadamia się mieszkańców Prądnika Korzkiewskiego, że w dniu 26.09.2015 r.(sobota) o godz. 18.00  na działce wiejskiej w Prądniku Korzkiewskim odbędzie się zabranie wiejskie.

  zobacz więcej >>>
 • 16 września 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Szyce, Modlnica i Giebułtów

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 15 września 2015
  20150818_172632.jpeg Zaginął kot - Modlniczka

  W dniu 13.09.2015 w Modlniczce w okolicy ulic Słowiańskiej i Wspólnej zaginął 6-miesięczny kot. Ubarwienie szare, pręgowany. Kot jest młody i nieufny.

  zobacz więcej >>>
 • 14 września 2015
  ngo_logod.gif Informacja Wójta o złożonej ofercie

  Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. Rozwój szkolenia sportowego - juniorzy i mini skrzaty. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przedstawiamy w/w ofertę.

  zobacz więcej >>>
 • 10 września 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Wierzchowie

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 3 września 2015
  modlniczkaa.jpg Zebranie wiejskie - Modlniczka - 11 września 2015 r.

  Sołtys wsi Modlniczka zaprasza mieszkańców sołectwa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Modlniczce dn. 11.09.2015 (piątek) o godz. 18.30

  zobacz więcej >>>
 • 7 września 2015
  giebultow.jpg Zebranie w Giebułtowie

  Sołtys sołectwa Giebułtów zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w budynku wielofunkcyjnym przy ulicy Orlich Gniazd 30 (wejście od strony parkingu) w dniu 17 września 2015 r. (czwartek) o godzinie 18.30. 

  zobacz więcej >>>
 • 7 września 2015
  czajowice.jpg Zebranie Czajowice

  Sołtys i rada sołecka Czajowic zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się w budynku remizy w dniu 24 września 2015 r. (czwartek) o godzinie 19.00. 

  zobacz więcej >>>
 • 4 września 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Modlnica i Czajowice

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 27 sierpnia 2015
  gzeas-logo.jpg Stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2015/2016

  Na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś nr XXXIX/179/2005 w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wielka Wieś, przyjmowane będą wnioski o stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

  zobacz więcej >>>
 • 24 sierpnia 2015
  tauron_dystrybucja.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej 27.08 w Modlnicy

  Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą: Modlnica ulica Akacjowa, Leśna, Świętego Iwo, Na Kolonię, Świętego Wojciecha, Źródlana, Studzienki oraz ulice przyległe.

  zobacz więcej >>>
 • 19 sierpnia 2015
  Zaginął piesek

  08.08. na terenie Białego Kościoła zaginęła 3 - letnia suczka, kundelek w kolorze piaskowym. Ktokolwiek widział pieska lub wie gdzie może przebywać, proszony jest o kontakt pod numerem telefonu 504-048-634.

  zobacz więcej >>>
 • 14 sierpnia 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrologicznej

  Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrologicznej dotyczy wystąpienia zjawiska niżówki hydrologicznej.

  zobacz więcej >>>
 • 14 sierpnia 2015
  wykrzykink.jpg Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 67 upały

  W dniach 13.08 i 14.08 prognozuje się temperaturę maksymalną od 30°C do 32°C, temperatura minimalna od 15°C do 18°C. W dniach 15.08 i 16.08 prognozuje się temperaturę maksymalną od 32°C do 35°C, temperatura minimalna od 17°C do 20°C.

  zobacz więcej >>>
 • 12 sierpnia 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 73: Burze z gradem

  Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 12.08.2015 do godz. 22:00 dnia 12.08.2015. Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie około 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

  zobacz więcej >>>
 • 10 sierpnia 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 72: burze z gradem

  Prognozuje się od godz. 11:00 dnia 10.08.2015 do godz. 21:00 dnia 10.08.2015 wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

  zobacz więcej >>>
 • 10 sierpnia 2015
  wykrzykink.jpg Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 67: upał

  Ważność (cz. urz.) od godz. 13:30 dnia 08.08.2015 do godz. 20:00 dnia 15.08.2015
  Przebieg Prognozuje się temperaturę maksymalną od 34°C do 36°C, temperatura minimalna od 18°C do 21°C.

  zobacz więcej >>>
 • 10 sierpnia 2015
  wykrzykink.jpg Ograniczenie w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

  W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) w dniu 10 sierpnia 2015 r. na terenie całego kraju wprowadzą ograniczenie w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

  zobacz więcej >>>
 • 3 sierpnia 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 67: upał

  Prognozuje się w poniedziałek (03.08.2015) temperaturę maksymalną około 30°C. W pozostałych dniach temperatura maksymalna od 32°C do 35°C, temperatura minimalna od 17°C do 21°C. 

  zobacz więcej >>>
 • 6 sierpnia 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia: Będkowice

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 5 sierpnia 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne nr 69

  Obserwuje się i prognozuje się od godz. 6:30 dnia 05.08.2015 do godz. 21:00 dnia 05.08.2015 wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie opady gradu. 

  zobacz więcej >>>
 • 3 sierpnia 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia: Modlniczka i Bębło

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 31 lipca 2015
  Syreny alarmowe w godzinie W

  W dniu 1 sierpnia 2015 r. przypada rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Dla upamiętnienia tej ważnej w najnowszej historii Polski daty, na terenie Gminy Wielka Wieś, o godzinie 17.00 – w tzw. godzinie „W”, zostaną włączone syreny alarmowe. Syreny będą emitować dźwięk ciągły trwający 1 minutę.

  zobacz więcej >>>
 • 29 lipca 2015
  Herb_powiatu_png-250x296.png Obwieszczenia Starosty Krakowskiego

  Obwieszczenia Starosty Krakowskiego

  zobacz więcej >>>
 • 23 lipca 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie Nr 64: Silne burze z gradem

  Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie opady gradu.

  zobacz więcej >>>
 • 21 lipca 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 63: upały

  Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 31°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

  zobacz więcej >>>
 • 20 lipca 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia: Bębło, Tomaszowice i Modlnica

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 17 lipca 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 60: burze

  Ważność (cz. urz.) od godz. 06:30 dnia 17.07.2015 do godz. 09:30 dnia 17.07.2015. Przebieg: obserwuje się i prognozuje burze z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h.

  zobacz więcej >>>
 • 16 lipca 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 59

  Prognozuje się od godz. 12:00 dnia 17.07.2015 do godz. 20:00 dnia 19.07.2015 temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.

  zobacz więcej >>>
 • 10 lipca 2015
  Usuwanie barszczu Sosnowskiego

  Wójt Gminy zwraca się z prośbą o zgłaszanie miejsc występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Wielka Wieś.

  zobacz więcej >>>
 • 9 lipca 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia: Modlnica i Bębło

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 6 lipca 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 57

  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od godz. 14:00 dnia 06.07.2015 do godz. 20:00 dnia 06.07.2015, od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 25 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie opady gradu.

  zobacz więcej >>>
 • 3 lipca 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 56

  Ważność (cz. urz.) od godz. 13:00 dnia 04.07.2015 do godz. 20:00 dnia 08.07.2015
  Przebieg Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 30°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 21°C.

  zobacz więcej >>>
 • 22 czerwca 2015
  wykrzykink.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej - Modlniczka

  Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą: Modlniczka ulica Krakowska od wiaduktu do Placu Norbertanek, Zielna, Marii , Łąkowa, Świętej Faustyny, Dworska, Deptak, Starowiejska, Nad Potokiem, Miodowa, Plac Norbertanek, Zaułek, Krótka, Królewska, Słowiańska do ulicy Na Brzezie 

  zobacz więcej >>>
 • 17 czerwca 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia: Szyce

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 15 czerwca 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 54

  Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

  zobacz więcej >>>
 • 9 czerwca 2015
  Pieczęć_wojt.jpg Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Geodezji w Urzędzie Gminy Wielka Wieś

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w referacie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i geodezji. Została wybrana Pani Małgorzata Mika-Budzińska

  zobacz więcej >>>
 • 8 czerwca 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia: Szyce, Modlniczka, Wierzchowie, Tomaszowice i Giebułtów

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 8 czerwca 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 52

  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 25mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu. Opady o największej intensywności spodziewane są w powiecie tatrzańskim i nowotarskim.

  zobacz więcej >>>
 • 9 czerwca 2015
  Obwieszczenie Starosty Krakowskiego

  Obwieszczenie Starosty Krakowskiego

  zobacz więcej >>>
 • 19 maja 2015
  HERB bez tla 640.jpg 5 czerwca 2015 r. Urząd Gminy będzie nieczynny

  Uprzejmie informujemy, że 5 czerwca 2015 r. (piątek) Urząd Gminy Wielka Wieś będzie nieczynny.

  zobacz więcej >>>
 • 29 maja 2015
  Tauron.jpg Wyłączenia prądu 5.06.2015 r.

  Ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą: Będkowice ulica Ogrodowa, Borowa, Akacjowa, Jaśminowa, Długa, Brzozowa, Wiosenna, Browar

  zobacz więcej >>>
 • 2 czerwca 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej 8.06.2015 r.

  Modlniczka ulica Słowiańska, Okólna, Na Brzezie, Kwiecista, Słoneczna, Wąwozowa, Miodowa, Deptak, Starowiejska, Sąsiedzka, Brzozowa.

  zobacz więcej >>>
 • 1 czerwca 2015
  gops-nowy.jpg Otwarty konkurs ofert zorganizowanie wypoczynku letniego

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie.

  zobacz więcej >>>
 • 29 maja 2015
  wykrzykink.jpg Obszar zagrożony wścieklizną


  Powiatowy Inspektor Weterynarii w Krakowie rozporządzeniem z dnia 8 maja 2015 roku określił obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny, sposobu jego oznakowania, oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.

  zobacz więcej >>>
 • 26 maja 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 51

  Prognozuje się od godz. 07:00 dnia 26.05.2015 do godz. 07:00 dnia 27.05.2015 wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 45 mm do 60 mm.

  zobacz więcej >>>
 • 21 maja 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 50: Intensywne opady deszczu

  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów w subregionie północnym od 10 mm do 20 mm, lokalnie 35 mm, a w subregionie południowym od 20 mm do 35 mm, lokalnie do 45 mm. Najsilniejsze opady wystąpią wieczorem i w pierwszej połowie nocy.

  zobacz więcej >>>
 • 20 maja 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49

  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od godz. 14:00 dnia 20.05.2015 do godz. 24:00 dnia 20.05.2015 od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

  zobacz więcej >>>
 • 19 maja 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenia meteorologicznego Nr 48

  Prognozuje się od godz. 15:00 dnia 19.05.2015 do godz. 24:00 dnia 19.05.2015 wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 15 mm, lokalnie do 25 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie opady gradu.

  zobacz więcej >>>
 • 18 maja 2015
  BIAŁA SOBOTA

  WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ wraz z Centrum Medycznym organizują akcję profilaktyczną PROFILAKTYKA CHORÓB TARCZYCY w dniu 07 czerwca 2015r (niedziela) w ośrodku zdrowia w Szycach 65 w godz. 8:00 – 17:00.

  zobacz więcej >>>
 • 15 maja 2015
  pieczec gmina_1_320.jpg Informacja o złożonej ofercie na zadanie publiczne

  Informacja o złożonej ofercie na zadanie publiczne Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. Tomaszowicki mural

  zobacz więcej >>>
 • 14 maja 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Wielka Wieś i Tomaszowice

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 11 maja 2015
  wykrzykink.jpg Trening ostrzegania

  Urząd Gminy w Wielkiej Wsi informuje, że w dniu 12 maja 2015 r.  od godziny  7.30 odbędzie się  trening ostrzegania w ramach ćwiczenia pk. „RENEGADE – KAPER 15/I”  organizowany przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

  zobacz więcej >>>
 • 6 maja 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Modlniczka, Tomaszowice, Szyce i Modlnica

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 4 maja 2015
  gzk.jpg Przerwa w dostawie wody: Modlniczka

  W związku z robotami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpi przerwa w dostawie wody: Modlniczka

  zobacz więcej >>>
 • 29 kwietnia 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Szyce

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 29 kwietnia 2015
  HERB bez tla 640.jpg Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Geodezji w Urzędzie Gminy Wielka Wieś – 1 etat.

  zobacz więcej >>>
 • 15 maja 2015
  pieczec gmina_1_320.jpg Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś o złożonej ofercie na zadanie publiczne

  Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś o złożonej ofercie na zadanie publiczne

  Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. Southern Crew Jam II - Gangsters of Freeride. Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przedstawiamy w/w ofertę.

  zobacz więcej >>>
 • 28 kwietnia 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 43

  Od godz. 13:00 dnia 28.04.2015 do godz. 23:00 dnia 28.04.2015 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalne opady gradu.

  zobacz więcej >>>
 • 23 kwietnia 2015
  wykrzykink.jpg Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie

  Od 24 kwietnia do 3 maja 2015 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie. W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień, proszę wszystkich mieszkańców województwa  o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów i zaleceń.

  zobacz więcej >>>
 • 22 kwietnia 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Modlnica

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 20 kwietnia 2015
  gzk.jpg Przerwa w dostawie wody 21.04.2015r.

  W związku z robotami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej mogą wystąpić PRZERWY W DOSTAWIE WODY w Szycach i w Wielkiej Wsi ul. Wesoła.

  zobacz więcej >>>
 • 17 kwietnia 2015
  Informacja Agencji Rynku Rolnego

  W okresie od 1 kwietnia do 14 maja 2015 r. dostawca bezpośredni mleka ma obowiązek złożyć informację roczną za rok kwotowy 2014/2015, czyli za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. do właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. Konsekwencją niespełnienia tego obowiązku może być kara pieniężna w wysokości nie mniejszej niż 100 Euro!

  zobacz więcej >>>
 • 16 kwietnia 2015
  gzk.jpg PRZERWA W DOSTAWIE WODY - 16.04.2015 r.

  Przerwa w dostawie wody wystąpi 16.04.2015 r. /czwartek/ w godz. 8.30-11.00 w Białym Kościele ul. Królowej Jadwigi. Za utrudnienia przepraszamy. 

  zobacz więcej >>>
 • 15 kwietnia 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Modlniczka, Biały Kościół i Bębło

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 13 kwietnia 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40

  Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z północnego-zachodu.

  zobacz więcej >>>
 • 10 kwietnia 2015
  MPK i Mobilis.jpg Zmiana godzin odjazdu pierwszego kursu autobusu 210

  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie informuje o zmianie godziny odjazdu pierwszego kursu linii aglomeracyjnej 210.

  zobacz więcej >>>
 • 7 kwietnia 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Modlniczka, Wierzchowie

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 2 kwietnia 2015
  wykrzykink.jpg PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAŁOPOLSKIEGO

  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem, śniegu lub krupy śnieżnej, a w rejonach podgórskich i w górach śniegu.

  zobacz więcej >>>
 • 1 kwietnia 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 31

  Od 01.04.2015 do godz. 18:00 dnia 02.04.2015 prognozuje się wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej miejscami od 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm.

  zobacz więcej >>>
 • 31 marca 2015
  wykrzykink.jpg Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 30

  Prognozuje się, że w dniu dzisiejszym, głownie w rejonach podgórskich, wystąpi wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, początkowo południowo-zachodni, stopniowo skręcający na zachodni. W nocy na obszarze całego województwa wzrost średniej prędkości wiatru do 35-45 km/h, w porywach do 85 km/h.

  zobacz więcej >>>
 • 30 marca 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 30

  Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, początkowo południowo-zachodniego, stopniowo skręcającego na zachodni. Ważność (cz. urz.) od godz. 09:00 dnia 31.03.2015 do godz. 19:00 dnia 31.03.2015

  zobacz więcej >>>
 • 26 marca 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Giebułtów

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 25 marca 2015
  gzk.jpg Przerwa w dostawie wody: Modlniczka

  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Wielkiej Wsi, informuje, że w związku z robotami inwestycyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpi PRZERWA W DOSTAWIE WODY

  zobacz więcej >>>
 • 20 marca 2015
  pieczec gmina_1_320.jpg Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w okolicy ul. Na Wygwizdowie w Giebułtowie

  zobacz więcej >>>
 • 19 marca 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Giebułtów

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 13 marca 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Giebułtów, Modlnica, Wielka Wieś

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 10 marca 2015
  szczepienie psów.jpg Szczepienie psów - Wierzchowie, Biały Kościół, Wielka Wieś

  Lecznica dla zwierząt we Wielkiej Wsi informuje o obowiązkowym szczepieniu psów powyżej 3. miesiąca życia przeciwko wściekliźnie /Wierzchowie, Biały Kościół, Wielka Wieś/.

  zobacz więcej >>>
 • 9 marca 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Wielka Wieś, Giebułtów i Modlniczka

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 5 marca 2015
  ndowod.jpg Zabezpieczenia nowego dowodu osobistego

  Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej

  zobacz więcej >>>
 • 5 marca 2015
  UStat.jpg Komunikaty Prezesa Urzędu Statystycznego w Krakowie

  Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych; Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe.

  zobacz więcej >>>
 • 3 marca 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Wielka Wieś i Będkowice

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  zobacz więcej >>>
 • 3 marca 2015
  szczepienie psów.jpg Szczepienie psów Giebułtów 7.03.2015

  Lecznica dla zwierząt we Wielkiej Wsi informuje o obowiązkowym szczepieniu psów powyżej 3. miesiąca życia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie w Giebułtowie odbędzie się w sobotę 7.03.2015 r.

  zobacz więcej >>>
 • 27 lutego 2015
  Szkolenie z zakresu BHP w rolnictwie

  Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie serdecznie zaprasza rolników i domowników z Gminy Wielka Wieś do udziału w dwugodzinnym szkoleniu  z zakresu BHP w gospodarstwie rolnym,  które odbędzie się 05.03.2015 r. o godz. 11.00 w  Budynku Komunalnym w Szycach.

  zobacz więcej >>>
 • 25 lutego 2015
  Szkolenie dla rolników

  Tematem spotkania będzie omówienie „Nowych zasad przyznawania płatności bezpośrednich w roku 2015”
  Spotkanie informacyjne zostanie przeprowadzone przez pracowników Biura Powiatowego ARiMR w Krakowie oraz pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

  zobacz więcej >>>
 • 18 lutego 2015
  szczepienie psów.jpg Obowiązkowe szczepienie psów: Czajowice i Bębło

  Koszt szczepienia jednego psa 25 zł. W związku ze wzrostem zachorowania w ubiegłym roku kotów na wściekliznę, bardzo proszę o przyniesienie do szczepienia również tych zwierząt.

  zobacz więcej >>>
 • 17 lutego 2015
  logo_Min.Rolnictwa.jpg Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 r.

  Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  zobacz więcej >>>
 • 17 lutego 2015
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 23: Silne mrozy

  Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18°C do -15°C, na Podhalu lokalnie spadek temperatury do -22°C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 5 km/h do 10 km/h.

  zobacz więcej >>>
 • 13 lutego 2015
  KONTUR.JPG INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE

  Wójt Gminy Wielka Wieś, informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, ul. Wesoła 48 na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do oddania w użytkowanie.

  zobacz więcej >>>
 • 11 lutego 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Giebułtów

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą: Giebułtów

  zobacz więcej >>>
 • 10 lutego 2015
  gzk.jpg PRZERWA W DOSTAWIE WODY 12.02.2015 r. w Tomaszowicach

  Gminny Zakład Komunalny informuje, że w związku z remontem sieci nastąpią przerwy w dostawie wody, 12.02.2014 r. w miejscowości Tomaszowice. Prosimy o zabezpieczenie zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

  zobacz więcej >>>
 • 6 lutego 2015
  terier.JPG ZAGINĘŁA suczka 6 mies. TERIER NIEMIECKI

  ZAGINĘŁA wczoraj (04.02.2015), suczka 6 mies. TERIER NIEMIECKI Rząska (k. Zabierzowa) koło strzelnicy na Pasterniku. Przestraszyła się nagłych wystrzałów!!!! Ma na sobie CZERWONA OBROŻĘ, ma chip!

  zobacz więcej >>>
 • 6 lutego 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Modlniczka

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą: Modlniczka

  zobacz więcej >>>
 • 5 lutego 2015
  gzk.jpg PRZERWA W DOSTAWIE WODY 6.2.2015 r. w Czajowicach

  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  w Wielkiej Wsi, informuje, że w związku z robotami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej, w dniu 6.2.2015 r. wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Czajowice.

  zobacz więcej >>>
 • 3 lutego 2015
  szczepienie psów.jpg Obowiązkowe szczepienie psów - Będkowice

  Lecznica dla zwierząt w Wielkiej Wsi informuje o obowiązkowym szczepieniu psów powyżej 3 miesiąca życia przeciwko wściekliźnie, które odbędzie się w Będkowicach w sobotę 7 lutego 2015 roku

  zobacz więcej >>>
 • 3 lutego 2015
  zosp.jpg Terminarz zebrań sprawozdawczych w OSP z terenu Gminy Wielka Wieś

  Terminarz zebrań sprawozdawczych w OSP z terenu Gminy Wielka Wieś

  zobacz więcej >>>
 • 30 stycznia 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Bębło i Tomaszowice

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą: Bębło i Tomaszowice

  zobacz więcej >>>
 • 27 stycznia 2015
  akcja zima.jpg Ostrzeżenia meteorologicznego Nr 15: Oblodzenie/1

  Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -4°C do -2°C, przy gruncie do -7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%

  zobacz więcej >>>
 • 26 stycznia 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Szyce, Modlnica, Wielka Wieś, Biały Kościół

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą: Szyce, Modlnica, Wielka Wieś, Biały Kościół

  zobacz więcej >>>
 • 23 stycznia 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Biały Kościół, Szyce

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą: Biały Kościół, Szyce 

  zobacz więcej >>>
 • 19 stycznia 2015
  wykrzykink.jpg Informacja nt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  Urząd Gminy Wielka Wieś uprzejmie informuje przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku dokonania opłat za przedmiotowe zezwolenia na rok 2015 oraz o złożenie stosowanych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów i alkoholowych w roku 2014. TERMIN nieprzekraczalny do dnia 31.01.2015 roku (sobota).

  zobacz więcej >>>
 • 19 stycznia 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Tomaszowice i Wierzchowie

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą: Tomaszowice ul. Widokowa; Wierzchowie ulica Kluczwody, Słoneczna, Działkowa i przyległe.

  zobacz więcej >>>
 • 13 stycznia 2015
  gzk.jpg Przerwa w dostawie wody w Modlnicy

  Gminny Zakład Komunalny informuje, że 14.1.205 r. planowana jest przerwa w dostawie wody w Modlnicy Jurajska, Lipowa, Polna, Wierzbowa wraz z przyległymi.

  zobacz więcej >>>
 • 12 stycznia 2015
  gzk.jpg Przerwa w dostawie wody na Wierzchowiu

  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  w Wielkiej Wsi informuje, że w związku z robotami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpi  PRZERWA W DOSTAWIE WODY na Wierzchowiu.

  zobacz więcej >>>
 • 8 stycznia 2015
  modlniczkaa.jpg Zebranie wiejskie w Modlniczce - 9.01.2015

  Sołtys i Radne sołectwa Modlniczka zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w budynku komunalnym przy ul. św. Faustyny (świetlica) w dniu 9 stycznia 2015 r o godzinie 18.00.

  zobacz więcej >>>
 • 8 stycznia 2015
  gzk.jpg Przerwa w dostawie wody w Giebułtowie

  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  w Wielkiej Wsi, informuje, że w związku z robotami inwestycyjnymi na sieci wodociągowej, w dn. 9.1.2015 r. w Giebułtowie wystąpi PRZERWA W DOSTAWIE WODY.

  zobacz więcej >>>
 • 7 stycznia 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Wierzchowie, Szyce i Giebułtów

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

  • Wierzchowie ulica Kluczwody, Słoneczna, Działkowa i przyległe;
  • Szyce Na Wygwizdów, Ośrodek Zdrowia, Hurtownia, Modlnica ulica Spokojna;
  • Giebułtów ulica Ogrodowa, Jagodowa, Trojadyn, Jaworowa, Pod Orzechami, Graniczna Trojadyn;
  • Giebułtów ulica Ogrodowa, Jagodowa.
  zobacz więcej >>>
 • 2 stycznia 2015
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Tomaszowice ulica Ujazdowska, Kolberga, Widokowa

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą: Tomaszowice ulica Ujazdowska, Kolberga, Widokowa Rozpoczęcie: 08/01/2015 11:30:00 Zakończenie: 08/01/2015 13:00:00

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 103: Opady marznące

  Ważność (cz. urz.) od godz. 02:00 dnia 01.01.2015 do godz. 24:00 dnia 01.01.2015. Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź. Strefa opadów marznących będzie przemieszczać się z północnego zachodu na południowy wschód. W drugiej połowie dnia i w nocy opady będą występować głownie w południowej połowie województwa i przyjmą postać mżawki marznącej.

  zobacz więcej >>>
 • 29 grudnia 2014
  zaginął kot Modlnica.jpg Zaginął kot - brytyjczyk

  W dniu 20.12.2014 r. w Modlnicy zaginął kot rasy – BRYTYJCZYK. Znalazcę, bądź osoby mogące pomóc w odnalezieniu kotka prosimy o kontakt z nr tel.: 698 686 746, 600 001 699.

  CZEKA NAGRODA !!!

  zobacz więcej >>>
 • 22 grudnia 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 100

  Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków   zachodnich.

  zobacz więcej >>>
 • 15 grudnia 2014
  gzk.jpg Przerwa w dostawie wody w Czajowicach - 16.12.2014 r.

  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  w Wielkiej Wsi informuje, że w związku z robotami inwestycyjnymi na sieci wodociągowej, 16.12.2014 r. wystąpi  PRZERWA W DOSTAWIE WODY w miejscowości Czajowice. 

  zobacz więcej >>>
 • 11 grudnia 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 99: Silny wiatr/1

  Ważność (cz. urz.) od godz. 10:00 dnia 12.12.2014 do godz. 05:00 dnia 13.12.2014.
  Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego.
  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%.

  zobacz więcej >>>
 • 9 grudnia 2014
  gzk.jpg Przerwa w dostawie wody - os. Murownia

  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  w Wielkiej Wsi informuje, że w związku z robotami inwestycyjnymi na sieci wodociągowej, w dn. 11.12.2014 r. wystąpi przerwa w dostawie wody na os. Murownia

  zobacz więcej >>>
 • 8 grudnia 2014
  MPK i Mobilis.jpg Zmiany w komunikacji MPK - 2 i 5 stycznia 2015 roku

  ZIKiT w Krakowie informuje, że ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie na transport zbiorowy w dniach: 2 stycznia 2015 roku (piątek), 5 stycznia 2015 roku (poniedziałek) i 5 czerwca 2015 roku (piątek po Bożym Ciele) Komunikacja na terenie Gminy Wielka Wieś, Miasta Krakowa i gmin, które przystąpiły do porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego będzie funkcjonować według sobotniego rozkładu jazdy uwzględniającego niezbędne wzmocnienia.

  zobacz więcej >>>
 • 4 grudnia 2014
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Wielka Wieś ulica Ujazdowska, Spokojna, Stroma, Źródlana

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:
  Wielka Wieś ulica Ujazdowska, Spokojna, Stroma, Źródlana 
  Rozpoczęcie: 15/12/2014 07:30:00 
  Zakończenie: 15/12/2014 16:00:00

  zobacz więcej >>>
 • 28 listopada 2014
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Modlnica, ul Wierzbowa

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:
  Modlnica ulica Wierzbowa 
  Rozpoczęcie: 05/12/2014 08:00:00 
  Zakończenie: 05/12/2014 14:00:00

  zobacz więcej >>>
 • 26 listopada 2014
  Tauron.jpg Planowane wyłączenia energii elektrycznej: Szyce, ul. Wesoła

  Tauron informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą: 
  Wielka Wieś Wesoła, Urząd Gminy, Szyce Wesoła 
  Rozpoczęcie: 01/12/2014 07:30:00 
  Zakończenie: 01/12/2014 16:00:00 

  zobacz więcej >>>
 • 20 listopada 2014
  Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej

  Zakres rzeczowy projektu realizowany jest przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, przy współudziale m. in. Gminy Wielka Wieś.

  zobacz więcej >>>
 • 20 listopada 2014
  gops-nowy.jpg Prośba Kierownika GOPS: potrzebne meble

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi zwraca się z prośbą o przekazanie dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy mebli, w szczególności chodzi o łóżka dla dzieci w wieku szkolnym i/lub wersalkę. 

  zobacz więcej >>>
 • 6 listopada 2014
  Rekrutacja w ramach projektu "Nauka i biznes to dobre połączenie"

  Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości z biurem w Krakowie, w dniu 5 listopada 2014 r. rozpoczął rekrutacji do III edycji projektu "Nauka i biznes to dobre połączenie!". Celem głównym projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw województwa małopolskiego oraz nawiązanie współpracy pomiędzy pracownikami nauki i biznesu poprzez realizację staży.

  zobacz więcej >>>
 • 4 listopada 2014
  pieczec gmina.jpg Informacja

  10 listopada 2014 r. (poniedziałek) Urząd Gminy będzie czynny do godziny 15.30

  zobacz więcej >>>
 • 3 listopada 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 88

  Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków południowych.

  zobacz więcej >>>
 • 3 listopada 2014
  gzk.jpg Przerwa w dostawie wody 4.11.2014 r.

  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  w Wielkiej Wsi informuje, że 4.11.2014 r.  w związku z robotami inwestycyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpi przerwa w dostawie wody w Wielkiej Wsi.

  zobacz więcej >>>
 • 30 października 2014
  Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

  ZUK Kwiecień uprzejmie informuje, że w związku z przypadającym w dniu 1 listopada 2014 świętem, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych czynny będzie 31 października 2014 tj. piątek w godzinach 10.00-15.00.

  zobacz więcej >>>
 • 30 października 2014
  gzk.jpg Przerwa w dostawie wody 30.10.2014 r.

  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  w Wielkiej Wsi informuje, że 30.10.2014 r.  w związku z robotami inwestycyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpi przerwa w dostawie wody w Giebułtowie i Tomaszowicach. 

  zobacz więcej >>>
 • 29 października 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 87: Silna mgła

  Na znacznym obszarze prognozuje się wystąpienie mgły ograniczającej widzialność do 100 m. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%

  zobacz więcej >>>
 • 28 października 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenia meteorologicznego Nr 86

  Na znacznym obszarze prognozuje się wystąpienie mgły ograniczającej widzialność do 100 m.

  zobacz więcej >>>
 • 24 października 2014
  gzk.jpg Przerwa w dostawie wody - Biały Kościół

  Prosimy o zabezpieczenie zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

  zobacz więcej >>>
 • 3 września 2014
  gzk.jpg PRZERWA W DOSTAWIE WODY

  PRZERWA W DOSTAWIE WODY wystąpi w dniu: 24.10.2014 r. (piątek)
  w godzinach:  od 9:00 do 14:00
  w miejscowości: Biały Kościół
  ulica:  Krakowska strona Zachodnia od nr 163 do nr 193 (Stara Olkuska)


  Prosimy o zabezpieczenie zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.

  zobacz więcej >>>
 • 22 października 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 83

  Prognozuje się od godz. 05:00 dnia 22.10.2014 do godz. 22:00 dnia 22.10.2014 wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 35 mm.

  zobacz więcej >>>
 • 17 października 2014
  pieczec gmina.jpg Informacja Urzędu Gminy

  W dniu dzisiejszym nie działają telefony stacjonarne w Urzędzie Gminy /zgodnie z informacją z Infolinii Operatora: jest to awaria na skalę masową i powinna być usunięta dziś ok. godz. 15.00/. Za niezależne od Urzędu utrudnienia przepraszamy!

  zobacz więcej >>>
 • 3 października 2014
  zosp.jpg Gminne Ćwiczenia Zgrywające jednostek OSP z terenu Gminy Wielka Wieś

  W sobotę 4 października będą miały miejsce Gminne Ćwiczenia Zgrywające jednostek OSP z terenu Gminy Wielka Wieś w miejscowości Czajowice. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wielkiej Wsi zaprasza mieszkańców i sympatyków straży pożarnej do Czajowic na ul. Dworską na godz. 9.30.

  zobacz więcej >>>
 • 1 października 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 82: Intensywne opady deszczu/1

  Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Lokalnie po południu i początkowo w nocy wystąpią burze. Prognozowana łączna wysokość opadów od 25 mm do 40 mm. Porywy wiatru w czasie burz do 55 km/h. Ważność (cz. urz.) od godz. 15:00 dnia 01.10.2014 do godz. 09:00 dnia 02.10.2014

  zobacz więcej >>>
 • 1 października 2014
  gops-nowy.jpg Turnusy opiekuńcze

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o tzw. „turnus opiekuńczy”. W bieżącym roku kalendarzowym z takiej formy wsparcia może skorzystać 5 beneficjentów, w 2015 roku – 10 beneficjentów

  zobacz więcej >>>
 • 25 września 2014
  ngo_logod.gif Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

  Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 25 września 2014 r. do 17 października 2014 r. formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi lub listownie na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Wsi, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, lub w formie elektronicznej na adres: promocja@wielka-wies.pl.

  zobacz więcej >>>
 • 22 września 2014
  administracja_podatkowa_logo_0_2.jpg Więcej kontroli kas fiskalnych w gastronomii

  87 % przeprowadzonych w branży gastronomicznej w 2013 roku kontroli zakończyło się stwierdzeniem błędów i nieprawidłowości. Wśród podmiotów działających w tej branży do najczęściej ujawnianych niepożądanych zachowań należy brak lub nieprawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży na kasach fiskalnych. W związku z powyższym, Izba Skarbowa w Krakowie przypomina o najważniejszych obowiązkach podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

  zobacz więcej >>>
 • 15 września 2014
  Ostrzeżenie publiczne

  Główny Inspektor Sanitarny ponownie przypomina, że spożywanie alkoholu niewiadomego pochodzenia, nawet w butelkach łudząco przypominających oryginalne produkty, może powodować poważny uszczerbek na zdrowiu a nawet śmierć.

  zobacz więcej >>>
 • 9 września 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 75

  Od godz. 13:00 dnia 09.09.2014 do godz. 24:00 dnia 09.09.2014 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie około 40 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie opady gradu.

  zobacz więcej >>>
 • 4 września 2014
  bedkowice.jpg Zebranie wiejskie w Będkowicach

  Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Będkowice zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w budynku OSP w dniu 13 września 2014 r. (sobota) o godzinie 18.30.

  zobacz więcej >>>
 • 3 września 2014
  wierzchowie.jpg Zebranie wiejskie w Wierzchowiu

  Sołtys i Rada sołecka w Wierzchowiu zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się na rynku w dniu 14 września 2014 r. (niedziela) o godzinie 17.00.

  zobacz więcej >>>
 • 2 września 2014
  gops-nowy.jpg Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO - NOWY OKRES ZASIŁKOWY – OD 01-11-2014 r. DO 31-10-2015 r.

  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY – OD 01-10-2014 r. DO 30-09-2015 r.

  zobacz więcej >>>
 • 1 września 2014
  pradnik korzkiewski.jpg Zebranie wiejskie w Prądniku Korzkiewskim

  Sołtys i Rada sołecka w Prądniku Korzkiewskim zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się na działce wiejskiej w dniu 6 września 2014 r. (sobota) o godzinie 18.00. 

  zobacz więcej >>>
 • 2 września 2014
  bialy kosciol.jpg Zebranie wiejskie w Białym Kościele

  9 września 2014 r. /wtorek/ o godz. 18.30 w Szkole Podstawowej w Białym Kościele odbędzie się zebranie wiejskie

  zobacz więcej >>>
 • 1 września 2014
  gops-nowy.jpg Informacja dla rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Wielka Wieś - BILET WOLNEJ JAZDY

  Rodzice/rodzic/opiekunowie prawni mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci mogą otrzymać bezpłatne bilety wolnej jazdy w ramach Krakowskiej Karty Miejskiej, dzięki której można poruszać się wszystkimi liniami MPK w strefie miejskiej i podmiejskiej.

  zobacz więcej >>>
 • 21 sierpnia 2014
  giebultow.jpg Zebranie wiejskie w Giebułtowie

  Sołtys i Radny sołectwa Giebułtów zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w budynku wielofunkcyjnym przy ulicy Orlich Gniazd 30 (wejście od strony parkingu) w dniu 29 sierpnia 2014 r. (piątek) o godzinie 18.30. 

  zobacz więcej >>>
 • 25 sierpnia 2014
  szyce.jpg Zebranie wiejskie w Szycach

  Sołtys wsi Szyce zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w Świetlicy dnia 2 września 2014 (wtorek) o godz. 18.30 Tematem zebrania będzie: Fundusz sołecki – wybór zadań do realizacji w roku 2015.

  zobacz więcej >>>
 • 29 sierpnia 2014
  wielka wies.jpg Zebranie w Wielkiej Wsi

  Sołtys Wielkiej Wsi zaprasza mieszkańców sołectwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w Szkole Podstawowej dnia 5 września 2014 (piątek) o godz. 18.30

  zobacz więcej >>>
 • 26 sierpnia 2014
  gzk.jpg Przerwa w dostawie wody

  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  w Wielkiej Wsi, informuje, że w związku z robotami inwestycyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpi przerwa w dostawie wody w Wielkiej Wsi. 

  zobacz więcej >>>
 • 21 sierpnia 2014
  modlnicaa.jpg Zebranie wiejskie w Modlnicy

  Sołtys i Radne sołectwa Modlnica zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w budynku remizy OSP  w dniu 26 sierpnia 2014 r. o godzinie 18.30

  zobacz więcej >>>
 • 21 sierpnia 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 69: Intensywne opady deszczu/1

  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 35 mm. Największa intensywność zjawiska przewidywana jest w południowej połowie województwa od godz. 4:00 do godz. 12:00. Ważność (cz. urz.) od godz. 00:00 dnia 21.08.2014 do godz. 15:00 dnia 21.08.2014

  zobacz więcej >>>
 • 20 sierpnia 2014
  logo_arr.jpg ARR przyjmuje powiadomienia od Rolników poszkodowanych embargo

  Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego, Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego na załączonym formularzu

  zobacz więcej >>>
 • 20 sierpnia 2014
  plan zagospodarowania.jpg Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka-1” w zakresie ustaleń tekstowych planu

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w terminie do dnia 11.09.2014 r.

  zobacz więcej >>>
 • 20 sierpnia 2014
  plan zagospodarowania.jpg Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie dotyczącym obszaru „Modlnica-9”

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w terminie do dnia 11.09.2014 r. 

  zobacz więcej >>>
 • 20 sierpnia 2014
  plan zagospodarowania.jpg Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w granicach obszaru „Modlnica-9”

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w terminie do dnia 11.09.2014 r. 

  zobacz więcej >>>
 • 11 sierpnia 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne 67: Silne burze z gradem/2

  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 60 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu. Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 11.08.2014 do godz. 24:00 dnia 11.08.2014

  zobacz więcej >>>
 • 8 sierpnia 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 64

  Prognozuje się od godz. 12:00 dnia 08.08.2014 do godz. 22:00 dnia 08.08.2014 wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h.

  zobacz więcej >>>
 • 7 sierpnia 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne: Silne burze z gradem/2, Intensywne opady deszczu/2

  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie opady gradu. W nocy prognozuje się dodatkowo wystąpienie punktowo opadow deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 40 mm do 60 mm. Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 07.08.2014 do godz. 06:30 dnia 08.08.2014

  zobacz więcej >>>
 • 5 sierpnia 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenia meteorologicznego: Silne burze z gradem

  Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu. Ważność (cz. urz.) od godz. 13:00 dnia 05.08.2014 do godz. 06:00 dnia 06.08.2014

  zobacz więcej >>>
 • 5 sierpnia 2014
  gops-nowy.jpg Poszukiwane osoby chętne do pełnienia funkcji tzw. Rodziny wspierającej

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji tzw. „rodziny wspierającej” dla rodzin z terenu gminy, przeżywających trudności w sprawowaniu opieki i wychowywaniu dzieci.

  zobacz więcej >>>
 • 4 sierpnia 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem

  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu. Lokalnie opady gradu. Zjawiska wystąpią głównie w terenach górzystych oraz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 04.08.2014 do godz. 06:00 dnia 05.08.2014

  zobacz więcej >>>
 • 1 sierpnia 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne: Silne burze z gradem/2

  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu. Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 01.08.2014 do godz. 24:00 dnia 01.08.2014

  zobacz więcej >>>
 • 31 lipca 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne: Silne burze z gradem

  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu. Strefa opadów przemieszczać się będzie z zachodu na wschód. 
  Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 31.07.2014 do godz. 02:00 dnia 01.08.2014 

  zobacz więcej >>>
 • 30 lipca 2014
  gops-nowy.jpg Rozeznenie dostępnej oferty rynkowej: Trening psychoedukacyjny i warsztaty w zakresie rynku pracy

  W związku z realizacją projektu „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o przedstawienie oferty cenowej realizacji szkoleń z zakresu: „Trening psychoedukacyjny” i „Trening – warsztaty w zakresie rynku pracy”.

  zobacz więcej >>>
 • 4 lipca 2014
  KONTUR.JPG OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w referacie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i geodezji

  zobacz więcej >>>
 • 29 lipca 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem

  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie opady gradu. Ważność (cz. urz.) od godz. 11:00 dnia 29.07.2014 do godz. 23:00 dnia 29.07.2014

  zobacz więcej >>>
 • 28 lipca 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem

  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie opady gradu.
  Ważność (cz. urz.) od godz. 11:00 dnia 28.07.2014 do godz. 23:00 dnia 28.07.2014

  zobacz więcej >>>
 • 22 lipca 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 47: Burze

  Obserwuje się i prognozuje burze z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h. Ważność (cz. urz.) od godz. 13:40 dnia 22.07.2014 do godz. 20:00 dnia 22.07.2014

  zobacz więcej >>>
 • 22 lipca 2014
  multicel.jpg Zmiana terminów doradztwa księgowego

  Ze względów urlopowych doradztwo księgowe w pierwszych dniach sierpnia się nie odbędzie.  Terminy zastępcze: 23.07.2014 za 04.08.2014 r. oraz 30.07.2014 za 11.08.2014 r.  Godziny bez zmian tj. 16.00-20.00

  zobacz więcej >>>
 • 21 lipca 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 46: Burze z gradem

  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.
  Ważność (cz. urz.) od godz. 15:00 dnia 21.07.2014 do godz. 24:00 dnia 21.07.2014

  zobacz więcej >>>
 • 18 lipca 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 45

  Prognozuje się od godz. 10:00 dnia 18.07.2014 do godz. 22:00 dnia 18.07.2014 wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm, lokalnie około 40 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie opady gradu.

  zobacz więcej >>>
 • 17 lipca 2014
  wykrzykink.jpg OSTRZEŻENIE o burzach z gradem

  Prognozuje się od godz. 11:00 dnia 17.07.2014 do godz. 22:00 dnia 17.07.2014 wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm, lokalnie około 40 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

  zobacz więcej >>>
 • 16 lipca 2014
  KONTUR.JPG INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI

  W siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, ul. Wesoła 48 na tablicy ogłoszeń na parterze na okres 21 dni, począwszy od dnia 16.07.2014r. wywieszono wykaz dla nieruchomości gruntowych: zabudowanej i niezabudowanej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

  zobacz więcej >>>
 • 16 lipca 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Burze z gradem / 1

  Prognozuje się od godz. 11:00 dnia 16.07.2014 do godz. 22:00 dnia 16.07.2014 wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm, lokalnie około 40 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

  zobacz więcej >>>
 • 15 lipca 2014
  Komunikat Kierownika ARiMR

  § 1.1 pkt 4 – w przypadku łąk i pastwisk okrywa roślinna powinna być koszona i usuwana co najmniej raz w roku, w terminie do 31 lipca lub powinny być wypasane zwierzęta w okresie wegetacyjnym traw
  § 2 – grunt orny był ugorowany, jeżeli grunt ten podlegał co najmniej raz w roku, w terminie do 31 lipca koszeniu lub innym zabiegom uprawowym zapobiegającym występowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów
  § 3.1 – zabrania się wypalania traw

  zobacz więcej >>>
 • 15 lipca 2014
  wykrzykink.jpg OSTRZEŻENIE o burzach z gradem

  Prognozuje się od godz. 11:00 dnia 15.07.2014 do godz. 24:00 dnia 15.07.2014 wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 25mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

  zobacz więcej >>>
 • 15 lipca 2014
  gzk.jpg PRZERWA W DOSTAWIE WODY

  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  w Wielkiej Wsi, informuje, że w związku z robotami inwestycyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpi przerwa w dostawie wody w Modlniczce.

  zobacz więcej >>>
 • 14 lipca 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 41

  Prognozuje się od godz. 10:00 dnia 14.07.2014 do godz. 24:00 dnia 14.07.2014 wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 25mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h.

  zobacz więcej >>>
 • 2 lipca 2014
  pieczec gmina.jpg INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  Wójt Gminy Wielka Wieś, informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., Nr 0 poz. 518 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, ul. Wesoła 48 na tablicy ogłoszeń na parterze, dnia 02.07.2013r., na okres 6 tygodni, wywieszono wykaz dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

  zobacz więcej >>>
 • 8 lipca 2014
  Uwaga przedsiębiorcy!

  Od jednego z działających na terenie naszej gminy biur księgowych otrzymaliśmy ostrzeżenie, o rozsyłanych do firm pismach namawiających do opłacenia wpisu w Centralnym Rejestrze Płatników. Przypominamy, że wszelkie  czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

  zobacz więcej >>>
 • 11 lipca 2014
  wykrzykink.jpg OSTRZEŻENIE Wezbranie wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

  W związku z występującymi obecnie opadami o charakterze burzowym oraz prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, na rzekach na terenie województwa prognozowany jest wzrost poziomu wody w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

  zobacz więcej >>>
 • 11 lipca 2014
  wykrzykink.jpg OSTRZEŻENIE o Intensywnych opadach deszczu

  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 50 mm do 60 mm. Największa intensywność opadów spodziewana jest w drugiej połowie nocy 11/12.07.2014 i w pierwszej połowie dnia 12.07.2014, w górach i we wschodniej połowie województwa do 60 km/h.

  zobacz więcej >>>
 • 11 lipca 2014
  wykrzykink.jpg OSTRZEŻENIE o burzach

  Prognozuje się od godz. 12:00 dnia 11.07.2014 do godz. 18:00 dnia 11.07.201wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h.

  zobacz więcej >>>
 • 10 lipca 2014
  wykrzykink.jpg Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:31

  W ciągu najbliższych dwóch dób w związku prognozowanymi intensywnymi opadami o charakterze burzowym  - w zlewniach dopływów Wisły, szczególnie w ich górnych biegach, oraz na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych spodziewane są w miejscach wystąpienia tych burz gwałtowne wzrosty poziomu wody, lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

  zobacz więcej >>>
 • 9 lipca 2014
  wykrzykink.jpg OSTRZEŻENIE Nr 38

  Prognozuje się od godz. 11:00 dnia 09.07.2014 do godz. 03:00 dnia 10.07.2014 wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie około 40. mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie opady gradu.

  zobacz więcej >>>
 • 8 lipca 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 37

  Prognozuje się od godz. 12:00 dnia 08.07.2014  do godz. 24:00 dnia 08.07.2014 wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwe opady gradu.

  zobacz więcej >>>
 • 7 lipca 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35

  Prognozuje się od godz. 13:00 dnia 07.07.2014r. do godz. 18:00 dnia 08.07.2014r. temperaturę max. od 29 st. C do 32st. C

  zobacz więcej >>>
 • 2 lipca 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenia: burze z gradem i intensywne opady deszczu

  Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 15 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.
  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów do 40 mm.

  zobacz więcej >>>
 • 2 lipca 2014
  wykrzykink.jpg Rozporządzenie Wojewody

  ROZPORZĄDZENIE (nr poz. Rej. 9/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 6 maja 2014 r. uchylające Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

  zobacz więcej >>>
 • 30 czerwca 2014
  gops-nowy.jpg Otwarty konkurs ofert

  Urząd Gminy Wielka Wieś informuje, iż  w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania gminy Wielka Wieś w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie, wybrano ofertę Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras, ul. Fabryczna 15; 20-301 Lublin.

  zobacz więcej >>>
 • 30 czerwca 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu/1

  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 40 mm, miejscami od 40 mm do 50 mm.

  zobacz więcej >>>
 • 27 czerwca 2014
  Roboty_Drogowe.jpg Informacja dla mieszkańców Giebułtowa

  Z uwagi na konieczność przeprowadzenia wymiany sieci wodociągowej przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Wielkiej Wsi oraz prace odtworzeniowe pasa drogowego na terenie sołectwa Giebułtów zamknięta będzie ul. Orlich Gniazd na odcinku od Kościoła w kierunku tzw. Morgi w okresie od 30 czerwca 2014 roku do 20 sierpnia 2014 roku

  zobacz więcej >>>
 • 25 czerwca 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie 30: Intensywne opady deszczu

  Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym, głównie w północno-zachodniej połowie województwa. Prognozowana wysokość opadów: od 25 mm do 35 mm, lokalnie od 35 mm do 50 mm.

  zobacz więcej >>>
 • 11 czerwca 2014
  wykrzykink.jpg OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

  Zaleca się ograniczenie przebywania na powietrzu, szczególnie przez dzieci, osoby starsze i chore na astmę, a także ograniczenie czasu uprawiania sportów i ćwiczeń na otwartym powietrzu w dniu 11 i 12 czerwca br. – zwłaszcza w godzinach 11.00 – 18.00.

  zobacz więcej >>>
 • 9 czerwca 2014
  Dopłata do materiału siewnego

  Jeszcze tylko do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

  zobacz więcej >>>
 • 9 czerwca 2014
  wykrzykink.jpg OSTRZEŻENIE o upale

  Prognozuje się temperaturę maksymalną od 29°C do 33°C. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C, od godz. 13:00 dnia 09.06.2014 do godz. 18:00 dnia 11.06.2014

  zobacz więcej >>>
 • 4 czerwca 2014
  plakat ODR.jpg Spotkanie informacyjno-promocyjne PROW

  10 czerwca 2014r. o godz. 10:00 w budynku komunalnym OSP w Czajowicach odbędzie się spotkanie informacyjno-promocyjne. Tematem spotkania będzie omówienie projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 oraz nowych zasad przyznawania płatności bezpośrednich.

  zobacz więcej >>>
 • 29 maja 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28

  Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 65 km/h. Lokalnie opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%

  zobacz więcej >>>
 • 28 maja 2014
  gops-nowy.jpg Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej

  W związku z realizacją projektu „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich” prosimy o przedstawienie oferty cenowej realizacji szkoleń z zakresu: „ Trening umiejętności podejmowania decyzji”.

  zobacz więcej >>>
 • 28 maja 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie o burzach z gradem/1

  Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą miejscami do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 75 km/h. Lokalnie opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 80% 

  zobacz więcej >>>
 • 27 maja 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 26

  Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 30 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Lokalnie opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 80%

  zobacz więcej >>>
 • 27 maja 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

  W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o charakterze burzowym, na dopływach Wisły po Dęblin, a w szczególności w małych zlewniach i zlewniach zurbanizowanych - w miejscu wystąpienia opadu burzowego - prognozowany jest gwałtowny wzrost poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych

  zobacz więcej >>>
 • 26 maja 2014
  wykrzykink.jpg Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25

  Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą lokalnie do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Miejscami opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 90%

  zobacz więcej >>>
 • 26 maja 2014
  PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

  Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 25 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h. Lokalnie opady gradu. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie.

  zobacz więcej >>>
 • 26 maja 2014
  Światowy Dzień bez Tytoniu

  Obchodzony jest corocznie 31 maja jest okazją do zwrócenia uwagi na palenie tytoniu, ochronę praw niepalących, a przede wszystkim motywujący do podejmowania osobistych decyzji zerwania z nałogiem palenia. Tegoroczna kampania antytytoniowa przebiegać będzie pod hasłem „Podnoszenie podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe”.

  zobacz więcej >>>
 • 21 maja 2014
  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie

  Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie

  zobacz więcej >>>
 • 16 maja 2014
  Burze z gradem

  Od godz. 13:00 dnia 16.05.2014 do godz. 20:00 dnia 16.05.2014 prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą do 25 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 65 km/h. Lokalnie opady gradu

  zobacz więcej >>>
 • 13 maja 2014
  Intensywne opady deszczu

  Prognozowana wysokość opadów: od 18:00 14.05 do 06:00 15.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm, od 06:00 15.05 do 18:00 15.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm, od 18:00 15.05 do 06:00 16.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 40 mm.

  zobacz więcej >>>
 • 15 maja 2014
  Silne wiatry

  Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego wschodu i północy.

  zobacz więcej >>>
 • 14 maja 2014
  Ostrzeżenie hydrologiczne

  W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w okresie obowiązywania ostrzeżenia, w zlewni: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie wojew. Prognozowany jest wzrost wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych a dalszej kolejności stanów alarmowych.
  zobacz więcej >>>
 • 8 maja 2014
  Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Gminy Wielka Wieś

  Karty Inwentaryzacyjne wraz ze spisami obejmującymi te karty będą zamieszczone na stronie internetowej Gminy Wielka Wieś www.wielka-wies.pl i w BIP oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Wielka Wieś  przez okres 30 dni od dnia 8 maja 2014r.
  zobacz więcej >>>
 • 7 maja 2014
  Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Wielka Wieś

  Wójt Gminy Wielka Wieś, informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, ul. Wesoła 48 na tablicy ogłoszeń na parterze na okres 21 dni, począwszy od dnia 07.05.2014r. wywieszono wykazy dla nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy oraz użyczenia w drodze bezprzetargowej.
  zobacz więcej >>>
 • 8 maja 2014
  Przerwa w dostawie wody

  w dniu: 9.05.2014 r. (piątek) w godzinach: od 8.00 do 15.00 w miejscowościach: Bębło, ulice: Południowa, Turkusowa, Zachruście, Świerkowa oraz Wierzchowie - Rynek
  zobacz więcej >>>
 • 28 marca 2014
  II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w edukacji oświaty i wychowania w 2014 roku

  Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w edukacji oświaty i wychowania w 2014 roku
  zobacz więcej >>>
 • 28 kwietnia 2014
  Ostrzeżenie: Burze z gradem

  Przewiduje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 mm do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 55 km/h. Lokalnie opady gradu.
  zobacz więcej >>>
 • 16 kwietnia 2014
  Ważne: 2 maja Urząd Gminy będzie nieczynny

  2 maja 2014 r. /piątek/ Urząd Gminy będzie nieczynny
  zobacz więcej >>>
 • 25 kwietnia 2014
  Komunikat - szczepienie lisów

  Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach 25 kwietnia do 9 maja 2014 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

  zobacz więcej >>>
 • 14 kwietnia 2014
  Wiosenne przeglądy koni

  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie informuje o wiosennych przeglądach koni

  zobacz więcej >>>
 • 17 marca 2014
  Zagrożenie wścieklizną

  Wojewoda Małopolski na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii określił obszar zagrożony wścieklizną u zwierząt, w związku ze stwierdzeniem przypadku wścieklizny u lisa w miejscowości Modlnica (gmina Wielka Wieś). Obszar zagrożony został oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

   

  zobacz więcej >>>
 • 10 kwietnia 2014
  Dni wolne od pracy w 2014 r.

  Dni wolne od pracy w 2014 roku przysługują pracownikom Urzędu Gminy Wielka Wieś w zamian za dni świąteczne przypadające w innym dniu niż niedziela.

  zobacz więcej >>>
 • 16 kwietnia 2014
  W Wielki Piątek skrócone godziny pracy Urzędu

  18 kwietnia 2014 r. tj. /Wielki Piątek/ Urząd Gminy będzie czynny do godz. 14.00

  zobacz więcej >>>
 • 15 kwietnia 2014
  OSTRZEŻENIE O OPADACH ŚNIEGU

  Przewiduje się wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm. Zjawisko wystąpi w rejonach położonych powyżej 500m n.p.m.

  zobacz więcej >>>
 • 9 kwietnia 2014
  PRZERWA W DOSTAWIE WODY w Tomaszowicach

  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  w Wielkiej Wsi, informuje o PRZERWIE W DOSTAWIE WODY z przyczyn technicznych.

  zobacz więcej >>>
 • 31 marca 2014
  Człowiek - najlepsza inwestycja

  W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki GOPS zaprasza do współpracy SPECJALISTĘ W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO

  zobacz więcej >>>
 • 3 kwietnia 2014
  PRZERWA W DOSTAWIE WODY

  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  w Wielkiej Wsi, informuje, że w związku z wykrytą awarią na sieci wodociągowej, wystąpi PRZERWA W DOSTAWIE WODY w miejscowości Modlniczka

  zobacz więcej >>>
 • 26 marca 2014
  Przerwa w dostawie wody w Białym Kościele

  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  w Wielkiej Wsi, uprzejmie zawiadamia, że w związku z pracami konserwacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie wody w Białym Kościele
  zobacz więcej >>>
 • 24 marca 2014
  OSTRZEŻENIE o Intensywnych opadach deszczu

  Przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 35 mm.

  zobacz więcej >>>
 • 13 marca 2014
  Przerwa w dostawie wody w Modlniczce i w Wielkiej Wsi

  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  w Wielkiej Wsi, informuje, że w związku z wykrytą awarią na sieci wodociągowej, wystąpi PRZERWA W DOSTAWIE WODY 14.03.2014 r. w Modlniczce zaś 18.03.2014 r. w Wielkiej Wsi.

  zobacz więcej >>>
 • 13 marca 2014
  Szczepiene psów w Wierzchowiu, Białym Kościele i Wielkiej Wsi

  Lecznica dla zwierząt w Wielkiej Wsi informuje o obowiązkowym szczepieniu psów powyżej 3 miesiąca życia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie odbędzie się w Wierzchowiu 15.03.2014 r., w Białym Kościele 22.03.2014 r., w Wielkiej Wsi 29.03.2014 r.

   

   

  zobacz więcej >>>
 • 5 marca 2014
  Szczepiene psów w Prądniku Korzkiewskim

  Lecznica dla zwierząt w Wielkiej Wsi informuje o obowiązkowym szczepieniu psów powyżej 3 miesiąca życia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie odbędzie się w Prądniku Korzkiewskim 8.03.2014 r. /sobota/

  zobacz więcej >>>
 • 14 lutego 2014
  Otwarty konkurs ofert na wykonanie oświetlenia boiska w Giebułtowie

  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wykonania oświetlenia boiska w Giebułtowie
  zobacz więcej >>>
 • 4 marca 2014
  Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Wielka Wieś

  Wójt Gminy Wielka Wieś, informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
  zobacz więcej >>>
 • 3 marca 2014
  Zostań Wystawcą Małopolskich Targów Innowacji 2014

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego rozpoczął rekrutacje firm na wystawców Małopolskich Targów Innowacji 2014. Do składania deklaracji uczestnictwa organizatorzy zapraszają małopolskie przedsiębiorstwa, które w swojej działalności stawiają na innowacje. Uczestnictwo w Targach jest całkowicie darmowe, a dodatkowo stanowi okazję na bezpłatną promocje i pokazanie się szerszej publiczności. Tegoroczne Targi odbędą się już 29 maja 2014 roku

  zobacz więcej >>>
 • 21 lutego 2014
  Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś

  Wójt Gminy Wielka Wieś informuję, iż do Urzędu Gminy wpłynęły dwie oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  zobacz więcej >>>
 • 20 lutego 2014
  Komunikat Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Krakowie

  Komunikat Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Krakowie w sprawie szkolenia dla rolników

  zobacz więcej >>>
 • 21 lutego 2014
  Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

  Komisariat Policji w Zielonkach w związku z akcją „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, organizuje dyżury funkcjonariuszy służb dochodzeniowo - śledczych oraz dzielnicowych.

  zobacz więcej >>>
 • 4 lutego 2014
  Harmonogram walnych zebrań OSP

  HARMONOGRAM WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH W JEDNOSTKACH OSP Z TERENU GMINY WIELKA WIEŚ ZA 2013 ROK

  zobacz więcej >>>
 • 25 lutego 2014
  Szczepienie psów w Giebułtowie

  Lecznica dla zwierząt w Wielkiej Wsi informuje o obowiązkowym szczepieniu psów powyżej 3 miesiąca życia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie odbędzie się w Giebułtowie 1.03.2014 r. /sobota/

  zobacz więcej >>>
 • 14 lutego 2014
  Ostrzeżenie: oblodzenie

  Nastąpi spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodując zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -2°C do 0°C, przy gruncie -2°C.
  zobacz więcej >>>
 • 14 lutego 2014
  Obowiązkowe szczepienie psów

  Lecznica dla zwierząt w Wielkiej Wsi informuje o obowiązkowym szczepieniu na wściekliznę psów powyżej 3 miesiąca życia.  Szczepienie odbędzie się 15 lutego w Czajowicach i 22 lutego w Bęble
  zobacz więcej >>>
 • 2 stycznia 2014
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - kultura, sport, oświata, bezpieczeństwo, ekologia, turystyka i pomoc społeczna

  Rozstrzygnięcie konkursu

  zobacz więcej >>>
 • 2 stycznia 2014
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu

  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
  zobacz więcej >>>
 • 5 lutego 2014
  XII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza zasady udziału w XII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014.
  zobacz więcej >>>
 • 4 lutego 2014
  Obowiązkowe szczepienie psów

  Szczepienie odbędzie się 8 lutego 2014 r. /sobota/ w Będkowicach.  

  zobacz więcej >>>
 • 31 stycznia 2014
  Podatnicy Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków składają PIT przez Internet

  Pracownicy Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków służą Państwu pomocą w każdą środę (od lutego do kwietnia 2014 r.). Prosimy o zgłoszenie się do pokoju 310 w budynku przy ul. Krowoderskich Zuchów 2
  zobacz więcej >>>
 • 23 stycznia 2014
  Dotacje na założenie działalności gospodarczej - ostatni nabór do Projektu

  Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza wszystkie osoby zamieszkałe w Krakowie, powiecie krakowskim lub bocheńskim do zgłoszenia swojego udziału w Projekcie pt.: "Akcelerator Biznesu"

  zobacz więcej >>>
 • 20 stycznia 2014
  Opady marznące

  Przewiduje się wystąpienie opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź

  zobacz więcej >>>
 • 16 stycznia 2014
  Szczepienia psów: Tomaszowice, Szyce, Modlniczka, Modlnica

  Lekarz weterynarii Bogusław Chromik (gabinet weterynaryjny w Wielkiej Wsi) informuje o harmonogramie szczepienia psów i kotów przeciw wściekliźnie dla miejscowości: Tomaszowice, Szyce, Modlniczka, Modlnica

  zobacz więcej >>>
 • 9 stycznia 2014
  Zaginął pies

  Zaginął 7-letni biszkoptowy labrador o imieniu FRODO. Na szyi miał plecioną, kolorową obrożę. Posiada chip. Na znalazcę czeka nagroda.

  zobacz więcej >>>
 • 2 stycznia 2014
  ZŁOTE GODY

  Urząd Stanu Cywilnego w Wielkiej Wsi informuje, że do dnia 01 marca 2014r. przyjmuje zgłoszenia par małżeńskich zameldowanych na pobyt stały na terenie naszej Gminy, które w roku 1964 zawierały ślub cywilny.

  zobacz więcej >>>
Zobacz archiwalne informacje Urzędu Gminy

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +

Aktualności

Wyszukiwarka ulic

Nazewnictwo ulic

 

Zapisz

Zapisz

Kontakt


Gmina Wielka Wieś

Plac Wspólnoty 1
32-085 Szyce

tel. 12 419 17 01-04

fax 12 419 17 05

 

e-mail: ug@wielka-wies.pl

 

Pracujemy w godzinach:

Poniedziałek: 7.30 - 17.30

Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

 

Numer konta:

Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś

18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

 

NIP Gminy: 513-00-66-230

Zapisz

Zapisz

Wyszukaj wg tagów:

© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

Zapisz

Zapisz