Some description       Deutsch English Francis Strona główna Mapa serwisu Kontakt Spanish Russian
linia

Zapisz

Zapisz

 
podmenu
OświataSportBezpieczeństwoKulturaZdrowieEkologiaInfrastruktura
skrotero-gminiemo-gminiem1048DMO Gminie / Uzyskane dotacjeuzyskane-dotacjemuzyskane-dotacjem1282DM...
Dodaj i podziel się
11 kwietnia 2014

Uzyskane dotacje

 • 8 kwietnia 2014
  Gmina Wielka Wieś uzyskała dofinansowanie tzw. schetynówke na ulice w Białym Kościele

  Nasz projekt na wykonanie przebudowy drogi ul. Królowej Jadwigi i ul. Św. Floriana wraz z remontem nawierzchni i wykonaniem kanalizacji opadowej uzyskał dotację w kwocie 650 127,94 zł
  zobacz więcej >>>
 • 8 kwietnia 2014
  Dofinansowanie budowy boiska sportowego w Modlniczce

  Wsparcie na budowę boiska sportowego w Modlniczce z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13 wyniesie 418 000 zł. (przy całościowych kosztach przekraczających 640 tysięcy)
  zobacz więcej >>>
 • 7 maja 2012
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi w Gminie Wielka Wieś

  Projekt zakłada podłączenie 389 gospodarstw domowych w sołectwach Prądnik Korzkiewski i Biały Kościół, Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego, Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Białym Kościele.

  zobacz więcej >>>
 • 17 listopada 2011
  Rozbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Giebułtów

  Dotacja uzyskana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; 6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa

  zobacz więcej >>>
 • 17 listopada 2011
  Przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z uruchomieniem przedszkola w miejscowości Modlniczka

  Dotacja uzyskana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; 6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa

  zobacz więcej >>>
 • 17 listopada 2011
  Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie sołectwa Wielka Wieś

  Dotacja uzyskana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2007-2013; 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa

  zobacz więcej >>>
 • 17 listopada 2011
  Modernizacja budynku remizy OSP w Czajowicach wraz z jego otoczeniem

  Dotacja uzyskana w ramach programu “Małopolskie Remizy 2011“

  zobacz więcej >>>
 • 17 listopada 2011
  Akademia Orange dla bibliotek 2011

  Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2010
  Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2010

  Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2010
  Akademia Orange dla bibliotek 2010

  Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2010
  Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2010

  Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2010
  Otwieramy świat dla dzieci - przedszkolaki na start!

  Dotacja pozyskana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2010
  Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 (dz. Nr 415 w Wielkiej Wsi) oraz drogi nr ewid. dz. 479 w Wielkiej Wsi wraz z remontem nawierzchni i kanalizacją opadową

  Dotacja uzyskana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 – „Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 (dz. Nr 415 w Wielkiej Wsi) oraz drogi nr ewid. dz. 479 w Wielkiej Wsi wraz z remontem nawierzchni i kanalizacją opadową”

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2010
  Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich

  Dotacja uzyskana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach: Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2010
  Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy strażackiej w miejscowości Bębło

  Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Zagospodarowanie terenu:- roboty rozbiórkowe; - wywożenie gruzu z terenu rozbiórki; - roboty ziemne 2. Utwardzenie terenu kostką brukową grubości 8 cm /droga dojazdowa, miejsca postojowe/ 3. Roboty uzupełniające: - plantowanie skarp; - obsianie skarp; - dostawa i montaż tablicy informacyjnej

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2010
  Wiosenny Turniej Tańca dla najmłodszych

  Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2010
  Święto Plonów - czyli tradycja lokalna ...

  Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2010
  Folklor i tradycja lokalna w kreacjach zespołu MODLNICANIE - Dni Lachnera

  Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2010
  Kolędnicy ziemi krakowskiej - pielęgnowanie tradycji

  Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2010
  Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do kącików zabaw w budynkach Szkół Podstawowych w Modlnicy, w Białym Kościele, w Wielkiej Wsi oraz Szkoły Filialnej w Modlniczc

  Dotacja pozyskana w ramach programu “Radosna Szkoła”

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2010
  Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Wielka Wieś na lata 2009-2013

  Dotacja pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do kącików zabaw w budynkach Szkół Podstawowych w Będkowicach i Bęble

  Dotacja pozyskana z programu “Radosna Szkoła”

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Edukacja przedszkolna w Gminie Wielka Wieś

  Dotacja uzyskana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Więcej, lepiej, ciekawiej... 2 - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś

  Dotacja uzyskana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Patriotyzm lokalny - Święto Odzyskania Niepodległości

  Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Kultywowanie tradycji lokalnej w kreacjach strojów regionalnych

  Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Patriotyzm i tradycja lokalna w kreacjach zespołu TOMASZOWIANIE

  Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2009

  Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy strażackiej w miejscowości Będkowice

  Dotacja uzyskana w ramach programu “Małopolskie Remizy 2009“

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2008

  Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym

  Dotacja uzyskana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz obiektami towarzyszącymi w miejscowości Modlnica i Tomaszowice - II etap

  Dotacja pozyskana w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Więcej, lepiej, ciekawiej... - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś

  Dotacja pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Rowerem przez Park Krajobrazowy

  Dotacja pozyskana ze środków Urzędu Marszałkowski Województwa Małopolskiego

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Doposażenie w stroje regionalne zespołów regionalnych

  Dotację pozyskał GOKiS w ramach programu “Mecenat”

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Ekodach 2008

  Dotacja na realizację programu „Ekodach”

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Ekodach 2007

  Dotacja na realizację programu „Ekodach”

  zobacz więcej >>>
 • 16 maja 2014
  Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2007

  Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Doposażenie w stroje regionalne zespołów regionalnych

  Dotacja pozyskana z Fundacji Wspierania Wsi

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2007

  Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Przygody Małego Ekologa

  Dotacja na realizację zadania pn. „Przygody Małego Ekologa”, w ramach realizacji zadań nieinwestycyjnych z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa małopolskiego w 2007 roku

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2006

  Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2006

  Dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Ekodach 2006

  Dotacja na realizację programu „Ekodach”

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Budowa sali gimnastycznej i przewiązki przy szkole podstawowej w miejscowości Bębło

  Dotacja pozyskana ze środków UKFiS, Totalizator Sportowy

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Hala sportowa z zapleczem i łącznikiem w Białym Kościele - obiekt przyszkolny

  Dotacja pozyskana ze środków UKFiS, Totalizator Sportowy

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej we wsi Modlnica - etap I

  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 2006r. działanie 3.2, Obszary podlegające restrukturyzacji. Projekt pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej we wsi Modlnica – etap I, Gmina Wielka Wieś ”

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami we wsi Modlniczka - Etap II

  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 2006r. działanie 3.1, Obszary wiejskie. Projekt pt. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami we wsi Modlniczka – Etap II, Gmina Wielka Wieś”.

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Dobudowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej w Modlnicy

  Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego", Projekt pt, "Dobudowa sali gimnastycznej z przewiązką przy Szkole Podstawowej w Modlnicy".

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2005

  Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2005

  Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Ekodach 2005

  Dotacja na realizację programu „Ekodach”

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Upowszechnianie i promocja czytelnictwa 2004

  Dotację pozyskała GBP w Wielkiej Wsi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Ekodach 2004

  Dotacja na realizację programu „Ekodach”

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2004

  Dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Ekodach 2003

  Dotacja na realizację programu „Ekodach”

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Tworzenie systemu informacji turystycznej w Gminie Wielka Wieś

  Projekt realizowany w ramach programu SAPARD

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Realizacja II etapu kanalizacji w miejscowości Giebułtów

  W ramach projektu wybudowano 4311 mb kanalizacji do której podłączono 68 budynków

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Identur

  W ramach projektu wykonano 10 znaków drogowych szlaku turystycznego E-22a: 4 szt kierujące na Dolinę Prądnika, 5 szt na Dolinę Będkowską i 1 szt na Dolinę Kobylańską

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Wielka Wieś

  W ramach projektu wybudowano salę gimnastyczną wraz z łącznikiem dwukondygnacyjnym przy szkole podstawowej w Wielkiej Wsi o łącznej pow. 481,90 m2.

  zobacz więcej >>>
 • 31 grudnia 2009
  Budowa kanalizacji w miejscowości Szyce

  W ramach projektu wybudowano 8266 mb kanalizacji grawitacyjnej, do których podłączono 98 budynków

  zobacz więcej >>>

Zmień rozmiar czcionki

A - Resetuj A +

Aktualności

Wyszukiwarka ulic

Nazewnictwo ulic

 

Zapisz

Zapisz

Kontakt


Gmina Wielka Wieś

Plac Wspólnoty 1
32-085 Szyce

tel. 12 419 17 01-04

fax 12 419 17 05

 

e-mail: ug@wielka-wies.pl

 

Pracujemy w godzinach:

Poniedziałek: 7.30 - 17.30

Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30

 

Numer konta:

Krakowski Bank Spółdzielczy o/Wielka Wieś

18 8591 0007 0040 0591 8786 0117

 

NIP Gminy: 513-00-66-230

Zapisz

Zapisz

Wyszukaj wg tagów:

© 2009 Wielka-Wieś. Wszelkie prawa zastrzeżone.Uwagi do strony. | grupa26 projektowanie stron www kraków

Wszelkie prawa zastrzeżone
Gmina Wielka Wieś
Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce

Każdorazowe cytowanie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu wymaga podania źródła pochodzenia cytatu. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszym serwisie w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie w celach komercyjnych wymaga zgody Gminy.

closeCookies

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności

Zapisz

Zapisz