Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zespół Modlnicanie na obchodach 333 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej

Zespól Modlnicanie brał udział w obchodach 333 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej oraz międzynarodowym biegu sztafetowym Śladami Poczty Królewskiej Króla Jana III Sobieskiego Kraków – Wiedeń „Listy do Marysieńki „.

O swoim wyjeździe opowiada przedstawicielka zespołu, radna z Modlnicy - Pani Bogumiła Pietrzyk:

"Zaproszenie trafiło do nas z PAKA-s Polonijny-Klub-Aktywności-Sportowych-Strzelectwo-Sportowe - Wiedeń. Nawiązana współpraca z panem Emilem Dyrczem- Prezesem w/w klubu oraz Krystyną Janecką doprowadziło do naszego wyjazdu.

Wyruszyliśmy do Wiednia w dniu 10.09.2016 r., aby na górze Kahlenberg (pol. Łysa Góra) przywitać tych, których żegnaliśmy w dniu 08.09.2016 r. na starcie w Krakowie czyli uczestników (również z naszej gminy) Biegu Pocztyliona oraz uczcić 333 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej.

Byliśmy jedynymi "Krakowiakami”, którzy przybyli w to miejsce. Jak nam powiedziano od lat przybywali tu tylko górale. Ale zanim w dniu następnym tj. 11 września dotarliśmy do góry, zostaliśmy przywitani przez pana Mariusza Michalskiego - pracownika Ambasady RP, który oprowadził nas po najważniejszych zabytkach Wiednia. Pomimo ogromnego trudu, zmęczenia oraz piekącego słońca byliśmy bardzo zadowoleni z pobytu w pięknym Wiedniu.

W tym samym dniu na terenie Arsenału – Wiedeń uczestniczyliśmy na pokazie Husarii prezentowanej przez Małopolską Chorągiew Husarską w Arsenale. W trakcie pobytu mieliśmy okazje na podziwianie pięknych koni oraz rycerzy oraz wysłuchania opowieści o genezie odsieczy wiedeńskiej oraz o przebiegu bitwy, która zamknęła potędze tureckiej dalszą ekspansje na kraje chrześcijańskie.

Zaproszono nas również na spotkanie z  p, Arturem Lorkowskim Ambasadorem RP w Wiedniu, p. Arturem Warzocha - Senatorem RP, płk Adamem STĘPIEŃ Attaché RP w Wiedniu oraz proboszczem ks. rektorem Józefem Krekora z parafii św. Józefa na Kahlenbergu. Spotkanie było bardzo serdeczne opowiadaliśmy o naszej miejscowości i całej gminie Wielka Wieś.

11 września dotarliśmy do kościoła św. Józefa na górze Kahlenberg, gdzie o godz. 10.00 uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. z udziałem przedstawicieli naszego Zespołu Modlnicanie oraz zespołów góralskich. Procesję zamykał korowód Husarzy, przedstawicieli Ambasady RP oraz zaproszeni goście z Władz Austrii i Ukrainy.

Po Mszy św na dziedzińcu kościoła z którego rozpościera się przepiękny widok na Wiedeń odbyły się dożynki polonijne, na którym wystąpili Modlnicanie, jako jedyny zespół w strojach krakowskich. Częstowaliśmy chlebem, który dla nas upiekła pani Beata Cader z Szyc. Następnie po naszym występie większość słuchaczy podążyła za nami i w parku poproszono nas o zaśpiewanie jeszcze raz. Tak też śpiewaliśmy razem z naszą kapelą przez ok 2 godzin. Jak nam powiedziano od wielu lat tylko słuchają górali. Towarzyszyły nam panie z KGW Bębło.

Za wspólny pobyt bardzo wszystkim dziękujemy. Polonia poznała historie naszej gminy i Modlnicy.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wyjazdu i pobytu w Wiedniu, a byli to: pani Krystyna Janecka z Bębła, Emil Dyrcz- Prezes PAKA-s Polonijny-Klub-Aktywności-Sportowych-Strzelectwo-Sportowe – Wiedeń, Firmie Lewiatan z Modlnicy, Krakowskiej Spółdzielni Mleczarskiej, panu Tadeuszowi Wójtowiczowi Wójtowi Gminy, Teatrowi Regionalnemu w Krakowie, GOKiS Biały Kościół, pani Beacie Cader Piekarnia Szyce, pani Barbarze Jarosz mieszkance Modlnicy."

Tagi dla strony:

2016-09-15