Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Jak działa system gminny?


 • 28.12.2012 r. Rada Gminy podjełą uchwały w których ustaliła stawki i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia;

 • Stawka opłaty musi być zależna od jednej z sugerowanych przez ustawodawcę metod tj.:o liczby mieszkańców; 

  • powierzchni nieruchomości;

  • ilości zużytej wody;

  • będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego.
W naszym przypadku została wybrana metoda  - od liczby mieszkańców; /Uchwały dotyczące stawek, spsoobu naliczania, trybu, spsoobu i cześtości odbioru dostępne poniżej w zakładce Podstawy Prawne lub w BiP/   • Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady;

 • Przedsiębiorca, wyłoniony przez gminę w drodze konkurencyjnego przetargu, odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców z nieruchomości;

 • Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego;


2014-04-29