Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Polskie realia i obowiązki wobec Unii Europejskiej

Każdy mieszkaniec Polski wytwarza w ciągu roku średnio ok. 320 kg śmieci, co w skali kraju daje rocznie ok. 12 mln ton odpadów. W Europie średnia to 500 kg. na osobę. Problemem jest niski poziom selektywnej zbiórki odpadów (w statystycznej gminie wynosi on od 2 do 5%).


Przykładowo w Szwecji czy Niemczech jest to ponad 90%. Unia Europejska już w 1975 roku ustaliła kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami w krajach członkowskich. W Polsce obowiązującą jest Ustawa o odpadach ze stycznia 2001 roku (Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251), która - w przeciwieństwie do wcześniejszych przepisów - jest zgodna z prawem unijnym. Zobowiązania wobec norm unijnych wymagają od nas naprawy systemu gospodarki odpadami.


Do 2015 roku odzysk odpadów w Polsce musi wynieść 60%, zaś poziom recyklingu minimum 55%.


2014-04-29