Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Poziomy recyklingu

 

Poziomy wymagane do osiągnięcia przez Gminę w 2018

•    Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Wielka Wieś w 2018 roku wyniósł 2,00%
•    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2018 roku wyniósł 85,00%.
•    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2018 roku wyniósł 81,00%.

Poziomy wymagane do osiągnięcia przez Gminę w2017

•    Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Wielka Wieś w 2017 roku wyniósł 5,12%
•    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2017 roku wyniósł 67,31%.
•    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2017 roku wyniósł 60,14%.

  Poziomy wymagane do osiągnięcia przez Gminę w 2016
•    Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Wielka Wieś w 2016 roku wyniósł 6,7%
•    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2016 roku wyniósł 50,3%.
•    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2016 roku wyniósł 0,9%.

  Poziomy wymagane do osiągnięcia przez Gminę w 2015
•    Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Wielka Wieś w 2015 roku wyniósł 7,2%
•    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2015 roku wyniósł 81,5%.
•    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2015 roku wyniósł 0%.
  Poziomy wymagane do osiągnięcia przez Gminę w 2014
•    Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Wielka Wieś w 2014 roku wyniósł 57,00%
•    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2014 roku wyniósł 54,86%.
•    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2014 roku wyniósł 100%.

 Poziomy wymagane do osiągnięcia przez Gminę w 2013
•    Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Wielka Wieś w 2013 roku wyniósł 53,34%
•    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2013 roku wyniósł 32,09%.
•    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2013 roku wyniósł 100%.

 Poziomy wymagane do osiągnięcia przez Gminę w 2012
•    Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Wielka Wieś w 2012 roku wyniósł 237,00%
•    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2012 roku wyniósł 0,04%.
•    Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Wielką Wieś w 2012 roku wyniósł 100%.

2016-01-14