Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Konsultacje w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś dla obszarów: „Będkowice-5”, „Modlnica-7”, „Wielka Wieś-9”

Konsultacje w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś dla obszarów: „Będkowice-5”, „Modlnica-7”, „Wielka Wieś-9”

2014-04-28