Kultura - folklor - tradycja

Na terenie Gminy Wielka Wieś bardzo aktywnie kultywowana jest kultura i staropolska tradycja. Działają tu zespoły folklorystyczne: Bęblanie, Modlniczanie, Modlniczanki, Tomaszowianie, Będkowianie, Czajowianie, Koło Gospodyń Wiejskich Bębło, Koło Seniorów, Czajowianki , Białokościelanki oraz Wielkowsianki. Zespoły te rozwijają swoją działalność przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu.

Zadaniem tych organizacji jest krzewienie tradycji poprzez przekazywanie wiedzy o niej młodym ludziom. Członkowie zespołów przygotowują cykliczne programy artystyczne z okazji: Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, Dnia Chorych, Dnia Kobiet, Święta Plonów – Dożynek itp.  Wyrazem pielęgnowania tradycji są również krótkie spektakle ich autorstwa tj: „Wyskubek”, „Pieczenie Chleba”, „Pucheroki” - obrazujące dawny sposób życia i tradycję przenikającą w niemalże każdą dziedzinę życia.

Zespoły biorą udział w licznych konkursach i przeglądach artystycznych odnosząc wiele sukcesów. Zauważyć można, iż wielu młodych ludzi angażuje się w działalność zespołów dając tym samym wyraz chęci pielęgnowania swoich korzeni i tradycji. Można mieć nadzieję, iż tradycja pielęgnowana w ten sposób ma szanse przetrwać w Gminie Wielka Wieś. Może w nieco zmienionej formie i w nowoczesnym wydaniu, ale zapewne nie zostanie utracona.

Kultura - folklor - tradycja

Koła Gospodyń Wiejskich - zespoły muzyczne

udostępnij:

Data publikacji strony internetowej: