Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Organizacja roku szkolnego

Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś w roku szkolnym 2015/2016:

1Zarządzenie Nr 28/O/2015 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 25 marca 2015 roku,w sprawie: założeń prawno - organizacyjnych do sporządzania arkuszy organizacji szkółi przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś na rok szkolny 2015/2016.
2 Arkusz Organizacyjny Przedszkola

3 Arkusz Organizacyjny Szkoły Podstawowej
4Arkusz Organizacyjny Gimnazjum
5.  Załączniki do arkusza organizacyjnego:
a.   Kwalifikacje i przydział czynności nauczycieli
b.   Informacja o indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych w roku szkolnym 2015/2016
c)   Informacja o indywidualnym nauczaniu w roku szkolnym 2015/2016
d)   Informacja o indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnymw roku szkolnym 2015/2016
e)   Informacja o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka w roku szkolnym 2015/2016
f)   Informacja o udzieleniu uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2015/2016
g)   Planowane zajęcia w szkole prowadzone w ramach obowiązkowej dodatkowej godziny wynikającej z art. 42 ust. 2 pkt 2 Ustawy KN
h)   Informacja o zwiększeniu przez organ prowadzący szkołę liczby godzin zajęć edukacyjnych na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204 ze zm.) w roku szkolnym 2015/2016 
6.  Awans zawodowy:
a)   Liczba osób, które planują przystąpić do postępowań awansowych w roku szkolnym 2015/2016
b)   Nauczyciele odbywający staż w związku z ubieganiem się o kolejny stopień awansu zawodowego
7Wykaz nauczycieli zagrożonych utratą pracy lub zatrudnieniem w niepełnym wymiarze w roku szkolnym 2015/2016
8Zestawienie wakatów w arkuszu w roku szkolnym 2015/2016
9Aneks Nr..... do arkusza organizacyjnego
10Metryczka szkoły/przedszkola

2016-05-06