Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

Formy pomocy materialnej dla uczniów reguluje rozdział 8a ustawy o systemie oświaty "Pomoc materialna dla uczniów", który  szczegółowo opisuje świadczenia, jakie mogą być przyznawane. Celem udzielania pomocy materialnej uczniom jest zapewnienie sprawiedliwego dostępu do edukacji oraz zachęcanie ich  do lepszych wyników w nauce lub sporcie.  
 
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 
 
•  stypendium szkolne 
•  zasiłek szkolny
 
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 
 
•  stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
•  stypendium Prezesa Rady Ministrów
•  stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
•  stypendium ministra kultury
2016-05-06