Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Stypendium motywacyjne Wójta Gminy Wielka Wieś

Stypendium motywacyjne Wójta Gminy Wielka Wieś

Uznając konieczność otoczenia szczególną opieką uzdolnionej młodzieży, osiągającej wybitne wyniki w dziedzinie nauki, sztuki i sportu, w 2008 roku przyjęto  „Lokalny Program Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś”. Celem programu jest wspieranie rozwoju uzdolnionych uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą nadal się rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią sobie wyznaczyć cele do osiągnięcia.  Podstawową formą pomocy szczególnie uzdolnionym uczniom jest stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś.
 
Stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś jest formą pomocy skierowaną  do szczególnie uzdolnionej młodzieży szkolnej, która odnosi udokumentowane sukcesy w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki lub sportu. Zgodnie z upoważnieniem zawartym  w  art. 90t,  ust. 1 ustawy o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy: 
 
•  wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
•  wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży; 

Uchwała w sprawie: przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś”

UCHWAŁA NR XL/446/2014 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 września 2014 rokuw sprawie zmiany Uchwały Nr XX/133/2008 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 kwietnia 2008 r.w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś”

2016-05-06