Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Odnawialne Źródła Energii

Uczestnictwo w projekcie na dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii

Gminy Wielka Wieś wraz z 40 gminami realizuje projekt, gdzie Kocmyrzów-Luborzyca jest liderem. Celem jest budowa odnawialnych źródeł energii u mieszkańców tych Gmin. Projekt ten jest coraz większy, a zainteresowanie mieszkańców budową instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła czy kotłów na biomasę (pellet drzewny) nie maleje. Aktualnie zaangażowanych w projekt jest ponad 200 mieszkańców naszej Gminy. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W dniu 27 grudnia 2018 r. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wójt Marek Jamborski podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” Całkowita wartość Projektu wynosi: 68 991 097,56 PLN, z czego Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznaje dofinansowania w kwocie 36 156 392,49 PL.
Szczegółowe informacje na temat Projektu można poznać:  • w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Szyce, Plac Wspólnoty 1, w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Geodezji pod numerem telefonu: 12 419 17 01 wew. 135.

  • z prezentacji zamieszczonej na stronie poniżej tej informacji

Infolinia projektowa: 579-075-113

Poziom dofinansowania wynosi minimum 60% minus podatek VAT. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8%. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie - VAT wynosi 23%.


Pytania można przesyłać: na adres oze@wielka-wies.pl


Jak już Państwa informowaliśmy nasza gmina uczestniczy w Partnerskim Projekcie Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, w którym bierze udział ponad 200 gospodarstw domowych z naszej gminy.


Informacja o wyniku procedury przetargowej:


Otwarcie ofert przetargowych pokazało, że zaproponowane przez Wykonawców kwoty zdecydowanie przewyższają środki którymi dysponują Gminy. Postępowanie przetargowe podzielone zostało na 4 części i niestety dla 3 z nich (tj. instalacje fotowoltaiczne i solarne, pompy ciepła i kotły na pellet) ceny złożone przez oferentów przewyższają kwotę wynikająca z umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim.W związku z tą sytuacją przedstawiciele 41 gmin uczestniczących w projekcie spotkało się kilkukrotnie aby podjąć decyzję o dalszych krokach związanych z projektem. Po dogłębnej analizie i dyskusji podjęto jednomyślnie decyzje, że:


- przetarg się nie udał, ceny, które dali oferenci są zbyt wysokie. - Obawiamy się, że koszty obciążyłyby mieszkańców tak bardzo, że rezygnowaliby z tego przedsięwzięcia - mówią wójtowie podkrakowskich gmin.
Rezygnujemy z całości, dzielimy przetarg na każde urządzenie odrębnie. Jeszcze w lipcu ogłosimy nowy. Mam nadzieję, że w październiku zostanie rozstrzygnięty. Gdyby wszystko się udało, to jeszcze w tym roku wykonawca mógłby zacząć montaż urządzeń, a zakończyć w przyszłym.


Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące projektu będą przekazywane mieszkańcom indywidualnie.


2017-01-12