Aktualności
10-07-2020 r.


Nowa instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na kolejnym budynku oświatowym w Szkoły podstawowej im. św. Jadwigi królowej w Białym Kościele. W ramach inwestycji zamontowano 140 paneli o mocy 40 kw. Koszt instalacji to blisko 140 tys. zł.Instalacja fotowoltaiczna została zamontowana również na budynku Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi, gdzie powstało 50 paneli o mocy ponad 14 kw, wartość instalacji to ok. 55 tys. zł.Nowa instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na budynku oświatowym w Szkoły podstawowej w Modlnicy. W ramach inwestycji zamontowano 140 paneli o mocy 40 kw. Koszt instalacji to blisko 140 tys. zł.Instalacja fotowoltaiczne została zamontowana na budynku Przedszkola Samorządowego w Modlniczce. W ramach inwestycji zamontowano 140 paneli o mocy 40 kw. Koszt instalacji to 140 tys. zł.15-06-2020  r.


Trwają prace montażowe instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych. Jako pierwsza została wykonana instalacja na budynku Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Bęble gdzie zamontowano 106 paneli o mocy ponad 30 kw. Koszt instalacji to blisko 105 tys. zł12-06-2020 r.


Ważna informacja dla osób, które uczestniczą w projekcie OZE ‼️


Wykonawca Spółka Sanito rozpoczyna audyty w ramach realizacji projektu pn. Dostawa i montaż instalacji solarnych, mikro instalacji fotowoltaicznych, instalacji z pompą ciepła i instalacji z kotłem ciepła na biomasę – pellet z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych mieszkańców gmin partnerskich” w ramach programu „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”. Audyty będą prowadzone po kolei w każdej z Gmin, a ich dokładne terminy będą każdorazowo uzgadniane z mieszkańcami, zatem prosimy o oczekiwanie na telefon od Wykonawcy. Podczas audytu fotowoltaicznego, dokonane zostaną obliczenia, które pozwolą na dobranie optymalnych rozwiązań technologicznych w zakresie konstrukcji oraz miejsca montażu instalacji. Każdy z audytorów posiadał będzie identyfikator, którego autentyczność zostanie poświadczona pieczątką Lidera projektu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Wzór identyfikatora znajduje się poniżej. Planowany termin zakończenia audytów to 30.07.2020r. W celu sprawnego i dokładnego przeprowadzenia audytów, prosimy o wcześniejsze przygotowanie rachunków za energię elektryczną z kilku ostatnich miesięcy.
14-05-2020 r.


Gmina Wielka Wieś podpisała umowy na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Partnerskiego Projektu Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego –  z firmami Flexipower Group Sp. z o.o. oraz Sanito Sp. z o.o. W domach mieszkańców naszej gminy, którzy biorą udział w projekcie, zostanie zainstalowane łącznie: 191 instalacji fotowoltaicznych, 28 kolektorów słonecznych, 26 pomp ciepła i 2 kotły na biomasę. Do 20 maja br. wszyscy, którzy przystąpili do programu, otrzymają wiadomości e-mail z informacjami o szczegółach dotyczących realizacji inwestycji.


14-03-2019 r.


Gmina uczestniczy w Partnerskim Projekcie Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, w którym bierze udział ponad 200 gospodarstw domowych z naszej gminy.
Lider Projektu - Gmina Kocmyrzów - Luborzyca zakłada, iż w ciągu najbliższych tygodni wszczęte zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy/wykonawców realizujących budowę inwestycji OZE. Przybliżony termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego to maj/czerwiec 2019 r.
W ramach projektu ma powstać ok. 4 tys. instalacji na domach prywatnych w 41 gminach Małopolski uczestniczących w projekcie.
więcej informacji na plakacie.25-06-2018 r.


Nasz partnerski projekt na odnawialne źródła energii (OZE) pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” uzyskał pierwsze miejsce co będzie skutkowało umową na dofinansowanie zadania! Wartość projektu (dla całego partnerstwa) to: 68 991 097,56 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 36 156 392,49 zł


Jest nam niezmiernie miło, że nasze starania zakończyły się sukcesem! Bardzo zależy nam na ochronie środowiska i inwestowaniu w rozwiązania proekologiczne, a ten projekt właśnie w te dążenia doskonale się wpisuje i dodatkowo jest niezwykle istotny dla naszych mieszkańców – dodaje Wójt GminyProjekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


2020-06-18